Kiiruspiirangud History

Revision as of 09:40, 22 May 2019 by LihtsaltMats (talk | contribs) (→‎Era- ja parklateed: Õueala läks piirangu juurde mitte erandi alla)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Üldist

Piirangud võivad alata (ja lõppeda) ristmikult või sageli ka segmendi keskelt. Viimasel juhul tuleks piirangu lisamiseks segment õige koha pealt poolitada.

  • Kui 50 m raadiuses on juba mõni ristmik, siis tuleb kiiruspiirang alustada olemasolevast ristmikust, et mitte tekitada liiga palju tarbetuid sõlmpunkte.
  • Kui olemasolev ristmik on üle 50 m eemal, siis võib tekitada õigesse kohta uue sõlmpunkti.
  • Üle 100 m tuleb kindlasti luua uus sõlmpunkt.
  • Jälgi ümbrust — võib-olla on mõni lisamata parkla- või eratee vmt just õige koha peal, mille lisamisel tekiks uus ristmik.
Kiiruspiirang.png

Kiiruspiirangute lisamisel tuleb kõvasti kasuks loogiline mõtlemine. Lisamisel tuleks kindlasti mõelda, kas sama kiirus segmendil kehtib mõlemas suunas.

Näiteks asulasse sisenemine, kus hakkab reeglina kehtima kiiruspiirang 50 km/h ning sellele eelneb enamasti ennetav piirang 70 km/h. Asulast väljudes seevastu muutub asulakiirus koheselt maanteekiiruseks. Sellest tulenevalt peaks mõne segmendi erinevatele suundadele määrama erinevad kiirused.

Kiiruspiirangud lisame vaid kohtadesse, kus need ka reaalselt liiklusmärkide näol eksisteerivad. Ise mingisuguseid piiranguid välja ei mõtle! See käib ka off-road teede kohta!


Ringristmikud

  • Kui ringristmiku kõigil suubuvatel ja väljuvatel segmentidel kehtib ühesugune kiiruspiirang, siis täpselt sama piirangu lisame ka ringristmikule.
  • Kui üks või enam ringteega ühendatud teedest on erineva kiiruspiiranguga, siis ringristmikule kiiruspiirangut ei lisa.

Era- ja parklateed

Kiiruste lisamine igale segmendile on võimalus, mitte kohustus.

Kiirused lisame era- ja parklateedele (private road ja parking lot road) vaid juhul, kui sinna on eraldi kehtestatud mingisugune piirang. Siia alla kuuluvad ka õuealad, mis oma olemuselt märgitakse parklateeks (vt. Teede tüübid), ja kus kehtib maksimaalne kiirus 20 km/h. Muul juhul mitte.

Asulas igal nurgatagusel, kangialusel ja parklas 50 km/h ning asulaväliselt juurdepääsuteedel (erateed ühe elamu juurde jms), laudavaheteedel ning parklas 90 km/h ei ole mõistlik ja pigem jätta sellised piirangud tungiva vajaduseta lisamata.

Muutuvad kiiruspiirangud

Muutuvate kiiruspiirangute, mida muudetakse vastavalt tee- ja ilmaoludele, lisamine kliendis (äpis) ja kaardirakenduses ei ole võimalik.

Ajaliselt piiratud kiirused

Ajaline kiiruspiirang

Hetkel toetab Waze ainult ühte kiiruspiirangut ilma igasuguse ajalise eristuseta.

Ajalised kiiruspiirangud on enamasti päevasel ajal koolide ja lasteaedade ümbruses ning suurem osa liiklusest toimub tõenäoliselt samuti just päevasel ajal.

Seega ohutusest lähtuvalt lisame sellised piirangud kaardile, olenemata nende ajast ja kestvusest.

Muud

Soovituslik kiirus
  • Soovituslikud kiirused

Soovituslikud kiirused ei ole kohustavad ja seega neid kaardile ei lisata.

  • Ajutised piirangud

Ajutised piirangud, nagu nimetuski ütleb, on kasutuselt vaid ajutiselt ning neid kaardile ei kanta. Siia alla käivad igasugused üritused, teetööd, jms.