Translations:Benelux Beginner Guide/44/nl History

Revision as of 18:59, 2 January 2015 by Moweez (talk | contribs)
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Sinds november 2014 worden huisnummers ingevoerd via WME ook gebruikt in de zoekfunctie van de app en livemap. Om deze functionaliteit te ondersteunen werd er voor verschillende landen, waaronder Nederland, een basisimport uitgevoerd.