Difference between revisions of "Rychlost History

m (naimportováno 83 revizí: legacy pages transfer)
(No difference)

Revision as of 20:58, 8 February 2017Rychlost v aplikaci

Tachometr-50.png

Rychlostní omezení jsou ve Waze implementováno od verze 4. Zobrazování rychlostí je v Česku zapnuto a funguje.

Přímo v aplikaci lze nahlásit chybu v mapě klepnutím na tachometr a vybráním správné rychlosti.

Zadání rychlosti

Do mapy zadáváme jen trvalá rychlostní omezení, ne dočasné místní úpravy.

Vybraný segment má různé rychlosti pro oba směry

Při zadávání rychlosti v obci je nutné pečlivě ověřit hranice obce podle místní znalosti případně podle Street View atp. Zjištěné nedostatky je nutné ihned opravit.

Zadání a změna rychlostního omezení v editoru

 • Vybrat segment(y) s omezenou rychlostí. Více segmentů musí být stejného typu.
 • Pro každý směr zadat rychlost v km/h (nastavení editoru nové).
Rychlostni-limit.png
Pro každý směr zadat rychlost pro daný směr
 • Rychlost lze zadat na sjízdných segmentech typu:
  •  D + R 
  •  I. třída 
  •  II. třída 
  •  III. třída 
  •  Ulice 
  •  Rampa 
  •  Ulička na parkovišti 
  •  Soukromá cesta 
  •  Nezpevněná 
 • Rychlosti nezadávat na segmentu Přívoz a na všech nesjízdných segmentech.
 • Pokud je třeba změnit segment s rychlostí na typ, u kterého nelze rychlost zadat, před změnou smaž rychlostní limity. Totéž udělej při změně obousměrného segmentu na jednosměrný nebo změně směru jednosměrného segmentu.


Pravidla

 • V editoru musí být nastavené metrické jednotky. Nastavení se nachází v levém panelu na záložce s ikonou ozubeného kola.
 • Rychlosti zadávat podle skutečnosti, fotky na Street View mohou být zastaralé.
 • Zbytečně nedělit segment kratší než 100 m. Když je na krátkém segmentu více rychlostí, nastavit rychlost z jeho delší části.
 • Využívat maximálně již existujících křižovatek.
 • Nedělit segmenty na přejezdech a nevytvářet na železničním křížení křižovatku (junction). Tzn. nezadávat rychlosti na přejezdech.
 • Dlouhé segmenty rozdělovat po částech s několikatýdenním odstupem.
 • Nezadávat rychlosti pro nákladní automobily.
 • Nezadávat dočasná (např. přenosné značení) a časová (v určité denní době; zadá se rychlost pro většinu dne s ohledem na větší penetraci uživatelů) rychlostní omezení. Výjimkou jsou dlouhodobá omezení na D1 mezi Prahou a Brnem.
 • Nezadávat doporučené rychlosti.
 • Na rondel nastavit v obci 50 km/h, mimo obec 90 km/h, v obytné zóně 20 km/h a v zóně dopravního omezení uvedenou rychlost, pokud není značkou za každým připojením uvedena jiná rychlost.

Rychlosti a dopravní značky

Mimo obec obvykle nastavujeme 90 km/h, na silnici pro motorová vozidla 110 km/h a na dálnici 130 km/h. V obci nastavujeme obvykle 50 km/h, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km/h.

Pro připomenutí význam některých dopravních značek.

Značka Jméno Rychlost
Znacka-80.png Nejvyšší povolená rychlost Podle čísla
Znacka-zona.png Zóna s dopravním omezením Podle čísla
Znacka-obec.png Obec 50 km/h (80 km/h na D+R)
Znacka-obytna-zona.png Obytná zóna 20 km/h
Znacka-pesi-zona.png Pěší zóna 20 km/h
Kontroluj konec obce. Při zadávání rychlostí v obcích kontroluj správné umístění značky IS12a/b (bílé cedule). Chybu oprav.


Czech/WME Speeds Czech/WME Speedhelper