Uploads by Avozetta

This special page shows all uploaded files.

File list
Date Name Thumbnail Size Description Versions
18:43, 2 April 2020 BussLanes.PNG (file) 47 KB Exempel på hur man lägger in en Taxifil i ett Kollektivkörfält till höger i färdriktningen 1
07:04, 11 October 2021 Ex 01 Phone 15h.png (file) 71 KB   1
07:25, 11 October 2021 Ex 01 Reality 10w.png (file) 91 KB   1
09:02, 11 October 2021 Ex 01 WME 15h.png (file) 63 KB   1
15:24, 11 October 2021 Ex 03 Phone 15h.png (file) 59 KB   1
15:22, 11 October 2021 Ex 03 Reality 10w.png (file) 121 KB   1
15:25, 11 October 2021 Ex 03 WME 15h.png (file) 55 KB   1
15:45, 11 October 2021 Ex 04 Phone 10h.png (file) 75 KB   1
15:44, 11 October 2021 Ex 04 Reality 10w.png (file) 142 KB   1
15:45, 11 October 2021 Ex 04 WME 10h.png (file) 36 KB   1
17:02, 11 October 2021 Ex 04 WME 15h.png (file) 59 KB   1
17:08, 11 October 2021 Ex 05 Phone 15h.png (file) 73 KB   1
17:09, 11 October 2021 Ex 05 Reality.PNG (file) 197 KB   1
17:09, 11 October 2021 Ex 05 WME 15h.png (file) 51 KB   1
17:29, 11 October 2021 Ex 06 Phone 15h.png (file) 83 KB   1
17:29, 11 October 2021 Ex 06 Reality.PNG (file) 220 KB   1
17:28, 11 October 2021 Ex 06 WME 15h.png (file) 60 KB   1
18:37, 3 July 2020 Plankorsning.PNG (file) 258 KB Exempelbild på hur varningar för järnvägsövergång placeras i WME 1