Translations:Benelux Community Levels/21/nl History

Revision as of 13:47, 27 December 2014 by Steveningelbrecht (talk | contribs) (Created page with "Om de Waze map te beschermen tegen zijn eigen editors/gebruikers zijn er verschillende maatregelen van kracht:")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Om de Waze map te beschermen tegen zijn eigen editors/gebruikers zijn er verschillende maatregelen van kracht: