Difference between revisions of "Translations:Benelux Beginner Guide/58/nl History

Line 1: Line 1:
<b>Afspraken in de BeNelux voor het gebruik van het wegtype Pedestrian Boardwalk</b>
<b>Afspraken in de BeNelux voor het gebruik van het wegtype Pedestrian Boardwalk</b>
(alleen als aan een van de uitzonderingsregels is voldaan)<br>
(alleen als aan een van de uitzonderingsregels is voldaan)<br/>


Pedestrian Boardwalks worden gebruikt voor fietspaden, voetpaden en voetgangersgebieden. De segmenten worden in principe niet aangesloten en de rijrichting staat op "unknown".  
Pedestrian Boardwalks worden gebruikt voor fietspaden, voetpaden en voetgangersgebieden. De segmenten worden in principe niet aangesloten en de rijrichting staat op "unknown".  


Een uitzondering vormen de segmenten die huisnummers bevatten: die moeten wel aangesloten worden, met de rijrichting op "2-richtingen".
Een uitzondering vormen de segmenten die huisnummers bevatten: die moeten wel aangesloten worden, met de rijrichting op "2-richtingen".

Revision as of 18:51, 2 January 2015

Afspraken in de BeNelux voor het gebruik van het wegtype Pedestrian Boardwalk (alleen als aan een van de uitzonderingsregels is voldaan)

Pedestrian Boardwalks worden gebruikt voor fietspaden, voetpaden en voetgangersgebieden. De segmenten worden in principe niet aangesloten en de rijrichting staat op "unknown".

Een uitzondering vormen de segmenten die huisnummers bevatten: die moeten wel aangesloten worden, met de rijrichting op "2-richtingen".