Otočení View history


Otočení, neboli U-turn, při nastavení křižovatky obvykle neměníme; necháme nastavenou červenou ikonu . Přesto je někdy nutné otočení povolit a nastavit zelenou ikonu .

Kdy nastavit U-turn

Otočení je nutné nastavit na konci komunikace bez omezení, kam je výhradně připojen jeden nebo více segmentů typu:

  • soukromá cesta,
  • protisměrná jednosměrka,
  • nezpevněná (polní/lesní) cesta,
  • segment s příznakem Nezpevněná,
  • segment S poplatkem,
  • trajekt,
  • segment s jinou restrikcí,

nebo pokud k takovému místu vedou jen jednosměrné segmenty a z křižovatky není možné pokračovat jinudy než po nich. .

U-turn nastaven
Do cesty ústí pouze polní cesta; všechny segmenty nejdou projet

U-turn nenastavovat

Otočení nenastavujeme v těchto případech:

  • do křižovatky ústí jen nesjízdné segmenty (chodníky atp.).
  • na dálnicích,
  • na silnicích první třídy (až na výjimečné případy, které musejí být opatřeny komentářem s podrobným zdůvodněním)
Špatně nastavený U-turn
Všechny segmenty jsou nesjízdné (chodníky)

Ostatní případy

Na základě místní znalosti, že v daném místě se lze otočit, je možné tam otočení nastavit .

Je ale třeba vzít v úvahu, že otočení může ovlivnit routing nejen na křižovatce kde je zadané, ale i v okolí, a při nastavování postupovat s rozvahou případně vhodnost nastavení konzultovat se zkušenějšími kolegy.

Proč nastavovat otočení

Představ si, že jedeš po cestě a zastavíš na ní. Následující segment je neprůjezdný (soukromá cesta, protisměrná jednosměrka, nezpevněná cesta atp.). Běžící navigace tě může nutit projet tímto neprůjezdným úsekem. Otočení tento nevhodný stav umí změnit.

Přijedeš do cíle, nová trasa pokračuje ve stejném směru, ale lepší by bylo se otočit, protože pokračování znamená delší objížďku. Nastavením U-turnu umožníš navigaci otočení a bude pak navigovat kratší trasou.