Neexistující obec History

Revision as of 20:57, 8 February 2017 by Wottem (talk | contribs) (naimportováno 7 revizí: legacy pages transfer)

Ve Waze používáme v položce Město jen oficiální názvy dle UIR-ADR , respektive české Wikipedie a pojmenováváme podle popsaných pravidel. Jenže co s obcí, která v té databázi není a přitom existuje, to se snaží ukázat následující příklady, ale mělo by jít skutečně o řádně zdůvodněné výjimky, aby někdo nenabyl mylného dojmu: "Ony se do Waze můžou zadávat i neoficiální obce, tak to já tam zadám naši chatovou osadu, samotu, atd." Ne, rozhodně ne.

Klavary u Kolína

Popis situace:

Klavary byla obec na břehu Labe kousek od Kolína, která zanikla v 15. století a v databázi obcí ji opravdu nenajdete. V současné době tam jsou 2 víceméně polňačky s názvem ulice Klavary, patřící pod obec Nová Ves I, kde je pár domů a pila. Název obce se ale stále používá a i nedaleký jez na Labi se jmenuje Klavarský. Nic z výše popsaného by neopravňovalo obec pojmenovat jinak než Nová Ves I, ale na silnici I/38 je značená odbočka na obec Klavary a taková oficiálně značená odbočka to už důvod je.

Klavary.jpg

Značka začátek a konec obce tam pochopitelně není, ale ta není ani u mnohem větší a oficiální části obce s názvem Ohrada, takže to je normální. Další důvod, proč tam nepoužít název obce Nová Ves I je, že ta obec leží dost daleko a na mapě by obrys obce vypadal hodně divně a nechat jen ulici bez obce zase poruší jiné pravidlo.

Řešení:

Jako obec (Město) byl zadán název Klavary (Nová Ves I), což umožní místo vyhledat pod názvem obce a je vidět na mapě a zároveň ukazuje, že to patří pod obec Nová Ves I.

Jako ulice byl zadán název Klavary, protože ta ulice se tak oficiálně jmenuje

Permalink