Difference between revisions of "Hromadná doprava History

m (naimportováno 36 revizí: legacy pages transfer)
(No difference)

Revision as of 20:55, 8 February 2017


Název plochy a bodu

Název se skládá ze zkratky typu místa a oficiálního názvu místa. Zkratky se uvádí velkými znaky. Za zkratkou je jedna mezera následovaná oficiální název. Není chybou použít alternativní názvy daného místa např. pro úplný název zkratky oficiálního názvu, pro místní pojmenování atp.

Oficiální název

V oficiálním názvu mohou být gramatické a typografické chyby. Tyto chyby neopravujeme. Názvy zastávek zadáváme shodně s oficiálním jízdním řádem. Nezkrácený nebo opravený název zadat jako alternativní název.


Železnice (ŽST)

Do názvu místa/bodu se uvede zkratka ŽST, mezera a oficiální název stanice, nebo zastávky. Např.:

  • ŽST Bedihošť
  • ŽST Bělá nad Radbuzou zastávka
  • ŽST Praha Masarykovo nádraží

Seznam železničních stanic v Česku - máme necelé 3 tisíce stanic a zastávek v Česku a 974 na Slovensku.

Jako železniční zastávky neoznačujeme tramvajové zastávky (jsou MHD).

Železniční stanice byly zadány hromadně podle jednotného klíče a nevyžadují zásah. Jsou zamčeny na L4. Pokud najdeš chybu, stanici uprav. Úprava se ve WME zobrazí jako požadavek na kontrolu a schválení. Můžeš se obrátit na staršího editora, který úpravu provede.

Autobus (BUS)

Do názvu místa/bodu se uvede zkratka BUS mezera a oficiální název nádraží, nebo zastávky. Např.:

  • BUS Mořice
  • BUS Holešov,Dobrotice
  • BUS Bystřice p.Host., aut.st.

Počet: téměř 90 tisíc.

MHD (MHD)

Zastávky MHD mohou být společné pro více dopravních prostředků. Vytváří se jen jeden bod. Název zastávky se uvádí bez jména obce a případných oddělovačů mezi obcí a názvem zastávky. Pokud je zastávka společná se zastávkou meziměstské dopravy, má v názvu přednost tato zastávka a název MHD se uvede do alternativního názvu.

Do políčka určeného pro alternativní názvy je vhodné zadat typy dopravných prostředků (autobus, tramvaj, trolejbus atp.), které na daném místě zastavují.

  • MHD Podolí,pivovar
  • MHD Mrakodrap
  • MHD u Drudíků

Taxi (TAXI)

Do mapy je možné zakreslovat také stanoviště taxi.

  • TAXI název místa

Ostatní

Adresa

Obecný návod na vytváření míst

Město

Do adresy doplnit správný název města, a to i když je mimo oblast, kterou na mapách vyznačujeme. Bod nebo místo (landmark), na rozdíl od segmentu, plochu města nerozšiřuje. Město nastavit podle toho, ke které obci místo patří, i když leží v katastru jiné obce. Přednastavený název města v landmarku nemusí být správný, případně je prázdný. Vždy je třeba uvést správné jméno. Nesmí se vytvářet nový název obce. Pokud není název zřejmý, je lepší nechat název prázdný. Viz Značení obcí v ČR.

Ulice

Použít název ulice, na které místo leží, resp. na kterou vede hlavní vchod do budovy. V katastru je uvedeno i číslo domu vč. ulice. V menších obcích, kde nejsou ulice pojmenované se ulice neuvádí.

Číslo

Číslo domu je nepovinný údaj. Dá se zjistit z katastru. Je lepší pole nechat prázdné, než zadat špatné číslo.

Bod nebo plocha

Plocha (landmark) se obvykle používá pro autobusová nádraží a vlakové stanice. Podle rozlohy je možné místo použít i pro nižší kategorii, pokud je její skutečná rozloha dostatečně velká. Vyznačit by se měla nejen nádražní budova, ale také nástupiště a přilehlé prostory patřící k nádraží. Je dobré myslet na to, že se v navigaci obvykle zobrazují plochy, jejichž jeden rozměr je větší než 60 m.

Bod se používá pro zastávky (autobusové, železniční a MHD) a pro stanoviště taxi.

Pokud jsou zastávky blízko sebe, nakreslí se v editoru jeden bod pro oba směry. Více bodů se pro zastávky stejného jména použijí, pokud jsou zastávky daleko od sebe, leží na opačných stranách víceproudých cest atp. Pro místa typu bod obecně platí, že vzdálenost mezi body se stejným názvem musí být více než 50 metrů, jinak se body sloučí a vznikne požadavek na změnu polohy u stávajícího (dříve vytvořeného) bodu.

Zaměřovač

U všech plošných míst umístit zaměřovač Wme place stop point.png na místo přístupu. To je obvykle místo, kde se dá zastavit/zaparkovat autem.