آموزش History

پرمالینک

آیکون Wme permalink icon.png که در گوشه پایین سمت راست صفحه ویرایشگر نقشه می‌بینید، علامت پرمالینک است. پرمالینک دو کاربرد دارد: برای تازه‌سازی صفحه ویرایشگر در منطقه مورد نظر (با کلیک‌کردن روی آن) و برای ارسال لینک محل(ها) یا خیابان(ها)ی مورد نظر به دیگران. پرمالینک شامل طول و عرض جغرافیایی، سطح بزرگ‌نمایی، لایه‌های فعال و هر چیزی که در لیست انتخاب باشد، می‌شود. لیست انتخاب می‌تواند شامل گره‌، سگمنت، مکان و ... باشد.

برای فرستادن پرمالینک به تربیت زیر عمل کنید:

  1. در صفحه ویرایشگر به محل مورد نظر رفته و بزرگنمایی صفحه را به صورت دل‌خواه تنظیم نمایید.
  2. مکان، گره، سگمنت یا ... مورد نیاز را انتخاب نمایید. برای انتخاب چند سگمنت در ویندوز کلید Ctrl و در مک کلید Cmd را نگاه دارید و موارد مورد نظرتان را انتخاب کنید.
  3. موس را بر روی علامت پرمالینک (Wme permalink icon.png) برده و کلید Ctrl در ویندوز یا Cmd در مک را نگه داشته و C را بزنید. در صورت انجام صحیح سیستم به شما پیام میدهد.
  4. سپس می‌توانید لینک را در هرجایی که نیاز دارید پیست نمایید.

برای اطمینان از انجام صحیح موارد فوق لینک را ابتدا در یک صفحه جدید باز کرده و بررسی کنید.