Translations:Major Highway/6/nl History

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

De Major Highways (MHs) zijn de belangrijkste verbindingswegen tussen de snelwegen voor lange afstanden en/of hoge snelheid. Dit wegtype wordt gebruikt voor de primaire routes die het land doorkruisen en de steden verbinden.