Translations:Benelux Beginner Guide/55/nl History

Revision as of 18:05, 2 January 2015 by Moweez (talk | contribs) (Created page with "Uitzonderingen: *Als navigatie onduidelijk is zonder deze wegen *Als er geen andere manieren zijn om goed naar de bestemming te kunnen worden geleid *Om automatische kaartprob...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Uitzonderingen:

  • Als navigatie onduidelijk is zonder deze wegen
  • Als er geen andere manieren zijn om goed naar de bestemming te kunnen worden geleid
  • Om automatische kaartproblemen MP’s (Map Problems) te voorkomen, door mensen die met Waze aan lopen, fietsen of in het openbaar vervoer zitten (Aaaargh)
  • Om snelheidsinformatie accuraat te houden als er toch voetgangers, fietssers of mensen met waze aan in de bus of trein zitten. Door het toevoegen van extra segmenten kunnen we deze data scheiden van de data van de navigeerbare weg.
  • Als er huisnummers aan vast liggen