Školení History

Revision as of 18:57, 23 July 2014 by Masvbr (talk | contribs)

Ahoj kolego editore,


vítáme tě mezi nás a jsme rádi, že ses rozhodl k nám přidat a trochu mám pomoci, protože čím je na to více lidí, tím více práce se udělá, ale hlavně každý jsme odněkud a tam to dobře známe. Lokální znalost je přesně to, čím může nezkušený nováček pomoci i velmi zkušeným editorům.

Naopak ostatní editoři se snaží nováčkům pomáhat, aby rychle pronikli do základních pravidel a nedělali nechtěné chyby. Z tohoto důvodu jsme sepsali i toto krátké povídání.


Nástroje (scripty)

Editor map (WME) funguje ve všech běžných prohlížečích, ale při práci používáme různé nástroje (scripty/doplňky prohlížeče), které nám usnadňují práci. Tyto nástroje běží jen ve FireFoxu a Chrome, takže bys měl používat jeden z těchto prohlížečů a nástroje si rozhodně nainstalovat.


Pro instalaci nástrojů je potřeba do prohlížeče nejprve nainstalovat doplněk, který v něm umožní instalovat a spouštět uživatelské skripty.

Pro Firefox se doplněk jmenuje Greasemonkey a instaluje se z oficiálních stránek s doplňky.

Pro Chrome se doplněk jmenuje Tampermonkey a instaluje se z Internetového obchodu Chrome.


Jsou tři základní nástroje, které používá prakticky každý editor a i ty si je určitě nainstaluj.


WME Validátor – je nejdůležitější nástroj, který používáme a editovat bez něj je jako editovat poslepu. Co nástroj umí, si ukážeme za chvilku v kapitole o častých chybách. Instaluje se odsud.

Pro Validátor existuje i Lokalizace s českými pravidly, kde jsou nejen přeložené texty, ale hlavně obsahuje i dodatečné kontroly dle pravidel používaných ve Waze v ČR. Lokalizace se instaluje odsud a je třeba mít nainstalovaný i originální nástroj.


WME Chat addon – vylepšuje vlastnosti chatu v editoru a opravuje některé jeho chyby. Instaluje se odsud.


WME Color Highlights – umožnuje barevně zvýraznit silnice (segmenty) s vybranými vlastnostmi. Instaluje se odsud.


Další nástroje postupně objevíš sám, jak budeš nabírat zkušenost a číst další zdroje informací.

Zdroje informací

To co se dozvíš na této stránce, jsou jen nezbytné základy. Další informace postupně hledej v následujících zdrojích. Nesnaž se rychle přečíst vše nebo se z toho zblázníš ;-).


Wiki ti asi nemusím představovat, na jedné z jejich stránek se právě nacházíš. Stránky se postupně doplňují a upravují, ale aktuální věci se na nich objeví až po finální dohodě.


Pro domlouvání, dotazy a další aktuální dění slouží Česko-slovenské fórum.

Na něm je zvláště vhodné toto téma pro nováčky, tam nemusíš mít strach se zeptat na cokoli, co se Waze týká, nikdo ti tam nevynadá ani, že je to blbost ani, že už se na to ptalo 150 lidí před tebou a určitě se najde někdo, kdo ti odpoví.


Nejrychlejší odpověď získáš na Chatu přímo v editoru, každý ti tam rád odpoví, pokud bude vědět, t.j. záleží na tom, kdo zrovna v editoru pracuje, ale většinou tam někdo ze zkušenějších je.

Chat umožňuje také kliknutím na jméno uživatele skočit na jeho pozici, takže zkušenější kolega může přijít na stejné místo jako jsi ty a tak můžete vidět stejnou situaci diskutovat nad ní. Zrovna tak ty se můžeš podívat co, tedy spíše kde, zrovna dělají jiní.

Možná sis už všiml Wazíka Wazik.jpg některého z kolegů jak kolem tebe krouží a snaží se navázat první kontakt. Pokud ne, tak až ho uvidíš, neděs se, nepřišel tě sežrat ani ničit tvoje dílo :-).

Kontakt.jpg

Levely editorů a zamykáni segmentů

Podle počtu odpracovaných editací a pro vyšší levely i podle kvality práce jsou editoři rozděleni do 6-ti levelů (úrovní). V chatu nebo v informaci kdo daný segment vytvořil nebo editoval je vidět číslo znamenající přidělenou úroveň.

Nováčci začínají na úrovni L1, ale vypracovat se na úroveň L2 je otázka cca 14-ti dní pilné práce.


Jednotlivé segmenty na mapě je možné zamknout na určitý level. Což znamená, že tak segment a přilehlá křížení může editovat jen editor se stejným nebo vyšším levelem. Zamykání se využívá pro ochranu důležitých částí mapy před chybami nezkušených editorů.

Kromě speciálních případů se zamykají tyto segmenty:

  • L4 – silnice 1. třídy a dálnice
  • L3 – silnice 2. třídy
  • L2 – velká města


Co to znamená pro začínajícího editora?

Bez omezení může editovat mimo velká města a hlavní tahy, ale i začínající editor může vytvořit nový segment, který je potřeba připojit na zamčený. K tomu slouží speciální sekce ve fóru CZ: Žádosti o úpravu cest v ČR, kam se napíše, co je potřeba připojit a on se někdo postará. Jak požádat je popsáno tady.


Rozhodně je špatné nechat segment nepřipojený k zamčenému s tím, že si ho někdo všimne a připojí.


Časté chyby

VME Validátor obarvuje segmenty s chybami různými barvami podle jejich závažnosti a to jak na ty uložené, tak i ty neuložené během jejich editace.

Validator Err.jpg


Po vybrání segmentu se vlevo nahoře objeví seznam jeho chyb a po najetí myší na chybu její detailnější popis s návodem na řešení.

Validator Msgs.jpg


I když Validátor hlásí na segmentu chyby je možné změny uložit, například proto, že už jste udělali dost změn a nechcete o ně přijít. V tom okamžiku sice mohou vidět chyby ostatní, ale pokud na tom místě stále edituješ, není na tom nic špatného. Špatné by bylo to nechat s chybami a jít od toho pryč.

Validator Detail.jpg


Tady jsou popsány nečastější chyby, které Validátor hlásí a jejich řešení:


Ch: Nepotvrzená cesta – segment nemá nastavené jméno města a ulice.

Ř: Stisknout tlačítko Upravit a jména zadat. Pokud ulice jméno nemá nebo je mimo město, zaškrtnout Nic.

Jméno města se zadává do značky Začátek/Konec obce. Pokud na silnici není, tak na konec souvisle zastavěného území.


Ch: Žádný směr výjezdu/Žádný směr vjezdu – silnice buď není nikam připojená, nebo nebyl nastaven vjezd/výjezd pomocí šipek.

Ř: Vybrat postupně segmenty a kliknutím na šipku vjezd/výjezd povolit

Sipky1.jpg Sipky2.jpg

nebo kliknout na křižovatku a stisknout Povolit všechna odbočení (klávesová zkratka W). Pokud je možných vjezdů/výjezdů více a povolí se jen některé šipky, tak chybová hláška zmizí, ale to neznamená že vše je OK. Naopak automatické povolení všech šipek nemusí být někde správně.

Toto je jedna z chyb, kterou můžeš v editoru nechat, za předpokladu, že segment je připojena na zamčený segment a zadal jsi požadavek na připojení do fóra.


Ch: Uzel A/B: nespojené cesty – koncový bod segmentu leží u jiného segmentu, ale nejsou napojené.

Ř: Vybrat nenapojený koncový bod segmentu a pokusit se ho napojit.

Toto je jedna z chyb, kterou můžeš v editoru nechat, za předpokladu, že druhý segment je zamčený a zadal jsi požadavek na připojení do fóra.


Ch: Uzel A/B: nepotvrzené odbočení na místní komunikaci - posouval jsi koncovým bodem segmentu, když byl vybrán celý segment a ne jen koncový bod.

Ř: Pokud je koncový bod v křížení segmentů, povol šipky jako u chyby Žádný směr výjezdu/Žádný směr vjezdu. Pokud je koncový bod slepý, vyber koncový bod a zmáčkni W.


Ch: Stejné koncové body sjízdných segmentů – Dvě křižovatky jsou přímo propojené dvěma segmenty.

Stejne koncove.jpg

Ř: Vyber "méně významný segment" – u parkoviště/zastávky připojené k silnici je to to parkoviště/zastávka a rozděl ho na 2 části. Například připojením nového segmentu a jeho okamžitým smazáním.


Ch: Nepotřebný uzel A/B – dva segmenty s úplně stejnými parametry jsou spojeny.

Ř: vyber bod spojení a zmáčkni Delete.


Pokud narazíš na další chyby, se kterými si nebudeš vědět rady, obrať se na kolegy na Chatu.