Difference between revisions of "Permalink History

m (naimportováno 12 revizí: legacy pages transfer)
(No difference)

Revision as of 20:58, 8 February 2017

Permalink

Ipermalink.png

Permalink (trvalý odkaz) zobrazí ostatním kolegům editorům segment(y) a místa na mapě, o kterých se chceš bavit. Je to webová adresa (URL), kterou jde zadat do chatu, diskusního fóra nebo poslat e-mailem. Po kliknutí na permalink se otevře v prohlížeči oblast mapy s vyznačenými segmenty nebo místy a nastaveným zvětšením.

Permalink obsahuje zeměpisné souřadnice, přiblížení mapy, viditelné vrstvy a všechny objekty jako jsou silnice a jejich uzly nebo místa, které byly vybrány před vytvořením permalinku.

Vytvoření permalinku

  1. Vybrat segmenty silnic, křižovatky, nebo místa. Více prvků jde vybrat stiskem Ctrl a výběrem dalších prvků levým tlačítkem myši. Vybrané prvky jsou barevně odlišeny.
  2. Najet myší na odkaz permalinku Ikona permalinku v dolní pravé části editoru (viz obrázek).
  3. Pomocí Ctrl+C kopírovat permalink do schránky.
  4. Pomocí Ctrl+V vložit permalink do okna chatu nebo do fóra.
Wme permalink highlight.jpg
Odkaz na vytvoření permalinku

Na odkaz permalinku lze klepnout pravým tlačítkem myši a vybrat si z nabízených možností. Na odkaz permalinku jde také kliknout levým tlačítkem myši pro nové načtení mapy. V adresním řádku prohlížeče se ukáže URL, které jde zkopírovat. Nejprve ale ulož rozdělanou práci.

Permalink jde vytvořit i z okna chatu. Stačí vybrat segmenty silnic, křižovatky nebo místa a vpravo vedle pole pro zadání chatové zprávy kliknout na ikonu řetízek plus:

Permalink-chat.png
Vytvoření permalinku přímo z chatu
Permalink-animace.gif
Vybrat segment a ikonou jej vložit do chatu

Ve fóru jde změnit text permalinku zápisem [url=PERMALINK]TVŮJ ZMĚNĚNÝ TEXT[/url]

Když sdílíte permalink, uvědomte si, že příjemce je omezen svým oprávněním. Uživatelé například nemohou vidět UR nebo MP mimo svou editační oblast. Jen místní editoři, Area Manageři oblasti a Country Manageři uvidí označené UR. Pokud budete UR/MP chtít sdílet s ostatními, pošlete snímek obrazovky.