WME History


Stránka je výchozí bod pro editory mapy Waze. Ujistěte se, že jste ji přečetli a pochopili celou. Neznalí editoři mohou nadělat více škody než užitku. Pokud nenajdete odpovědi na své otázky, pokračujte na další stránky Wiki nebo se ptejte na CZ/SK fóru.

Přihlášení do editoru

WME je oficiálně podporován v prohlížeči Chrome a Firefox. Může fungovat i v jiných nepodporovaných prohlížečích, např. Opera, Safari, Internet Explorer 10 a novější.

Přihlášení do editoru

Přihlaste se na stránce WME:

Wme-prihlaseni.png

Další možnost přihlášení

 1. Na domovské stránce kliknout na odkaz Login v pravém horním rohu.
 2. Přihlásit se.
 3. Zvolit odkaz Live Map v horní navigační liště.
 4. A následně kliknout na odkaz "Edit the Map", který je vlevo dole.
Okno WME po přihlášení
Editor map po přihlášení

Podrobný popis rozhraní WME.

Doporučené postupy editace mapy

 • Před editací se ujistěte, že jste si prostudovali tuto stránku, školení a ovládáte základy editace.
 • Přečtěte si tipy a triky.
 • Často ukládejte.
 • Další důležité odkazy najdete na konci této stránky.

Základní nastavení editoru

Před začátkem editace je nutné nastavit editor (WME). Na kartě nastavení (ikona ozubeného kola v levé části WME) vyberte následující volby:

Wme-nastaveni.png

Nastavení metrických jednotek má zásadní vliv např. na zadávání rychlostí na segmentech.

Ivideo.png Nastavení editoru

Klávesové zkratky

Editor má své klávesové zkratky, které zjednodušují a urychlují práci s mapou. Klávesové zkratky najdete v levém dolním rohu WME v odkazu ? Klávesové zkratky.

Wme-klavesove-zkratky.png

Výchozí klávesové zkratky je možné změnit označením příslušné zkratky a stiskem nové klávesy, nebo kombinace kláves.

Ivideo.png Odkazy vlevo dole

Vrstvy

Mapa ve WME je poskládaná z vrstev (satelitní snímky, silnice, místa, oblasti editace atd.).

Vpravo nahoře je tlačítko Wme-layers.png, které otvírá menu Vrstvy. Menu obsahuje dostupné vrstvy WME. Ne všechny vrstvy jsou zapnuté. Vrstvy je možno zapínat a vypínat.

Wme-vrstvy.png

Kulatá šipka Wme-obnovit.png vpravo nahoře znovu načte všechny vrstvy (mimo satelitní snímky, města a GPS body). Tím se zobrazí např. změny, které provedl jiný editor a nedojde ke smazání chatu.

Testovací režim

Play mode

Testovací režim se spouští na úvodní stránce (nesmíte být přihlášeni):

Wme-testovaci-rezim.png

Testovací režim umožňuje vyzkoušet většinu funkcí editoru. Nejde ukládat změny.

Testovací režim je neocenitelnou pomůckou nových uživatelů, kteří si bez obav z poškození mapy mohou vyzkoušet jak správně přidat a připojit nové segmenty, pojmenovat je, povolit nebo zakázat odbočení nebo třeba vytvořit kruhový objezd a vedle zakreslit řeku.

Editable Area

Editable Area je oblast, ve které můžete upravovat mapu. Obsahuje:

 • Oblasti v určité vzdálenosti od jakéhokoli místa, kterým jste projeli se zapnutým Waze v průběhu předchozích tří měsíců. Tato vzdálenost závisí na vašem levelu.
 • Oblasti, ve kterých vám byla přidělena práva Area Manager.

Area Manager

Area Manager (AM) je editor s editačními právy v přidělené oblasti. Kvůli udržení kvality mapy jsou AM práva přidělovaná jen editorům, kteří splňují dohodnutá měřítka. Velikost přiděleného území je daná počtem editů a bodů, kvalitou práce, ochotou komunikovat a délkou registrace v editoru.

Další informace najdete na stránce Area Manager.

Základy editace

Kreslení ve WME je jednoduché. Podívejme se na základní postup vytvoření nové silnice, kruhové křižovatky nebo místa.

 1. Klikněte na ikonu objektu, který chcete vytvořit:
  • Wme-road.png Silnice
   • Novou silnici začni kreslit kliknutím na místo, kde začíná. Pak naklikej potřebné geometrické body na trase silnice a silnici ukonči dvojklikem (nebo Shift+klik).
   • Kruhový objezd začni kreslit kliknutím do středu rondelu a pak nastav velikost tažením kurzoru myši. Dalším kliknutím rondel dokonči. Nezapomeň nejdřív nakreslit silnice vedoucí na kruháč.
  • Wme-place.png Místa
   • Místo typu bod vytvoříš kliknutím na mapu.
   • Místo typu plocha (landmark) vytvoříš postupným klikáním geometrických bodů po obvodu daného místa. Kreslení ukončíš dvojklikem.
  • Wme-comment.png Komentář
 2. Každému novému objektu musíš před uložením zadat povinné údaje. Např. název města, někdy název ulice, směr, výšku, kategorii a název místa atd.
 3. Práci ulož.

Můžeš také upravovat a mazat existující objekty. Vyber objekt kliknutím myši, pak může upravovat jeho tvar nebo vlastnosti. Různé objekty mají různé možnosti nastavení.

Další informace najdete na stránce Základy editace.

Permalink

Při odkazování na mapu nepoužívej souřadnice nebo označení silnic. Používej permalink (odkaz na segmenty a místa na mapě). Ten vlož do chatu Ipermalink.png, fóra, e-mailu atd.

Permalink-v-chatu.png
Dva permalinky vložené do zprávy v chatu

Po kliknutí na permalink se ukáže oblast mapy s označenými segmenty nebo místy a nastaveným zvětšením a vrstvami. Podívej se na návod, jak vytvořit permalink.

Ukládání

Provedené úpravy mapy je třeba uložit klávesovou zkratkou Ctrl+S nebo ikonou Uložit Wme-save-49.png.

Editor má někdy problémy s ukládáním a tak je lepší ukládat často. Doporučujeme ukládat po nejvýše 50 úpravách.

Refresh

Občas je potřeba znovu načíst mapu (zobrazení změn, které provedl jiný editor) nebo obnovit editor (např. po instalaci skriptů). Jsou tři stupně refreshe:

 1. Kulatá šipka Wme-refresh.png vpravo nahoře znovu načte všechny vrstvy (mimo satelitní snímky, města a GPS body). Tím se zobrazí např. změny, které provedl jiný editor a nedojde ke smazání chatu.
 2. Ikona permalinku Ikona permalinku znovu načte nejen mapu, ale také WME.
 3. Refresh webového prohlížeče obnoví celé WME.

Street View

Při kreslení map nejsme odkázáni pouze na satelitní snímky. WME umí otevřít Street View, které zobrazuje fotografie krajiny zachycené za jízdy z automobilu.

Stejně jako u satelitních snímků platí, že fotky nemusí být úplně aktuální.

Zprávy

V levé části editoru se na kartě Zprávy zobrazuje seznam aktuálních zpráv. Zprávy jsou omezeny na oblast editace.

Historie

Vlevo dole se zobrazuje historie vybraného prvku mapy (segment, místo) po klepnutí na odkaz Zobrazit historii:

Wme-historie.png
Historie vybraného segmentu

Historická data pomáhají editorům pochopit souvislosti v mapě, které vznikly editací ve WME. První data pro tuto historii se začala ukládat na přelomu let 2015 a 2016. Záznamy vznikají při každém uložení a je možné je postupně rozbalovat.

Proces aktualizace map

Úpravy v online editoru se v Live Mapě ani v mobilním klientu neobjeví okamžitě. Waze má dlouhodobý cíl dosáhnout denní aktualizace map. Další informace jsou na stránce aktualizace.

Historie Waze mapy

V mnoha zemích Waze mapa vznikla načtením veřejných zdrojů. Byla poměrně přesná stran GPS pozic. Chyběly informace potřebné k navigování, např. o povoleném nebo zakázaném odbočení, o typu cest atd.

V ČR byly na začátku všechny silnice vytvořeny uživateli, kteří zaznamenali své jízdy v mobilní aplikaci (tzv. válcování) a pak je upravili ve webovém editoru srovnáním s leteckými snímky Bing, které část území pokrývaly.