All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)Depending on the importance of a road, it will be used by more Wazers, an error in editing will be more painfull and routing could start doing some really weird things. To prevent these unwanted situations, some of the most important roads are locked on a certain level, in the [[Waze Map Editor]].
 h French (fr)Dépendant de l'importance d'une route, elle sera utilisée par plus de Wazers.
Une erreur d'édition aura un impact plus important et peut causer des réactions bizarres au niveau routage. Afin de prévenir des situations inattendues certaines routes sont vérouillées à un certain niveau dans [[Waze Map Editor/fr|l éditeur Waze]]
 h Dutch (nl)Afhankelijke van het belang van de weg zal deze door meer Wazers gebruikt worden en zou een fout tijdens het editen vreemde routes kunnen veroorzaken. Om deze ongewenste situatie te voorkomen worden de meest belangrijke wegen in de [[Waze Map Editor]] gelockt op een zekere level.