Difference between revisions of "Ulice náležející dvěma obcím History

(Odkazy na stránku Ulice)
m (naimportováno 5 revizí: legacy pages transfer)
(No difference)

Revision as of 20:57, 8 February 2017

Dle našich pravidel se ve Waze název obce zapsaný do segmentu řídí značkou začátek a konec obce. V situacích, kdy na dané silnici (obvykle menšího významu) značka není, tak začátkem a koncem zástavby.

Český katastr vidí situaci jinak. I území mezi značkami začátek a konec obce leží v katastru nějaké obce a hranice prochází dle historického rozdělení bez ohledu na současnou zástavbu. Takže se může stát, že jedna strana ulice náleží jedné obci a druhá strana jiné. Pravidlo o značkách začátek a konec obce i pravidlo o konci zástavby se tady nedá použít. V jednodušších případech se sice udělat alternativní název segmentu, ale ne vždy je to z různých důvodů vyhovující řešení.

Doufám, že zmiňovaný problém se týká, jen názvu obce a ulice a není u nás takový zmatek jako na hranici Belgie a Nizozemí :-).

Kolín, Polepy, Zelená ulice

Popis situace:

Katastrální hranice mezi obcemi Kolín a Polepy prochází po délce níže zobrazenou ulicí, takže domy vlevo patři do Kolína a ulice se jmenuje Zelená a vpravo do Polep, kde nejsou pojmenované ulice. Ulice je daleko za obchvatem Kolína (I/38) a navíc její napojení na III/12550 je jen pro pěší, stejně tak je pro pěší a cyklisty přímá silnice na severním konci vedoucí přes obchvat, takže cestou "z Kolína do Kolína" je třeba projet půl Polep. . Značky začátek a konec obce jsou jen na III/12550 Nejedná se tedy o klasický případ 2 obcí ležících těsně vedle sebe.


Polepy Kolin.jpg


Řešení:

Jako obec (Město) byl zadán název Polepy (Kolín), což je vzhledem nejednoznačnosti správný název pro obec Polepy. Jako název ulice bylo zadáno Zelená a to přesto, že v obci Polepy se názvy ulic nepoužívají. Tento název je vidět v mapě a po zadání "Kolín Zelená" do vyhledávání se ulice najde.

Permalink