Řeky View historyPravidla kreslení řek

  • Nemá smysl kreslit každý potok.
  • Pokud už existuje část řeky, snažte se nové úseky dokreslit tak, aby byly spojeny do co nejdelšího jediného segmentu.
  • Řeku nerozdělujte přes mosty podle mapových podkladů. Cesty jsou v navigaci zobrazeny přes řeku.
Řeka nesmí být přerušena mostem

WME Street to River PLUS

Kreslení řek zjednodušuje skript WME Street to River PLUS. Umí přidat novou řeku a prodloužit stávající.

Pojmenování vodních toků

Doporučené zdroje pro pojmenování:

Pokud se název řeky shoduje s názvem města nebo obce, doplňte slovo řeka před její název. Například v případě řeky Jihlava uveďte v editoru název řeka Jihlava.

Pravidla týkající se adresy a kreslení řek v okolí a přes hranice jsou obdobné jako u lesů.

Chyby

  • Nepojmenovaná nebo špatně pojmenovaná řeka.
  • Ponechaná obec v adrese řeky.
  • Přerušení řeky v místě silnice.
  • Nová část řeky zakreslena jako nové místo (správně má být použito napojení pomocí skriptu WME Street to River PLUS).
  • Ponechána mezera při napojení dvou různých řek nebo zaústění řeky do vodní nádrže.
V místě napojování řek musí být malý překryv