Zprávy View history


Kategorie zpráv

V seznamu zpráv se zobrazují tyto základní kategorie zpráv:

 • PM (soukromá zpráva) - žlutá zpráva s ikonou obálky.
 • UR - žlutý, oranžový, červený levý okraj zprávy.
 • MP
 • Žádosti o aktualizace - fialový levý okraj zprávy.
 • Systémové zprávy (přivítání nového editora atd.) je doplněno ikonou v levého horním rohu zprávy.

Zpráva

V rámečku zprávy se zobrazuje:

 • Kategorie zprávy.
 • Typ zprávy - nadpis tučnými verzálkami.
 • Stáří je uvedeno šedým textem za typem zprávy, U UR je navíc znázorněno barvou od nejmladší žluté přes oranžovou po nejstarší červenou.
 • Adresa/lokace zprávy.
 • Zda danou zprávu sleduji a jestli je přidaný komentář (oranžové texty v záhlaví zprávy).
 • Červená tečka je vyřešená žádost o aktualizaci místa, kterou editor ještě neuložil.

Funkce

Otevření zprávy
Klikem na speciální zprávy (např. soukromá zpráva) se otevře okno s detailem zprávy.
Přesun na místo zprávy
Klikem na zprávu se mapa vystředí na zdroj zprávy. Pozadí zprávy se zvýrazní tmavším odstínem.
Obnovení zpráv
Klikem na kulatou šipku šipku nahoře Refresh panelu klikem.
Skrytí zprávy
Určitá zpráva se skryje kliknutím na ikonu popelnice (viz kurzor na obr.).
Další zprávy
Další zprávy do seznamu se nahrají tlačítkem Nahrát další dole.