Délka segmentu History


Nejmenší délka segmentu

Nejmenší délka segmentu pro určení navigační trasy je 16 m, kratší segmenty mohou působit problémy. Pod 5 m hlásí Validátor chybu.

Nejmenší doporučené délky segmentů

Aby mohlo Waze správně navigovat, musí znát časy průjezdu jednotlivými segmenty. Ty zjistí podle polohy vozidla a času zjištění této polohy. Kvůli nepřesnosti měření polohy pomocí GPS na daném zařízení je vhodné dodržet doporučené minimální délky segmentů v závislosti na obvyklé rychlosti na určitém segmentu:

Rychlost
[km/h]
Délka segmentu
[m]
do 30 20
do 50 30
do 90 50
nad 90 80

Zjednodušeně můžeme říct, že nejmenší délka segmentu v metrech je dvě třetiny povolené rychlosti.

Ne vždy je možné minimální délku segmentu vytvořit. Přesto je vhodné, pokud to jde, doporučené vzdálenosti dodržet.

Chyby

Chyby, na které při editaci mapy narazíš, oprav:

  • Spojení dvou segmentů se stejnými vlastnostmi.
  • Mimoběžné křižovatky.
  • Miniaturní neúčelné vidličky.
  • Obecně krátké segmenty.
Kratke-segmenty.jpg
A) Mimoběžnou křižovatku spojit do jediné; B) Prodloužit segment ulice;
C) Vidličku nahradit křižovatkou T; D) Rozdělení v koncovém bodě A posunout dále.

Ne všechno, co je na první pohled špatně, je chyba. Proto neopravovat: