Ulice View history


Pojmenováváme jen ulice v obci (tj. segmenty mezi bílými cedulemi) nebo segmenty mimo obec, na kterých leží budova s adresou příslušné ulice.

Značky začátek a konec obce

Oficiální zdroj

Oficiálním zdrojem pro pojmenování ulic je ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální). ČÚZK uvádí nejen název ulice, ale také její polohu. Při pojmenování ulic nám pomáhá:

 • Marushka - ve výsledcích hledání klepnout na globus, ukáže se mapa s průběhem ulice.

Je zakázáno používat neoficiální zdroje, které bývají nepřesné. Obvykle také ostatním zakazují používat své údaje. V minulosti Waze v dotčeném státě smazalo celou mapu kvůli použití nepovolených zdrojů.

Jméno ulice musí být zadáno přesně podle oficiálního názvu a to vč. velikosti písmen a případných chyb proti současným pravopisným pravidlům. Je rozdíl mezi názvy tř. × Tř. × třída × Třída - jen jedno je na daném místě správně a v jiném městě používají zase jiný název.

Při zadání jména ulice obvykle napoví našeptávač (může ale ukázat i neplatné jméno, pokud je v oblasti zadané):

Místa

Jméno ulice je vhodné zadat do adresy místa (dodržujte pravidla uvedená na této stránce). Pole pro zadání adresy se zobrazí po klepnutí na pole s adresou:

Nezadaná adresa místa

Adresa místa by měla odpovídat skutečné adrese získané např. z oficiálních webových stránek nebo na stránce Adresní místa.

Marushka - hranice obce se zobrazí po kliknutí na globus.

Co nedělat

 • Nevymýšlet si jména ulic
 • Nepoužívat místní pojmenování.
 • Do názvu ulice (většinou) nepatří název firmy (vytvoř místo).
 • Neopravovat gramatické chyby. O názvu ulice rozhoduje zastupitelstvo dané obce.
 • Každý segment ve městě nemusí mít jméno ulice.
 • Jméno ulice nezadávat na kruhový objezd.
 • Jméno nepatří na nesjízdné segmenty (typicky chodník) a uličky na parkovišti atp.

Výjimky

 • Do názvu ulice se dává číslo silnice a to u obcí s pojmenovanými ulicemi jako alternativní název, u obcí, které nemají pojmenované ulice a mimo obce jako primární název
 • U ramp se do názvu ulice dává číslo exitu nebo směr
 • Nesjízdné segmenty (chodníky) pojmenováváme jen když jde o unikátní pojmenovaný segment.
 • Pokud oficiální jméno obsahuje zkratku (např: nám. B. Němcové), je možné do alternativního názvu uvést celé jméno (např. náměstí Boženy Němcové)

Alternativní jméno obce

Ulice v ČR jsou pojmenovány vždy v rámci obce jako celku. Vzhledem k tomu, že některé části obcí nebo samoty mají vlastní bílé cedule a tedy ve Waze jiné jméno než je název obce, nebylo by možné ulici v dané obci vyhledat. Proto u částí obcí, které mají pojmenované ulice dáváme do atenativního názvu i název obce pod kterou část spadá společně s názvem ulice. U samoty dáváme do alternativního názvu i název části. pod kterou ulice spadá, pokud ta část má samostatný Waze název.

U částí obcí nebo samot, které se jmenují stejně nebo podobně jako název ulice, se v primárním názvu název ulice neuvádí a je jen v alternativním názvu.

Příklad:

 • Bohuslavice jsou část Trutnova, která má samostatnou bílou ceduli - ulice Ve Strání bude mít primární název: Ve Strání, Bohuslavice, Trutnov a alternativní název: Ve Strání, Trutnov, Trutnov
 • Malá Vysoká je samota patřící pod obec Červené Pečky, která má samostatnou bílou ceduli a je zároveň názvem ulice v části Dolany - samota bude mít primární název: bez názvu, Malá Vysoká, Kolín nebo 12554, Malá Vysoká, Kolín a alternativní názvy: Malá Vysoká, Červené Pečky, Kolín a Malá Vysoká, Dolany, Kolín


Má ulice chybí

Jména ulic pravidelně kontrolujeme. Přesto se může stát, že vznikne nová ulice, kterou úředník nezadal do systému ČÚZK. Nebo ulice leží jinde, případně má jinou polohu. Pokud ulice chybí je nejlepší počkat, dokud nebude aktualizovaná databáze ČÚZK. Když čekat nechcete, můžete:

 • Zadat UR.
 • Nahlásit chybu na ČÚZK.
 • Zadat jméno ulice do WME - riskujete, že špatné zadání jména při kontrole ulic jiný editor název smaže.