Difference between revisions of "Komentáře History

(Není vhodný na žádosti o připojení cest atp.)
m (naimportováno 10 revizí: legacy pages transfer 2)

Revision as of 21:43, 8 February 2017


Zadání komentáře

Komentář se vytváří a chová podobně jako Místo:

  • V horní nástrojové liště najet na ikonu komentáře Komentare-ikona.png.
  • Zvolit bod nebo plochu.
Komentare-menu.jpg
  • Nakreslit komentář do mapy (nezobrazí se v navigaci).
  • Vyplnit údaje komentáře (název, komentář, zámek, platnost zobrazení komentáře):
Komentare-formular.jpg

Pomocí komentářů jde upozornit především na atypické editace. Není vhodný na žádosti o připojení cest atp.

Při zadávání komentářů buďte struční a výstižní. Pod textovými poli se zobrazuje počet zbývajících znaků, které jde do pole zadat.

Po vypršení komentáře (čas je možné zadat do pole VYPRŠÍ) komentář z mapy zmizí.

Komentář na mapě

Komentáře je nutné zapnout vrstvou Komentáře v mapě. Komentář je na mapě zobrazen jako Místo s odlišnou barvou:

Komentare-na-mape.jpg
Komentáře jsou zobrazeny jako oranžová Místa

Kliknutím na komentář se zobrazí jeho parametry vč. zadaných komentářů.

Komentare-komentar.jpg
Diskuse k vybranému komentáři

Nové komentáře jde přidávat podobně jako u UR. Nad jedním komentářem je tak možné vést diskusi, přidávat k němu nové informace atd. Pokud je zatrženo pole Sledovat konverzaci, přichází komentáře také e-mailem jako u UR.

U komentářů je vidět jak autor komentáře, tak čas vytvoření komentáře.