Live Map History

Revision as of 21:42, 8 February 2017 by Wottem (talk | contribs) (naimportováno 14 revizí: legacy pages transfer 2)

Live Map je webová verze navigace Waze. Zobrazuje aktuální dopravu a uživatelská hlášení. Editoři, kteří řeší UR, ji využívají k zobrazení navigačních pokynů.

Ovládání

Lm.png

Mapou jde posouvat tažením levým tlačítkem myši. Zvětšení mapy se mění kolečkem myši, ovládácími tlačítky plus a mínus vpravo dole nebo klávesami + -.

Vyhledávání

Vyhledávání

Vyhledávací pole vlevo nahoře nabízí výsledky tak, jak postupně zapisujete hledaný text. Pokud se nic nenabízí, zkuste jiné zadání. Po zvolení příslušné položky ze seznamu se mapa vycentruje a na hledaném místě se zobrazí ukazatel. Zároveň se vyhledávací pole rozšíří o pole pro zadání cíle cesty.

Navigace

Lm-route.png

V prvním poli je zadán začátek cesty, druhé je určeno pro cíl cesty. Šipkami se prohodí obě pole. Po zvolení cíle cesty Live Map zobrazí barevně odlišené trasy s dalšími možnostmi:

Trasy
Check routes for a different time
Výběr jiného času jízdy. Trasy se mohou po změně času změnit, protože Waze počítá s různými rychlostmi na segmentech v různých časech.
1, 2, 3
Barevně odlišené navržené trasy s uvedením značením cest, délky trasy a času. Šipkou se zobrazí podrobný itinerář trasy s navigačními pokyny.
Share routes
Vytvoří odkaz, který je možné poslat e-mailem, vložit do fóra atd. Odkaz neobsahuje právě navržené trasy, ale obsahuje informace nutné k přepočítání trasy v okamžiku otevření odkazu.

Navigace na bod

Navigace na bod

Kliknutí do mapy vyvolá bublinu s dalšími možnostmi:

Set as Origin
Zvolené místo bude začátek navigace.
Set as Destination
Cíl navigace.
Permalink
Obdoba ostatních odkazů Permalink na mapě.
Report a problem
Vytvoří uživatelské hlášení. Volby odpovídají možnostem hlášení z aplikace Waze.

Další prvky mapy

Vlevo dole je odkaz na editaci mapy. Kliknutím na Edit the Map se otevře WME. Vpravo dole je vedle souřadnic tlačítko permalinku Permalink. Má podobnou funkci jako volba Share routes. Live Map zobrazuje další informace jako aplikace Waze. Např. uživatelé, uživatelská hlášení, uzavírky, hustotu dopravy atd.