Zkratky History

Revision as of 20:57, 8 February 2017 by Wottem (talk | contribs) (naimportováno 16 revizí: legacy pages transfer)

Seznam často používaných zkratek, se kterými se můžete setkat ve Waze:

 • AM - Area Manager
 • ASR - Automatické rozpoznání řeči (Automatic Speech Recognition)
 • CC - Country Coordinator
 • CM - Country Manager
 • ČS - Čerpací stanice, benzínka
 • DACH - Deutschland, Österreich und die Schweiz
 • DSVL - Hlasový pokyn Zůstaňte vlevo (Držte se vlevo)
 • DSVP - Hlasový pokyn Zůstaňte vpravo (Držte se vpravo)
 • EA - Editable Area, oblast, kde můžeš editovat
 • ETA - Estimated Time of Arrival, očekávaný čas příjezdu
 • FAQ - Frequently Asked Questions, často kladené otázky
 • FTW - Feed The Waze
 • Fw, FW, FWY - FreeWay
 • GC - Global Champs
 • GSV / SV - Google StreetView
 • HN, HNs - House numbers (čísla domů)
 • Hw, HW, HWY - HighWay
 • IL - Izrael
 • INTL / ROTW, ROW - International / Rest Of The World (mezinárodní, zbytek světa)
 • LC - Local Champs
 • LiveMap - Waze Live Map
 • MP - Problém na mapě (Map Problem)
 • MPR - Maximální povolená rychlost
 • MÚK - Mimoúrovňová křižovatka
 • NA - North America (Severní Amerika)
 • OVL - Hlasový pokyn Odbočte vlevo
 • OVP - Hlasový pokyn Odbočte vpravo
 • PLR - Parking Lot Road (cesta na parkovišti)
 • PLV - Hlasový pokyn Použijte levý výjezd
 • PPV - Hlasový pokyn Použijte pravý výjezd 
 • SDZ - Svislé dopravní značení
 • TBR - Time-based Restriction (časově závislé omezení)
 • UR - Uživatelské hlášení (Update Request, User Report)
 • VDZ - Vodorovné dopravní značení
 • VHP - Vynucené hlasové pokyny
 • WME - Waze Map Editor
 • WS - WazeStats (statistiky Waze)
 • WSP - Waze Status Page
 • WSS - Waze Service Status 
 • #WazeWin - hashtag na soc. sítích pro zprávy, kdy Waze pomohlo