Translations:Benelux Beginner Guide/58/nl History

Revision as of 18:27, 2 January 2015 by Moweez (talk | contribs) (Created page with "<b>Afspraken in de BeNelux voor het gebruik van het wegtype Pedestrian Boardwalk</b> (alleen als aan een van de uitzonderingsregels is voldaan)<br> Pedestrian Boardwalks word...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Afspraken in de BeNelux voor het gebruik van het wegtype Pedestrian Boardwalk (alleen als aan een van de uitzonderingsregels is voldaan)

Pedestrian Boardwalks worden gebruikt voor fietspaden, voetpaden en voetgangersgebieden. De segmenten worden in principe niet aangesloten en de rijrichting staat op "unknown".

Een uitzondering vormen de segmentendie huisnummers bevatten: die moeten wel aangesloten worden, met de rijrichting op "2-richtingen".