Etusivu/Parhaat kartanmuokkauskäytännöt History

Tämän sivun tarkoitus on auttaa kartanmuokkaajia luomaan karttoja, jotka toimivat parhaiten loppukäyttäjille -- kaikille Wazea liikenteessä käyttäville kuljettajille. Samalla pyritään minimoimaan tavallisimmista virheistä tai ohjelmiston rajoitteista johtuva korjausten tarve. Kartanmuokkaajille on jo useita hyödyllisiä sivuja esimerkiksi WME:n käytöstä, karttaongelmien tunnistamisesta ja ratkaisemisesta, teiden nimeämisestä sekä yleisistä kysymyksistä vastauksineen. Samat tietolähteet ovat hyödyllisiä myös tuoreemmille kartanmuokkaajille ja niihin kannattaakin tutustua ennen syvällisempää karttojen muokkaamista.

Jos huomaat sivulta puuttuvan jotain oleellista, ole ystävällinen ja muokkaa sivua (mikäli olet varma korjauksen oikeellisuudesta) tai kommentoi suomenkielisellä foorumillamme.

Yleiset tavoitteet

Käytettävyys

Wazen karttojen tärkein tavoite on tarjota käyttäjälle selkeä ja helposti seurattava kartta joka lisäksi toimii pienellä näytöllä. Lisäksi on tärkeää tarjota selkeät ääniopasteet silloin (ja vain silloin) kun niitä tarvitaan.

Yksinkertaisuus

Tavoitteena ei ole mallintaa fyysistä tieverkkoa kaista kaistalta. Tämä johtaa usein tarpeettomaan monimutkaisuuteen, mikä yleensä tarkoittaa sekaista karttaa, epäselviä ääniopasteita sekä paljon ylimääräistä ylläpitotyötä.

Säilyttäminen

Wazen käyttäjjien ajaessa Wazen kartoille merkityillä teillä, tien segmentteihin tallentuu paljon tietoa (mm. keskinopeus) jota käytetään reitityksen perusteena. Mikäli segmentti poistetaan, myös tämä tieto katoaa. Mikäli vaihtoehtona on säilyttää vanha segmentti, kannattaa niin aina tehdä. Kierrättäminen kannattaa!

Käytännön ohjeita

Teiden jakaminen ja jaettujen teiden yhdistäminen

Koska jakaa kaksisuuntainen tie (ja koska ei)

Yleisesti tie kannattaa aina pitää jakamattomana, elleivät erityiset vaatimukset tien jakamiseksi täyty. Mikäli mietit tien jakamista - tai jakamisen purkamista - mieti seuraavia asioita:

 1. Jokaisen tien oletusesitystapa on yksi kaksisuuntainen segmentti, vaikka fyysinen liikenneväylä olisikin jaettu. Mikäli ajorata päädytään jakamaan kahdeksi, tulee osoittaa että muutos parantaa Wazen kartan käytettävyyttä ja / tai yksinkertaisuutta. Mikäli tie nykyisellään toimii moitteetta eikä karttaongelmia ole raportoitu, jätä tie kahdentamatta
 2. Mikäli segmentin alueella on erityinen aluemanageri, keskustele hänen kanssaan ennen muutoksia. Mikäli aluemanageria ei ole, tarkista maakohtaiset ohjeistukset ja mikäli vielä olet epävarma, keskustele asiasta foorumilla. Linkki oikeaan segmenttiin auttaa muita kartanmuokkaajia löytämään oikean segmentin helpommin.
 3. Pyri välttämään tien jakamista vain osittain. Esimerkiksi, mikäli suuri osa tiestä on selkeästi jaettua ja vain pieni osa jakamatonta kaksisuuntaista, rakenna koko tie mielellään jaettuna (ja päinvastoin).

Tie voidaan jakaa kahdeksi kun mikä tahansa seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Tie on moottoritie (tietyyppi on moottoritie)
 • GPS-jälki näyttää selkeästi erotellut kaistat kun zoomaat 100m tarkkuudelle
 • Useita asuin- tai liikerakennuksia sijaitsee kadun varrella, mutta niille ei voi ajaa kuin toisesta suunnasta tai
 • U-käännöksiä vaaditaan, jotta keskialueen erottamalta kadulta voidaan järkevästi kääntyä pihoille tai sivukaduille

Tietä EI pitäisi jakaa jos:

 • Kaistojen välissä on ajokelvoton keskialue, jonka leveys on enintään 5 metriä (tarkista poikkeukset yläpuolelta)
 • Keskialueella jaetulla tiellä on poikkisuuntaisia teitä ja niiden risteyksiä
 • Vastakkaisiin suuntiin menevien ajokaistojen välissä on erillisiä ryhmittymiskaistoja.
 • Tiellä voi - ja laillisesti saa - tehdä U-käännöksen
 • Tarkoitus on puhtaasti visuaalinen

Muistathan, että tien jakaminen tai yhdistäminen tuo mukanaan tiettyjä ongelmia. Jokainen tilanne on ainutlaatuinen ja jotkut ongelmat voivat olla helpommin hallittavissa yhdellä kaksisuuntaisella tiellä, ja joissain tilanteissa reititys saattaa toimia hienosti jaetun tien kanssa. Harkitse tarkkaan reitityksen kaikki komponentit ja tutki tarkasti jokainen risteys ennen jakamista tai yhdistämistä. Riippumatta siitä, jaatko vai yhdistätkö ne, muista, että saatat aiheuttaa enemmän ongelmia kuin ratkaisit ja saatat joutua palauttamaan aikaisemman tilanteen takaisin. Muista myös, että jakaminen ja yhdistäminen aiheuttavat joidenkin liikennetietojen menetyksen, mikä voi johtaa huonoon reititystulokseen kyseisellä alueella.

Kuinka yhdistää kaksi yksisuuntaista tietä

Valitettavasti WME ei tarjoa helppoa tapaa kahden yksisuuntaisen tien yhdistämiseen - mistä syystä jo teiden jakamista tulisi harkita suuresti. Ja sitten harkita uudelleen.

Mikäli huomaat tien, joka on jaettu mutta jonka ei mielestäsi pitäisi olla, kannattaa WME-kypärä laittaa tiukasti päähän. Prosessi on huomattavan monimutkainen ja siksi teiden yhdistämistä ei suositella ellei alueelta toistuvasti tule käyttäjien raportteja jaettuun tiehen liittyen.

Alla kuvattu teiden yhdistämisprosessi (kahden yksisuuntaisen tien muuttaminen yhdeksi kaksisuuntaiseksi) on erityisesti suunniteltu säilyttämään segmentteihin sisältyvä osoitetieto. On tärkeää, että et pelkästään poista toista tietä, sillä se kadottaa segmentille mahdollisesti tallennetut osoitetiedot. Ne pitäisi sen jälkeen etsiä uudelleen ja manuaalisesti lisätä uuteen tiesegmenttiin.

Alla olevat kohdat kuvaavat oikean tavan yhdistää kaksi yksisuuntaista segmenttiä ja säilyttää niissä olevat kadunnumerot.

Tämä on esimerkki katusegmentistä. Koko tien pituudelta kartanmuokkaajan tulee: Esimerkki

 • Valita yhdistettävät segmentit ja muuttaa ne molemmat kaksisuuntaisiksi.

Esimerkki

 • Erottaa molemmat segmentit muusta tiestä, mutta vain toisesta päästään. Paras käytäntö on erottaa segmentit vastakkaisista päistään.

Esimerkki

 • Tuo kaksi erotettua segmenttiä yhteen keskeltä ja säädä tien geometria tarpeen mukaan. Voit poistaa risteysnoodin valitsemalla sen ja painamalla Delete-näppäintä. Huomaa, että näillä kahdella tiellä tulee olla yhtenäiset nimi, tietyyppi, suunta, nopeusrajoitus, korkeus sekä lukitustaso jotta risteysnoodi voidaan poistaa.

Esimerkki

Kun molemmat segmentit on yhdistetty yhdeksi, joudut vielä tarkistamaan osoitetiedot kadulta, jotta se vastaa todellisuutta:

 1. Valitse yhdistämäsi katu ja klikkaa "Muokkaa talonumeroita" (muutokset pitää olla tallennettu ennen tätä).
 2. Valitse muokkausnäkymässä jokainen kadunnumero erikseen
 3. Kadunnumero valittuna, näet katkoviivan joka johtaa ympyrään katusegmentillä
 4. Valitse tämä ympyrä ja vedä se tarvittaessa oikeaan paikkaan, mahdollisimman lähelle kyseiseen osoitteeseen johtavaa liittymää

Tarkista myös seuraavat:

 1. Poista kaikki "orvot" risteysnoodit.
 2. Varmista, että kaikki segmentit ovat kaksisuuntaisia.
 3. Tarkista (ja tarvittaessa korjaa) kaikkien segmenttien väliset yhteydet. Huomaa erityisesti risteykset, jotka johtivat ainoastaan toiseen yksisuuntaisena olleeseen segmenttiin.
 4. Varmista, että kaikki uudet kaksisuuntaiset segmentit ovat yhdistetty toisiinsa.
 5. Viimeistele tarkistamalla kadun geometria ja säädä se keskelle tietä karttapohjan ja/tai GPS-jälkien mukaan.

Toista tämä kaikki jokaisen yhdistettävän segmentin osalta.

Prosessi on melko suoraviivainen kunhan olet tehnyt sen pari kertaa. Toivottavasti et kuitenkaan edes joudu tekemään tätä.

Huom! Jos yrität olla nokkela ja muokata usean segmentin ominaisuuksia yhtä aikaa, tutustu ensin tunnettuihin ongelmiin massamuokkauksen suhteen. Se on mahdollista, mutta vaatii huolellisuutta jotta et päädy muuttamaan valtatie-tyyppisiä segmenttejä vaikkapa kaduiksi jotka sijaitsevat "huitsin nevadassa". Samalla voit onnistua myös kadottamaan kaikki vaihtoehtoiset kadunnimet.

Valtatiet ja rampit

Pitkän matkan navigointi Wazessa muuttuu nopeasti mahdottomaksi, mikäli Moottoritie- tai Valtatie-tyyppisissä teissä on ongelmia. Näissä tietyypeissä on usein rajoituksia, sillä niiden muokkaaminen vaatii hieman enemmän ajatusta (ja ne sisältävät enemmän mahdollisuuksia asioiden sotkemiseen) kuin alemman luokan tie. Tämä kappale on siksi erittäin tärkeä.

Tiet

Termi "moottoritie" viittaa tässä tapauksessa tiehen, joka on molempiin suuntiin useampikaistainen ja jossa on fyysinen este eri ajosuuntien välillä. Tällaiselle tielle pääsee pääsääntöisesti vain erillisiä ramppeja pitkin. Kyseiset tiet tulisi useimmiten piirtää erillisinä, yksisuuntaisina ajoratoina - kun taas kaikki muut tiet pääsääntöisesti päinvastoin yhtenä kaksisuuntaisena.

Rampit

Rampit tulee nimetä sen mukaan, mitä niille johtavissa kylteissä on ilmaistu. Mikäli ramppi liittyy numeroidulle tielle, lisää perään vielä tien numero. Esimerkiksi "Turku (110)" tai "Turku (1 / E18)". Muut rampit nimetään sen mukaan, minne ne johtavat, esimerkiksi "Forssa / Jokioinen". Koska rampit sijaitsevat usein toisten, vastakkaiseen suuntaan johtavien ramppien lähellä, rampit tulisi lukita turhien muokkausten välttämiseksi.

Mikäli olet tarkistamassa rampin tietoja, tarkista samalla rampin yhteydet ja kääntymisrajoitukset.

Ylitykset ja alitukset

Tien korkeuden määrittäminen saattaa olla hankalaa. On tärkeää muistaa, että segmentin korkeus ei välttämättä ole sama kuin edeltävällä segmentillä ja että korkeustieto ei välttämättä ole määritettävissä tosielämän tiedon perusteella.

Maanpinnan taso tulisi olla perustaso, jolle kaikki segmentit määritetään silloin, kun segmentillä ei ole alituksia tai ylityksiä. Mikäli muokkaat risteäviä segmenttejä, joista molemmille on merkitty korkeudeksi maanpinnan taso, muuta risteävän segmentin korkeustieto joko positiiviseksi tai negatiiviseksi siten, että se loogisesti ajatellen sopii yhteen toisen segmentin kanssa. Alittava segmentti luonnollisesti negatiiviseksi ja ylittävä positiiviseksi. Tärkeintä on kertoa Wazelle, että segmentit eivät risteä toistensa kanssa.

Monissa tapauksissa risteävien segmenttien konfliktit voidaan ratkaista yksinkertaisesti nostamalla tai laskemalla vain toisen segmentin korkeustietoa. Monimutkaisissa tilanteissa kannattaa ehkä piirtää kuva, joka auttaa hahmottamaan teiden korkeudet toistensa suhteen.

Toisinaan tulee vastaan tilanteita, joissa mikään ei tunnu toimivan. Esimerkiksi kolme segmenttiä, nimiltään vaikkapa A, B, ja C risteävät toisensa. A ylittää B:n, B ylittää C:n ja C ylittää A:n. Lyhyemmin siis A > B > C > A... Näissä tapauksissa saatat joutua rakentamaan ylitykset niin, että jokin segmentti ylittää muut tai jopa lisäämään risteysnoodin jotta voit jakaa segmentin tarvittaessa kahtia (ja samalla toivomaan, että kukaan ei poista "ylimääräistä" risteysnoodia selvittämättä miksi se on luotu).

Lisää alueelle tarvittaessa karttakommentti selvittämään asiaa.

Varoitus korkeustietoihin liittyen: Waze ei välitä tien korkeustiedosta mikäli rakennat risteäville teille risteysnoodin. Ne muodostavat näin navigoitavan risteyksen, vaikka korkeustieto segmenteillä ei olisikaan sama. Mikäli havaitset, että ylityksen tai alituksen kohdalla on risteysnoodi, poista se. Varmistu, että segmenttien korkeustieto on oikein ja että muu tieto segmenteillä on yhteneväistä muun tiedon kanssa. Tässä tapauksessa pelkkä risteysnoodin poisto toimii hyvin.

Segmenttien muuttaminen sillaksi

Valitse kaksi segmenttiä, jotka ylittävät tai alittavat risteävän tien ja klikkaa "silta" -ikonia. Jos kaikki menee hyvin, valitut segmentit erotetaan alla olevasta risteyksestä, yhdistetään yhdeksi ja niiden korkeus nousee yhdellä. Jos tämä ei onnistu, joudut käsin erottamaan valitut segmentit risteyksestä, muuttamaan niiden korkeustiedon ja yhdistämään ne toisiinsa.

Milloin luoda liikenneympyrä

Kun olet oppinut miten luoda liikenneympyrä, on aina oikea tapa korvata käsin luodut ympyrän muotoiset segmentit oikealla liikenneympyrällä. Käsin luodut ympyrät saattavat antaa kuljettajalle vääränlaisia ajo-ohjeita ja sovelluksessa moinen käsin piirretty ympyrä näyttää lähes poikkeuksetta amatöörimäiseltä. Käsin piirretyn ympyrän korvaaminen oikealla ympyrällä korjaa välittömästi molemmat ongelmat.

Ympyrän luomisen jälkeen muuta ympyrän tietyyppi vastaamaan ympärillä olevien teiden tietyyppejä.

Segmenttien lukitseminen

Segmenttien lukituskäytännöt vaihtelevat maittain ja ne saattavat vaihdella myös tietyyppien mukaan. Joissain maissa kaikki tietyn tyyppiset tiet ovat lukittuja, jopa asuinalueilla. Suomessa lukituskäytäntö on huomattavan vapaa ja yleensä lukitusta käytetään vain tilanteissa, joissa kokemattoman kartanmuokkaajan muutokset saattaisivat aiheuttaa suurempia ongelmia. Jotkut monimutkaisemmat moottoriteiden liittymät pääkaupunkiseudulla ovat esimerkkejä tällaisesta.

Segmenttiä ei kannata lukita, mikäli et ole täysin varma siitä, että kyseinen segmentti ja kaikki sitä koskettava (risteysnoodit, kääntymiset ja muut segmentit) ovat kunnossa.

Mikäli haluat muokata segmenttiä, joka on lukittu, käy pyytämässä avaamista foorumilla. (foorumilinkki: https://www.waze.com/forum/viewforum.php?f=1312)

Pysäköintialueet

Pysäköintialueen tien luominen palvelee kolmea tarkoitusta:

 1. auttaa Wazea tarjoamaan ajo-ohjeet "ovelta ovelle" pysäköintialueen sisällä
 2. auttaa Wazea tunnistamaan, että käyttäjä on pääteiden ulkopuolella ja välttämään väärien liikennetietojen tarjoamista tässä tapauksessa
 3. pysäköintielueen tie omana tietyyppinään estää Wazea tarjoamasta reittiä pysäköintielueen läpi.

Kun luot pysäköintialueita erilaisten paikkamerkkien yhteyteen, tarkista myös pysäköintialueen muut tiedot. Näitä voivat olla esimerkiksi alueen tyyppi (julkinen / rajoitettu / yksityinen) ja mahdolliset aukioloajat. Huomaa myös, että pysäköintialueen tietyyppiä ei ole rajoitettu käytettäväksi pelkästään pysäköintialueen yhteydessä vaikka niitä usein käytetäänkin yhdessä.

Pysäköintialueen tie tietyyppinä aiheuttaa Wazen reitityksessä "sakon", jolloin Waze ei reititä pysäköintialueen tien kautta käyttäen tätä oikotienä. Älä siis sekoita pysäköintialueelle muita tietyyppejä ei-toivottujen oikoteiden välttämiseksi.

Ostoskeskukset

Kun luot suuria pysäköintialueita (esim. ostoskeskuksiin), pyri luomaan vain seuraavat elementit:

 • Pääteiltä tulevat sisäänajoreitit
 • Ajotiet, jotka menevät sisäänkäyntien sivuitse
 • Pysäköintialueen äärilaidat ja erityisesti ne pysäköintialueen tiet, jotka kulkevat pääteiden kanssa samansuuntaisesti. Tämä estää kuljettajan sovellusta tulkitsemasta, että auto ajaakin päätiellä (ja antaa täten päätielle väärää keskinopeustietoa).
 • Pysäköintialueen päätiet, jotka auttavat ihmisiä siirtymään pysäköintialueen alueelta toiselle

Muista jälleen, että tarkoituksena on luoda yksinkertainen ja toimiva järjestelmä eikä välttämättä kahdentaa tosielämän mukaista tilannetta kaikkine ajoreitteineen. Pyri luomaan reitit, jotka auttavat autoilijaa navigoimaan erilaisiin kauppakeskuksen kohteisiin ja löytämään pysäköintialueelle sekä sieltä ulos pääteille. Tällä logiikalla vain pysäköintialueen päätiet tulisi piirtää ja vähemmän käytetyt reitit voi huoletta jättää pois. Käytä tarvittaessa GPS-jälkiä osoittamaan eniten käytettyjä reittejä. Esimerkki

Älä koskaan piirrä jokaista mahdollista ajoreittiä. Tämä aiheuttaa käytännössä vain kartalle epäselvyyttä, saattaa aiheuttaa hämmentäviä reittiohjeita sekä lisää kuormitusta sekä sovelluksen että reitityspalvelimen päässä. Muista aina, että käytettävyys ja yksinkertaisuus ovat kartanmuokkauksen perusperiaatteita. Käytä aikaasi sekä kartanmuokkauskokemustasi järkevämpiin kohteisiin.

Pienet pysäköintialueet

Pysäköintialueet, jotka liittyvät vain pieneen määrään paikkoja, tulisi mallintaa vielä yksinkertaisemmin. Tietoa tulisi olla vain sen verran, että kuljettajalle tarjotaan tarpeeksi tietoa jotta hän pystyy navigoimaan pysäköintialueelle ja sieltä ulos sekä löytämään hakemansa kohteen. Yksinkertaisimmat pysäköintialueet voidaan mallintaa jopa pelkällä yhdellä segmentillä, joka kulkee pysäköintialueen läpi (yksinkertaisimmillaan jopa yksi segmentti pysäköintialueen kulmasta kulmaan mikäli se yhdistyy vastakkaisilla puolilla oleviin pääteihin).

Yksisuuntaiset tiet pysäköintialueilla

Koska läpiajettavat pysäköintialueet voivat olla kapeita ja ruuhkaisia sekä sisältää yksisuuntaisia segmenttejä, usein paras tapa mallintaa tällainen pysäköintialue on luoda yksi, yksisuuntainen pysäköintialueen tie.

Varoitus: Segmentin molemmat päät eivät voi olla yhteydessä samaan risteykseen. Jos alueella on vain yksi sisäänkäynti / poistuminen, on silmukka rakennettava käyttäen kolmea segmenttiä.

Kaksi pysäköintialuetta, joilla on yhteys samalle kadulle

Tilanteissa, joissa kaksi pysäköintialuetta on yhteydessä toisiinsa saman risteysnoodin kautta, saattaa reititys toimia huonosti. Waze saattaa reitittää kuljettajan toisen pysäköintialueen läpi, jotta saavutettaisiin kohde joka sijaitsee toisella pysäköintialueella. Waze on suunniteltu välttämään reititys pysäköintialueiden läpi, mutta tässä tapauksessa reitti jatkuu pysäköintialueiden teitä pitkin vaikka välissä olisikin ylitettävä katu. Tämä on erikoistilanne, joka selviää parhaiten katsomalla oheista kuvaa. Esimerkki

Mikäli säännöt estävät ajamisen pysäköintialueelta toiselle, kääntymisrajoituksilla voidaan estää ei-toivottu reititys. Muussa tapauksessa vaaditaan erilainen ratkaisu, jotta voidaan estää reititys toisen pysäköintialueen läpi.

Jotta voidaan varmistua siitä, että Waze reitittää oikein, tulee pysäköintialueilta toiselle siirtyminen toteuttaa siten, että reitti ei kulje suoraan "Pysäköintialueen tie" -tyyppiseltä tieltä toiselle. Käytä tässä tapauksessa lyhyttä, noin 5m pituista tiesegmenttiä erottamaan pysäköintialueet toisistaan.

Esimerkki

Tämä potentiaalinen ongelma esiintyy tilanteissa, joissa kadun vastakkaisilla puolilla olevat pysäköintialueet ovat toisiinsa yhteydessä saman risteysnoodin kautta.
Esimerkki

Ongelma voidaan ratkaista vaihtamalla toisen (tai molempien) pysäköintialueen liittymän tietyyppi samaksi kuin päätielläkin.
Esimerkki

Viiden metrin mittainen segmentti ajaa saman asian.
Esimerkki

Mikäli pysäköintialueiden välillä onkin kaksi yksisuuntaista tietä, voidaan risteävä segmentti muuttaa eri tyyppiseksi. Tämä saattaa myös mahdollistaa reitityksessä U-käännökset, joten varovaisuutta tarvitaan.
Esimerkki

Uudet tiet

Sovelluksessa tallennetut tiet

Kun luot uutta tietä, sen väri muuttuu tietojen lisäämisen myötä punaisesta (uusi tie) sen väriseksi, mikä tien tyyppi osoittaa. Tallentamisen jälkeen tie tulee sovellukseen saataville seuraavan karttapäivityksen myötä.

Itse asiassa on siis huono vaihtoehto jättää työ kesken. Mikäli tie näkyy kartalla punaisena, muut kartanmuokkaajat tietävät, että tie tarvitsee muokkausta. Sen sijaan jos luot tien, asetat sille oikean tyypin ja jopa nimen, mutta et tarkista käännöksiä, tie saattaa näyttää oikealta mutta Waze ei silti voi reitittää tietä käyttäen.

Seuraa näitä ohjeita parhaasi mukaan ja hoida homma kerralla oikein. Katso tarvittaessa lisää ohjeita kartanmuokkauksen ohjeista.

 • Aseta tien geometria ilmakuvan mukaan, ellei alueella ole selkeästi "offsetiä" kartassa. Käytä tällöin GPS-jälkeä mikäli mahdollista.
 • Aseta tielle oikea nimi, vaihtoehtoiset nimet jos alue sitä vaatii (katso esim. kaksikieliset kunnat Wazeopedian etusivulta <linkki>) ja aseta oikea tietyyppi Suomen säännösten mukaisesti.
 • Varmista, että tien suunta on oikein. Useimmat tiet ovat kaksisuuntaisia.
 • Lisää tarvittaessa risteysnoodi paikkoihin, joissa tie risteää toisten teiden kanssa. Laita oletuksena kaikki käännökset sallituiksi, mutta yleensä U-käännökset kannattaa estää. Kiellä ne käännökset, jotka ovat kiellettyjä. Waze osaa automaattisesti merkitä yksisuuntaisten teiden kääntymiskiellot ajosuunnan vastaisesti.

Liikenneympyrät

Oikeat ajo-ohjeet (esimerkiksi "poistu liikenneympyrästä...") voi luoda ainoastaan lisäämällä WME:ssä liikenneympyrä. Kun liikenneympyrä luodaan, sen segmentit ovat myös uusia teitä ja ne pitää muokata yllä olevien sääntöjen mukaan. Tarkista tarvittaessa lisäohjeet liikenneympyrän luomisesta tai kysy foorumilla.