Translations:Major Highway/6/nl History

Revision as of 15:02, 28 June 2020 by Moweez (talk | contribs) (Created page with "De Major Highways (MHs) zijn de belangrijkste verbindingswegen tussen de snelwegen voor lange afstanden en/of hoge snelheid. Dit wegtype wordt gebruikt voor...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

De Major Highways (MHs) zijn de belangrijkste verbindingswegen tussen de snelwegen voor lange afstanden en/of hoge snelheid. Dit wegtype wordt gebruikt voor de primaire routes die het land doorkruisen en de steden verbinden.