Zamykání mapy a levely editorů History

Revision as of 20:57, 8 February 2017 by Wottem (talk | contribs) (naimportováno 47 revizí: legacy pages transfer)


Zamykání segmentů

Editor může zamknout segmenty ve své EA (Editable Area) nebo AM (Area Manager area) do výše svého levelu. Zamykáme kvůli ochraně mapy před (ne)úmyslným poškozením.

Klíč pro zamykání segmentů

L6 - nepoužívá se

L5

 • segmenty u státní hranice
 • používá se při zadání Major Events (po skončení akce se vrací na původní hodnoty).

L4

 • dálnice (Freeway)
 • silnice I. třídy (Major Highway)
 • rampy
 • kruhové objezdy
 • zkontrolované silnice II. třídy (Minor Highway) v dobře zmapovaných oblastech
 • zkontrolované železnice
 • výjimečné případy, které na první pohled nemusejí dávat smysl.

L3

 • silnice II. třídy (Minor Highway)
 • zkontrolované silnice III. třídy (Primary street ) v dobře zmapovaných oblastech
 • Praha a krajská města

L2

 • železnice
 • silnice III. třídy (Primary street )
 • obce se zkontrolovanými názvy ulic
 • hlavní průjezdy obcemi (podle hustoty GPS šipek), i když jsou Ulice (Street)

Zamykání landmarků

Ve své EA by měl editor zamykat jen taková místa, která jsou řádně a úplně zadaná. Tzn., že je zvolený vhodný typ místa (bod/plocha) a kategorie, je zadaný správný název, popis a adresa a na kartě Více informací jsou vyplněny požadované údaje.

Historie uzamykání

Způsob, jak se dalo zamykat segmenty a jiné objekty v mapě, se v průběhu času měnil a ani dnes se nejedná o konečnou verzi. Testuje se automatické uzamykání, kde se výše zámku a výběr segmentů, na kterých bude zámek použit, bude odvíjet z četnosti průjezdů daným segmentem.

V minulosti bylo zamykání poměrně nešťastné a následky jsou v mapě patrné dodnes. Editor po editaci uzamkl jakýkoli objekt na výši vlastního levelu. Nebylo možné vybrat nižší úroveň zámku. Pokud například L4 editor upravil geometrii silnice III. třídy, automaticky povýšil zámek na L4. Navíc poté co editor získal vyšší level, byly zámky na všech jím editovaných segmentech povýšeny spolu s ním.

Žádost o odemčení

Pokud v mapě narazíte na uzamčené prvky, které chcete upravit, navštivte prosím česko-slovenskou sekci fóra, kde si v subfóru CZ: Žádosti o úpravu cest v ČR nebo SK: Žiadosti o úpravu ciest na Slovensku založte nové vlákno. Chyba bude brzy buď odstraněna, nebo bude část mapy odemčena, abyste mohli úpravy dokončit sami.

Level editora

 • Level 1 má každý registrovaný uživatel Waze. L1 může editovat do jedné míle od míst která projel se zapnutým Waze.
 • Level 2 je přidělen automaticky po dosažení 3 000 editů v mapě. Okruh editace se zvyšuje na 2 míle. Když se level nezvýší automaticky, je potřeba o zvýšení požádat.
 • Pro získání levelu 3 je potřeba 25 000 editů (při menším počtu editů žádost, kterou schvaluje skupina Local Champs). Editační oblast se zvyšuje na 3 míle.
 • O udělení levelu 4 rozhodují Local Champs, Global Champs a Koordinátoři v dané zemi. Tento level 4 je jen na pozvání.
 • O level 5 a 6 nelze žádat a je vyhrazen koordinátorům či členům skupiny Global Champs.

Požádat o level 3+ lze prostřednictvím formuláře, který je velmi dobře ukrytý na stránce Podpora (Support) a je nutné se k němu proklikat. Pokud jsi dosáhl 25 000 editů, navštiv stránku Podpora (Support), klikni třeba na odkaz "Body (Points)" a do vyhledávacího pole na další stránce napiš upgrade my rank.

Na následující stránce je pod tabulkou informující o tom, za jakých podmínek je možné získat ten který rank text: "Click here to send us a request to upgrade your editing rank (do not send requests for level 2 - it's automatically updated)." Po kliknutí na "here" se konečně objeví onen kýžený formulář, který je potřeba vyplnit a odeslat.

Kompletní informace o systému bodování a přidělování hodností (levelů) najdete v anglické části Wiki na stránce Your Rank and Points EN.

Czech/Area Manager