Otočení History

Revision as of 21:42, 8 February 2017 by Wottem (talk | contribs) (naimportováno 17 revizí: legacy pages transfer 2)Otočení, neboli U-turn, při nastavení křižovatky obvykle neměníme; necháme nastavenou červenou ikonu Wme u-turn restricted.png. Přesto je někdy nutné otočení povolit a nastavit zelenou ikonu Wme u-turn allowed.png.

Kdy nastavit U-turn

V drtivé většině případů otočení nenastavujeme. Existuje ale výjimka. Otočení je nutné nastavit Wme u-turn allowed.png na konci průjezdné silnice, kam je výhradně připojen jeden nebo více segmentů typu:

  • soukromá cesta,
  • protisměrná jednosměrka,
  • nezpevněná (polní/lesní) cesta,
  • trajekt s restrikcí.
U-turn-ano.png
U-turn nastaven
Do cesty ústí pouze polní cesta; všechny segmenty nejdou projet

U-turn nenastavovat

Otočení nenastavujeme Wme u-turn restricted.png v těchto případech:

  • na slepém konci silnice,
  • do křižovatky ústí alespoň dva průjezdné segmenty (dálnice, rampa, silnice I. - III. třídy, ulice a ulička na parkovišti),
  • do křižovatky ústí jen nesjízdné segmenty (chodníky atp.).
U-turn-ne.png
Špatně nastavený U-turn
Jeden ze segmentů je sjízdný; všechny segmenty jsou nesjízdné (chodníky)

Proč nastavovat otočení

Představ si, že jedeš po cestě a zastavíš na ní. Následující segment je neprůjezdný (soukromá cesta, protisměrná jednosměrka, nezpevněná cesta atp.). Běžící navigace tě může nutit projet tímto neprůjezdným úsekem. Otočení tento nevhodný stav umí změnit.