Rozhraní WME View history


WME se spouští ve webovém prohlížeči na adresu www.waze.com/cs/editor.

Hlavní prvky

Hlavní prvky rozhraní WME

Mapa

Mapa zabírá největší část plochy WME. Tady se edituje mapa (přidávají se nové cesty a místa, upravuje se jejich tvar atd.).

Levý panel

V levém panelu jsou zobrazeny informace o přihlášeném uživateli a zprávy, nastavení vybraných prvků mapy, skriptů atd.

Horní lišta

V horní liště jsou soustředěny nástroje související s mapou (režimy editoru, vyhledávací pole, nástroje pro kreslení, zobrazení vrstev).

Dolní lišta

Důležité odkazy na zdroje informací a kopírování souřadnic a odkazů:

Důležité prvky

Důležité prvky rozhraní WME

Levý panel

Uživatel

Nick přihlášeného uživatele, jeho úroveň, body a počet editací.

Nad polem s informacemi o uživateli je výběr mapového serveru (náš je Svět).

Vlastnosti

Důležitá oblast, která obsahuje množství voleb rozdělených do pojmenovaných záložek:

Zprávy
Seznam důležitých zpráv (UR, MP, PM, žádosti o aktualizace atd.).
Trasy
Trasy projeté se zapnutou navigací Waze.
Oblasti
Oblasti editace.
Nastavení
Nastavení WME.

Některé skripty přidávají do této oblasti své vlastní záložky.

Mapa

Funkce mapy

Zoom
Nastavení zvětšení mapy. Shift+UpArrow přiblíží mapu a Shift+DownArrow mapu oddálí.
Street View.
Přetažením ikony Street View na segment otevře fotografii místa.
Přesun na polohu
Kliknutím na ikonu přesune mapu tam, kde se přibližně fyzicky nacházíte. V prohlížeči musí být povolen přístup k údajům o poloze.

Chat

Ikona chatu přepíná zobrazení okna chatu, kde můžete mj. komunikovat s ostatními editory, přesouvat se na jejich pozici atd.

Horní lišta

Režim editace

Přepíná mezi editačními režimy. Běžně se používá Výchozí režim.

Hledání

Do vyhledávacího pole jde zadat adresu, obec, název místa atp. Po stisku klávesy Enter začne vyhledávání. Pokud Waze zná více podobných míst, nabídne jejich seznam:

Kreslení

Lišta s editačními nástroji:

Dolní lišta

Důležité odkazy

V levé části dolní lišty jsou odkazy na důležité informační zdroje (Wiki, fórum, stav aktualizace map) a odkaz na otevření okna, ve kterém se nastavují klávesové zkratky.

Odkazy

Zeměpisné souřadnice, odkaz na Live Map a odkaz na vytvoření permalinku. Vlevo od odkazů je zobrazeno měřítko mapy.

Dále je na liště text copyrightu mapy a související odkazy.