Zamykání mapy a levely editorů View history


Level editora

Level 1
Na L1 (level 1, tj. úroveň 1) začíná každý registrovaný uživatel Waze. L1 může editovat do jedné míle od míst, která projel se zapnutým Waze. Nemůže mazat segmenty, které nevytvořil a zavírat UR. Nenastaví obtížné odbočení. Denně upraví nejvýše 30 jmen ulic (počítá se dohromady s alternativním jménem ulice).
Level 2
L2 je přidělen po dosažení 3 000 editací mapy. Okruh editace se zvyšuje na 2 míle. Pokud se úroveň nezvýší automaticky, je potřeba požádat kontaktní osobu. Nenastaví obtížné odbočení. Smaže nejvýše 10 segmentů denně. Vlastních segmentů se to netýká, ale i ty se počítají do celkového limitu 10. Např. uživatel smaže 5 cizích segmentů a 5 svých; pak už může mazat jen své segmenty.
Level 3
Pro získání L3 stačí 25 000 editů. Editační oblast se zvyšuje na 3 míle. Koordinátor CZ komunity může požádat o dřívější přidělení L3, nebo o zrušení automaticky získané úrovně. Zohledňuje se dobrá komunikace, kvalita editace atd.
Level 4
L4 (Local Champ) se nedá vyžádat. Na L4 nominuje někdo z LC. O udělení L4 pak rozhodují naši Global Champs, Experti, Country manageři a Country koordinátoři. Nutnou podmínkou pro získání L4 je vysoká kvalita editování, výborná znalost pravidel, aktivní komunikace a přítomnost na setkáních. Obvykle mohou editovat na celém území ČR.
Level 5 a 6
O L5 a L6 se nežádá. Je vyhrazen koordinátorům a členům skupiny Global Champs.

Pro více informací prosím navštivte česko-slovenskou sekci fóra

Area Manager

Area Manager (AM) spravuje přidělenou oblast, kde může editovat do výše svého levelu. AM je přiděleno podle počtu bodů a editací, aktivitě na diskusním fóru, doby editování a kvality odvedené práce. AM zůstává přidělené jen když v přidělené oblasti editor edituje.

Podrobnosti o AM.

Zamykání segmentů

Editor může zamknout segmenty ve své EA (Editable Area) nebo AM (Area Manager area) do výše svého levelu. Zamykáme kvůli ochraně mapy před (ne)úmyslným poškozením.

Klíč pro zamykání segmentů

L2

 • železnice
 • silnice III. třídy (Primary street )
 • obce se zkontrolovanými názvy ulic
 • hlavní průjezdy obcemi (podle hustoty GPS šipek), i když jsou Ulice (Street)

L3

 • silnice II. třídy (Minor Highway)
 • zkontrolované silnice III. třídy (Primary street ) v dobře zmapovaných oblastech
 • Praha a krajská města

L4

 • dálnice (Freeway)
 • silnice I. třídy (Major Highway)
 • rampy
 • kruhové objezdy
 • zkontrolované silnice II. třídy (Minor Highway) v dobře zmapovaných oblastech
 • zkontrolované železnice
 • výjimečné případy, které na první pohled nemusejí dávat smysl

L5

 • segmenty u státní hranice

L6

Nepoužívá se.

Zamykání landmarků

Ve své EA by měl editor zamykat jen taková místa, která jsou řádně a úplně zadaná. Tzn., že je zvolený vhodný typ místa (bod/plocha) a kategorie, je zadaný správný název, popis a adresa a na kartě Více informací jsou vyplněny požadované údaje.

Žádost o odemčení

Pokud v mapě narazíte na uzamčené prvky, které chcete upravit, navštivte prosím česko-slovenskou sekci fóra, kde si v subfóru CZ: Žádosti o úpravu cest v ČR nebo SK: Žiadosti o úpravu ciest na Slovensku založte nové vlákno. Chyba bude brzy buď odstraněna, nebo bude část mapy odemčena, abyste mohli úpravy dokončit sami.