UR View history


UR je zkratka pro Update Request resp. User Report. Jsou to hlášení uživatelů poslaná z navigace Waze volbou Chyba mapy. Hlášení jde zadat i z Live Map. V editoru jsou zobrazeny v místě vzniku jako barevné balónky s bílou ikonou Waze.

Úvod

Aby byla UR v editoru vidět, zapněte vrstvu Problémy. Seznam UR je uveden v levém panelu na záložce Zprávy.

Kvůli anonymitě se v hlášení nezobrazuje jméno uživatele, který hlášení vytvořil. S uživatelem se komunikuje zprávami v UR. Uživateli, který hlášení zadal, dorazí po přidání komentáře nebo změně stavu e-mail mj. s uživatelským jménem řešitele. Uživatel se pak může s řešitelem bavit i na fóru.

V editoru je obvykle zobrazena navržená trasa (fialová čára) a skutečná stopa jízdy uživatele (zelená čára). Díky tomu je možné odhalit některé příčiny hlášení.

Po kliknutí na ikonu hlášení se zobrazí okno s informacemi o hlášení. Ikony ostatních UR zešednou.

Ikony UR

Barva ikony uživatelského hlášení vyjadřuje stáří hlášení.

Žluté hlášení je mladší než 6 dní.

Oranžová hlášení stará 6-14 dní.

Červené hlášení je starší než 15 dní.

Hlášení se značkou probíhající konverzace.

UR označené jako "Nenalezena chyba" (editor nemůže najít příčinu).

Vyřešené UR s probíhající komunikací.

Směr jízdy

Navržená trasa je zobrazena fialově stejně jako ve Waze. Skutečně projetá trasa má zelenou barvu. Směr jízdy je zobrazen až po určitém zvětšení mapy. Na trase se také mohou zobrazovat hlášení o změně směru jízdy.

Ukázka mapy s UR
Ukázka mapy s UR
Nové UR s fialově navrženým routingem a zelenou stopu jízdy

Instrukce změny směru jízdy

Hlášení jsou relativní ke směru jízdy uživatele.

 • Pokračovat rovně (navigace nehlásí)
 • - OVP
 • - OVL
 • - DSVP
 • - DSVL
 • - Kruhový objezd s číslem výjezdu
 • - Na kruhovém objezdu OVL
 • - Na kruhovém objezdu OVP
 • - Na kruhovém objezdu rovně
 • - Na kruhovém objezdu se otočte
 • Prázdná šipka - Chyba křižovatky

Řešení problému

Chceme mít mapu bez UR. Nikdy toho ale nedosáhneme. Jednak není nikdy dostatek editorů, kteří by UR řešili a pak také máme nedostatek informací vedoucích k vyřešení UR.

Při řešení UR komunikuje editor s autorem hlášení a případně také s dalšími editory, kteří se zapojí do diskuse. Při komunikaci:

 • Vystupujte slušně, dbejte na dobré jméno Waze a naší komunity.
 • Nevyvolávejte konflikty mezi editory.
 • Zapojte uživatele do řešení problému efektivně a zdvořile.

Chybějící informace

Velmi často hlášení neobsahuje popis. Editor nemá dostatek informací pro vyřešení UR. Musí najít vhodný způsob, jak přimět uživatele ke sdělení podrobností. Přitom by neměl vystrašit uživatele složitostmi a technikáliemi.

Zadavatel může v podstatě komunikovat dvěma způsoby:

 • Odpovědět z navigace Waze.
 • Po přihlášení do WME přímo v UR.

Zadavateli dorazí do e-mailové schránky, kterou si registroval, e-mail. Jeho odesílatelem je bohužel adresa no-reply@waze.com. Případná odpověď tak zmizí v nenávratnu.

Styl

Buďte struční.

Více editorů

Editor, který první reaguje na UR, odpovídá za jeho řádné a rychlé vyřešení. Ostatní editoři se mohou do řešení zapojit, pokud zjistí, že řešitel pomoc potřebuje. Např. když špatně analyzuje problém, nezvládá komunikaci, jeho řešení není vhodné atp. Případně je hlášení příliš dlouho bez odezvy (viz níže).

Myslete na to, že vaše odpovědi mohou vyvolat u původního editora rozladění, který není dobré veřejně ventilovat. Místo veřejné hádky s kolegou použijte PM (osobní zprávu), ve které předložíte konstruktivní návrhy. V případě eskalace debaty požádejte o pomoc Country managera.

Postup řešení

 1. Pokud znáte řešení, UR vyřešte, odepište a uzavřete.
 2. Pokud okamžité řešení neznáte, zeptejte se autora UR na podrobnosti.
 3. Počkejte dva dny na odpověď.
 4. Jestli nedorazí odpověď, uživatele upozorněte a požádejte znovu o odpověď.
 5. Pokud do dalšího dne je UR bez odpovědi, uzavřete UR se stavem Nenalezena chyba.
 6. Pokud najdete UR oslovené jiným editorem a znáte řešení, upravte mapu, přidejte komentář o úpravě mapy anebo o tom že se nejedná o chybu, UR zavřete s příslušným výsledkem (vyřešeno / nenalezeno)

Pokud komunikujete s autorem UR mimo komentáře v UR, napište o tom zprávu do daného UR.

Než UR zavřete, stručně popište do komentářů způsob řešení. Je to informace pro uživatele, případně pro ostatní editory. Stejně tak u řešení, která nejsou obvyklá nebo neodpovídají mapovým podkladům, doplňte do mapy komentář o způsobu řešení.

Spící UR

 • Autor UR nereaguje.
  Pokud si editor nevymínil, tak UR můžete řešit.
 • Editor nereaguje.
  PPokud si editor nevymínil, tak UR můžete řešit.

Upomínky

Některá UR obsahují upomínku (připomenutí pro editora). Např. v souvislosti s ukončením uzavírky je nutné upravit typy segmentů, směry na nich atd. Pokud editor na tuto upomínku po jejím uplynutí nereaguje, je možné ji vyřešit a UR uzavřít.

Schéma

Flow chart
Flow chart

Pro lovce bonbonů

Někteří nováčci se snaží získat v aplikaci odměnu za opravu 50 problémů v mapě. Místo toho, aby opravdu řádně vyřešili nahlášené UR, bezhlavě zavřou každé UR, které jim padne do rukou. Vedle odměny za nevyřešení 50 problémů získají také zákaz editace.

Pokud nechcete pomáhat s editací mapy a jde vám jen o body a odměny, vytvořte si v Live Map (po přihlášení) vlastní UR, označte je třeba Test, ty v editoru zavřete a užijte si to. Nekažte práci jiných.