قوانین و مقررات History

قوانینی که در این قسمت می‌آید همگی در رسم نقشه بایستی لحاظ شود. تاکید می‌شود ویرایش‌گر حق پاک کردن سگمنت‌های رسم‌شده به‌ویژه سگمنت‌های قدیمی را به دلیل مغایرت با قوانین ندارد. در این موارد بایستی موضوع از طریق راه‌های ارتباطی موجود با مدیران منطقه در میان گذاشته شود.

تعیین نوع راه

راه‌های درون‌شهری

بزرگراه اصلی (ب‌ ا) - Major Highway (MH)‎

بزرگراهی که همه شرایط زیر را داشته باشد باید به عنوان ب‌ا در نقشه مشخص شود:

 1. دست کم سه خط عبور در هر سمت داشته باشند
 2. علایم توقف، تقاطع یا چراغ قرمز در راه وجود نداشته باشد
 3. دو سمت عبوری از هم جدا شده باشد

بزرگراه فرعی (ب ف) - Minor Highway (mH)‎

راه‌هایی که همه‌ی شرایط زیر را داشته باشد بایستی به عنوان ب‌ف در ویرایشگر نقشه مشخص شود. این راه‌ها معمولا بلوار نامیده می‌شوند.

 1. دست کم سه خط عبور در هر سمت داشته باشد (حتی اگر یک خط عبوری هم گاها برای پارک استفاده شود مشروط بر اینکه خط کشی پارک نداشته باشد)
 2. تقاطع، چراغ قرمز یا علامت توقف داشته باشد.

خیابان اصلی (خ ا) - Primary Street (PS)‎

 • تمامی راه‌هایی که شرایط ب‌ا یا ب‌ف را نداشته باشند و معمولا دو خط عبور در هر سمت داشته باشند بایستی در ویرایشگر نقشه به عنوان خ‌ا مشخص گردند.

خیابان - Street

راه‌هایی که شرایط زیر را داشته باشند بایستی در ویرایشگر نقشه به عنوان خیابان مشخص شوند:

 1. در محل مسکونی واقع شده باشد
 2. جهت استفاده عموم منعی نداشته باشد
 3. معمولا تنها یک لین عبوری برای هر سمت دارند

کوچه باریک - Alley

کوچه‌های باریک که خودرو از آن‌ها قابل عبور است ولی به‌سختی عبور می‌توان از آن عبور کرد و همچنین معمولاً برای عبور عموم استفاده نمی‌شود مگر اینکه مقصد کاربر در آن کوچه باشد. در ارتباط با کوچه‌ها به نکات زیر توجه کنید:

 1. معمولاً فقط در بافت تاریخی شهرها ممکن است چنین کوچه‌هایی وجود داشته باشد.
 2. راه‌هایی که فقط موتورسیکلت از آن قابل عبور است طبق قوانین رسم راه‌ها برای موتورسیکلت رسم می‌شوند و نیازی به‌استفاده از این نوع سگمنت نیست.
یک نمونه از مسیری که می‌بایست نوع آن کوچه‌ یا Alley انتخاب شود.

رمپ - Ramp

این نوع راه برای مشخص‌کردن راه‌های ارتباطی ( راه‌های مابین آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها (ب‌ا و ب‌ف)) به کار می‌رود. نکته: رمپ نباید مکانی ثبت شده‌ای در حاشیه خود داشته باشد. به عبارت دیگر اگر در مجاورت یک مسیر مکانی ثبت شده باشد و راه اختصاصی نیز نداشته باشد نوع آن مسیر نمی‌تواند رمپ باشد.

راه اختصاصی - Private Road‎

موارد کاربرد این نوع راه عبارت است از:

 1. راه‌های داخل شهرک‌های صنعتی
 2. راه‌هایی که فقط برای افراد مقیم در منطقه می‌باشند (مانند راه‌های درون شهرک‌های مسکونی)
 3. راه‌هایی که فقط برای پیاده و سوارکردن مسافر می‌باشند (مانند راه‌های انحرافی که برای پیاده و سوارکردن مسافر روبه‌روی ایستگاه‌های مترو می‌باشد)

راه داخل پارکینگ - Parking Lot Road

این نوع راه برای مشخص‌کردن موارد زیر به کار می‌رود:

 1. راه‌های درون پارکینگ‌های عمومی (فقط یک لاین ورود و خروج کافی‌ست)
 2. راه‌های درون جایگاه‌های سوخت

راه‌های بین شهری

آزادراه - Freeways/Motorways (Fwy)‎

تمامی راه‌هایی که رسما توسط وزارت راه به عنوان آزادراه شناخته می‌شوند در این دسته جای می‌گیرند. (موارد خاص ممکن است توسط قهرمان ملی اضافه گردد)

نام‌گذاری
کد تک‌رقمی جاده استفاده می‌شود. اگر آزادراه دارای نام نیز هست، پس از کد جاده کاما و سپس نام دوزبانه (بدون نام شهر) نوشته می‌شود.
مثال: 7, Persian Gulf Fwy - آزادراه خلیج فارس

بزرگراه اصلی (ب‌ا) - Major Highway (MH)‎

 1. تمامی جاده‌هایی که طبق فهرست جزو راه‌های اصلی بین شهری شناخته می‌شوند و دارای کد دورقمی می‌باشد، بایستی نوع راهشان MH مشخص شود.
 2. هم‌چنین تمامی راه‌هایی که سراسر مسیر از هم جدا شده و دارای دست کم دو خط عبور در هر سمت باشند، بایستی با نوع راه MH مشخص گردند.
 • معمولا در این مسیرها سرعت مجاز بین ۸۰ تا ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت می‌باشد.
نام‌گذاری
کد جاده طبق لیست نوشته می‌شود. در صورتی که جاده دارای کد نیست، اگر نام رسمی دارد، همان نوشته می‌شود. اگر نه اولین و آخرین شهری که جاده به هم متصل می‌کند نوشته می‌شود. مثال:
 • 77
 • Abesard - Eyvanekey Rd . جاده آب سرد - ایوانکی

بزرگراه فرعی (ب‌ف) - Minor Highway (mH)‎

راه‌های فرعی که معمولا شهرها یا چندین روستا را به هم متصل می‌کنند و سرعت مجاز در آن‌ها معمولا بین ۵۰ الی ۷۵ کیلومتر بر ساعت است.

نام‌گذاری
اگر کد رسمی دارد درج شود در غیر این‌صورت اگر نام رسمی دارد همان نوشته می‌شود و در غیر این صورت، اولین و آخرین شهری که جاده به هم متصل می‌کند، نوشته می‌شود. مانند:
 • Abesard - Eyvanekey Rd . جاده آب سرد - ایوانکی

خیابان اصلی (خ‌ا) - Primary Street (PS)‎

راه‌های فرعی که معمولا یکی دو روستا را به هم متصل می‌کنند و اصولا به عنوان راه بین شهری و مورد مصرف عموم قرار نمیگیرد. سرعت مجاز در این راه‌ها معمولا بین ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت می‌باشد.

نام‌گذاری
اگر نام رسمی داردف همان نوشته می‌شود. در غیر این صورت، اولین و آخرین شهری که جاده به هم متصل می‌کند نوشته می‌شود. مانند:
 • Abesard - Eyvanekey Rd . جاده آب سرد - ایوانکی

خیابان (خ) - Street

مسیرهای بسیار پر پیچ و خم که در نهایتا بن بست است و مثلا به یک روستا ختم می‌شود. سرعت مجاز معمولا زیر 30 کیلومتر برساعت است. این نوع راه‌ها به عنوان راه ارتباطی مناسب شناخته نمی‌شود. (از این نوع راه برای راه‌های بین شهری یا بین روستایی استفاده نمی‌شود)

نام‌گذاری
اگر نام رسمی دارد، همان نوشته می‌شود. در غیر این صورت، اولین و آخرین شهری که جاده به هم متصل می‌کند نوشته می‌شود. مانند:
 • Abesard - Eyvanekey Rd . جاده آب سرد - ایوانکی

خاکی / رسیدگی نشده - Off-road - Not Maintained‎

به‌مسیرهای خاکی و رسیدگی نشده که عملا امکان عبور خودروهای سواری عادی از آنها وجود نداشته باشد (مثلاً دارای پستی و بلندی‌های بسیار زیاد، عبور رودخانه کم عمق در مسیر و...) گفته می‌شود. - در نظر داشته باشید سیستم تا حد امکان از این نوع راه‌ها مسیر نمی‌دهد.

نکته: برای راه‌هایی که آسفالت نشده است ولی قابل عبور برای عموم خودروها است باید نوع راه طبق قوانین قبلی انتخاب و فقط تیک "آسفالت نشده" زده شود.

نام‌گذاری
اگر نام رسمی دارد، همان نوشته می‌شود. در غیر این‌صورت اولین و آخرین شهری که جاده به هم متصل می‌کند نوشته می‌شود. مانند:
 • Abesard - Eyvanekey Rd . جاده آب سرد - ایوانکی

تعیین جهت راه

هنگام رسم مسیرهای جدید، همواره این سوال برای ویرایشگر پیش می‌آید که آیا آن مسیر بایستی به صورت یک سگمنت دوطرفه و یا دو سگمنت یک‌طرفه از یکدیگر رسم شود. در این قسمت در دو بخش درون‌شهری و بین شهری به سوال مطرح‌شده پاسخ داده می‌شود. لازم به ذکر است که تغییر در وضعیت جاده‌های موجود حتما بایستی با هماهنگی مدیر منطقه (در جاده‌های درون‌شهری) و مدیر کشور (در جاده‌های بین شهری) صورت پذیرد.

درون‌شهری

 1. کلیه‌ی خیابان‌های دوطرفه صرف نظر از نوع بایستی به صورت دوطرفه کشیده شوند.
 2. کلیه خیابان‌هایی که راه اختصاصی، راه پارکینگ، خیابان، خیابان اصلی می‌باشند و از وسط دو مسیر رفت و برگشت با جدول یا درخت‌کاری از هم جدا شده‌اند، می‌بایست حتما به صورت یک سگمنت دوطرفه کشیده شوند و مجاز به جدا کردن آن‌ها نیستیم.
 3. کلیه‌ی راه‌هایی که ب‌ا یا ب‌ف هستند و به صورت فیزیکی با جدول یا گاردریل یا ... از هم جدا هستند می‌توانند به صورت جدا کشیده شوند(قبل از اقدام با مدیران منطقه هماهنگ نمایید).
 4. کلیه‌ی راه‌هایی که مسیر رفت و برگشت به صورت فیزیکی از هم جدا شده و مانع وسط بیش از 30 متر عرض داشته باشد یا مانع وسط به‌نجوی باشد که امکان عبور از آن به صورت پیاده هم نباشد(مانند کانالهای آب) باید از هم جدا کشیده شود.

بین شهری

 1. همه‌ی جاده‌های دوطرفه باید دوطرفه کشیده شود.
 2. در جاده‌هایی که در آن‌ها مسیر رفت و برگشت جدا می‌باشد، اما فاصله‌ی دو مسیر از هم زیر 30 متر است، نیازی به جدا کردن نیست.
 3. اگر دو مسیر رفت و برگشت بیش از 30 متر از هم فاصله داشتند، بهتر است جدا کشیده شود.
 4. اگر جاده‌ای از وسط شهر عبور می‌کند و مسیرهای رفت و برگشت فیزیکی از هم جدا می‌باشد و دارای تقاطع‌های زیاد می‌باشد و نوع جاده بزرگراه اصلی(MH) یا بزرگراه فرعی (mH) می‌باشد، بهتر است آن قسمت از جاده که درون شهر می‌گذرد، از هم جدا رسم شود.
 • سایر موارد مطرح‌نشده از قوانین راه‌های درون‌شهری پیروی می‌کند.

ثبت سرعت مجاز

بطور‌کلی تنظیم سرعت مجاز در سگمنت‌ها بر اساس تابلوهای راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود، شما می‌توانید سرعت مجاز را در جهت لازم تنظیم نمایید.

- دقت نمایید سرعت مجاز خودروی سواری همیشه در سگمنت تنظیم می‌شود. ممکن است سرعت مجاز برای عبور خودروهای سنگین متفاوت باشد که در حال حاضر امکان ثبت آنها وجود ندارد.

- ممکن است برخی راه‌ها در روز ‌و شب سرعت مجاز متفاوتی داشته باشند. در حال حاضر فقط سرعت مجاز روز را ثبت نمایید.

- سرعت مجاز در نقاطی که موقتاً کاهش پیدا کرده (مثلا به علت عملیات عمرانی) نیاز به تغییر سرعت در مشخصات سگمنت نیست.

- برای تغییر سرعت مجاز, حتی الامکان از ایجاد گره جدید پرهیز کنید و سعی کنید از گره‌های موجود استفاده نمایید. مگر اینکه هیچ گره‌ای در آن نزدیکی وجود نداشته باشد و تغییر سرعت هم در مسافت نسبتا طولانی انجام شده باشد.

- سرعت مجاز برای سگمنت‌هایی که ماهیت رمپ دارند ثبت نمی‌گردد مگر اینکه دارای دوربین سرعت باشند.

- به سگمنت های آفرود, راه خصوصی و راه پارکینگ سرعت مجاز پیش فرض داده نمی‌‌شود مگر اینکه تابلو سرعت داشته باشند.

- به سگمنت میدان‌ها سرعت مجاز داده نمیشود (به جز جزیره کیش) مگر اینکه مدیر کشور مجوز خاص داده باشد.


اگر سگمنت جدیدی رسم کرده و از سرعت مجاز در آن اطلاع دقیق ندارید, از جدول زیر به صورت پیش‌فرض استفاده نمایید:

راه های درون شهری

- کوچه باریک ۲۰ کیلومتر برساعت

- خیابان ۳۰ کیلومتر بر ساعت

- خیابان اصلی ۵۰ کیلومتر بر ساعت

- بزرگراه فرعی ۶۰ کیلومتر بر ساعت

- بزرگراه اصلی ۸۰ کیلومتر بر ساعت

راه‌های برون شهری

- خیابان ۳۰ کیلومتر بر ساعت

- خیابان اصلی ۵۰ کیلومتر بر ساعت

- بزرگراه فرعی ۷۰ کیلومتر بر ساعت

- بزرگراه اصلی(هر جهت یک لین) ۹۵ کیلومتر بر ساعت

- بزرگراه اصلی (هر جهت حداقل دو لین) ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت

- آزادراه ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت


نام‌گذاری راه‌ها و اصطلاحات کوتاه شده (تلخیص‌ها)

ما در ایران از نام‌گذاری دوزبانه استفاده می‌کنیم که علاوه بر قابل استفاده بودن برای محلی‌ها، برای توریست‌ها نیر قابل استفاده باشد و ضمناً راهنمای صوتی (TTS) بتواند نام خیابان‌ها را بیان کند. در نام‌گذاری‌ها رعایت موارد زیر الزامی است:

۱- ابتدا نام انگلیسی نوشته شده، سپس یک فاصله و یک تیره ( - ) و مجدداً یک فاصله و نام فارسی در ادامه نوشته می‌شود. مانند:
 • Mirdamad Blvd - بلوار میرداماد
۲- از آنجایی که نام‌گذاری دوزبانه باعث طولانی شدن نام‌ها می‌گردد، در نام‌گذاری انواع راه‌های Street و PS از به‌کار بردن کلماتی نظیر Street، Avenue یا خیابان، کوچه و بن‌بست صرف‌نظر شده و صرفاً نام خیابان ثبت می‌گرد. مانند:
 • Motahari - مطهری
 • برای نام‌گذاری بلوارها از اختصار Blvd استفاده می‌کنیم. مانند:
 • Payam Blvd - بلوار پیام
 • برای نام‌گذاری بزرگراه‌ها از اختصار Hwy استفاده میکنیم. مانند:
 • Hemmat Hwy - بزرگراه همت
۳- راه‌هایی وجود دارد که جدا شده و در نام رسمی آن، کلمه‌ی شرقی - غربی یا جنوبی - شمالی درج شده است. این موارد را عیناً مانند نمونه زیر نام‌گذاری می‌کنیم:

Sarv W - سرو غربی
Sarv E - سرو شرقی
Sarv S - سرو جنوبی
Sarv N - سرو شمالی

۴- برای نام‌گذاری خیابانهای شماره‌دار یا سریالی از الگوی زیر پیروی می‌کنیم:

1st Bahar - بهار یکم
2nd Bahar - بهار دوم
3rd Bahar - بهار سوم
4th Bahar - بهار چهارم
...

۵- تبدیل برخی حروف از فارسی به لاتین ممکن است مورد ابهام باشد که می‌بایست در این موارد، طبق لیست زیر نام‌گذاری انجام شود:
 • u=او - مانند: گویا - Guya
 • ای=i - مانند: فیروز - Firuz
 • gh=غ - مانند: غدیر - Ghadir
 • q=ق - مانند: طالقانی - Taleqani
 • ei=عی - مانند: نعیم - Naeim
۶- نامهای که دارای شماره اعشاری هستند:

3/4
3/4E - شرقی
3/2, Bahar - بهار

۷- نامهای با ال نوشته میشوند بنا به نحو خواندن آنها نوشته خواهند شد:
 • Almahdi - المهدی
 • Areza - الرضا
۸- نامهای که با تشدید هستند تشدید در نام انگلیسی لحاظ خواهد شد:
 • Mohammadi - محمدی
۹- نامهای که بدون القاب مفهوم خاصی ندارند القاب بصورت مخفف در نامگذاری لحاظ خواهند شد:
 • Dr. Hesabi - دکتر حسابی
۱۰- نامهایی که یک خ اصلی دارند و فرعیها با اعداد مشخص شده اگر نام خیابان اصلی دارای عدد نیست میتوانیم نام خیابان اصلی را همراه با عدد خیابان فرعی برای نامگذاری استفاده کنیم ولی اگر نام خیابان اصلی دارای عدد است فقط عدد خیابان در نامگذاری آن معبر استفاده خواهد شد:
 • مثال اول:

9th Naft - نهم نفت

 • مثال دوم:(موارد غیر مجاز مثل خیابان اصلی هفدهم شهریور و کوچه فرعی سوم نام دارد که سوم فقط باید در نامگذاری قرار داده شود)
 • 3rd - سوم


 • مثال سوم: عدد و نام همراه با هم مانند شکل زیر:

2nd, Qasemi - قاسمی

28th, Kelisa Maryam W - کلیسای مریم غربی
نام گذاری نام و عدد.jpg
۱۱- نامهایی که با متراژ مشخص شده و یا همراه عدد دیگری هستند:
مثال:

16 Metri Yekom - شانزده متری یکم
در آلتر:
شانزده متری اول

 • مثال:

10 Metri Dovom - ده متری دوم

اگر بعد از متراژ نامی وجود داشته باشید مثل دوازده متری طالقانی فقط طالقانی در نام اصلی درج خواهد شد و در آلتر میتوان دوازده متری طالقانی را نوشت

۱۲- نامهایی که با حمزه نوشته میشوند باز تاکید میکنیم که همانطور که کلمات خوانده میشوند نوشته شوند:
 • Saeb - صائب
۱۳- نام مکانهایی (مثل بیمارستان: ۱۲۰۰ تخته

ویا استادیوم:۸۰.۰۰۰ نفری مشیری )را نیازی به نوشتن تعداد ندارند و فقط نام اصلی آنها در نامگذاری نوشته خواهند شد و در صورت تمایل اگر به آن نام معروف هستند میتوانید در نام آلتر آنرا درج کنید.

۱۴- نامهای خیابانهایی که با اعراب به کلمه بعدی متصل میشوند:(دقت داشته باشید نامگذاری شهر و روستا از قوانین خود تبعیت میکنند)
 • Ahmad Abad N - احمد آباد شمالی
۱۵- نامهایی که 'ی' در آنها بصورت الف خوانده میشود که همانطور که بارها گفته شد همانطور که خوانده میشوند در انگلیسی نوشته میشوند:
 • Sofla - سفلی
۱۶- نامهایی که دارای تاریخ هستند در نام انگلیسی اعداد ترتیبی استفاده میشوند و در نام فارسی عدد به حروف نوشته خواهند شد.
 • 7th Tir - هفتم تیر
 • 16th Azar - شانزدهم آذر
۱۷- نامهایی که نام و نام خانوادگی دارند و در نزدیکی آن نام متفاوتی با همان نام خانوادگی موجود هست: (مثل شهید سعید مرتضوی، شهید مجید مرتضوی) قسمت شهید حذف خواهد شد و اگر خیلی نزدیک بهم بودند این نامها هم نام و هم نام خانوادگی درج میشوند:
۱۸- نامهایی که با نام فلکه هستند و یا مشهور به فلکه هستند با نام میدان نامگذاری میشوند و در آلتر آنها از فلکه میتوان استفاده کرد.
۱۹- نامهایی که دارای دو عدد هستند: (۱۲ فروردین دوم ) نام خیابان اصلی (12 فروردین) در نامگذاری آورده نخواهد شد و فقط دوم را درج میکنیم.
۲۰- کوچه‌هایی که از دو طرف دارای دو نام مختلف هستند

برای ثبت هر دو نام احتیاجی به اضافه کردن ند نیست نام معروفتر یا نامی که به سگمنت از نوع بالاتر متصل است را بعنوان نام اصلی و نام دیگر را بعنوان نام جایگزین ثبت کنید
البته اگر کوچه‌ای به این سگمنت متصل بود ، میتوان از آن ند برای نامگذاری هر دو نام استفاده کرد دقت داشته باشید که نام اصلی در یک طرف ند بعنوان نام جایگزین در طرف دیگر ثبت گردد

۲۱- کلماتی مثل "آیات و آیت " و یا "جام - جم" که در انگلیسی مشابه هم نوشته میشوند را میتوان از روش حرف آ در نامگذاری شهرها استفاده کرد
 • Ayat - آیت
 • Ayāt - آیات
 • Jām - جام
 • Jam - جم
۲۲- نامهایی مثل "امام"و "سید" و اکثر نامهایی که عزیزان در نوشتن آنها مشکل داشتند در انگلیسی به این صورت نوشته میشوند :
 • Imam
 • Seyyed
 • Hosein
 • Khomeini
 • Ghiasvand
۲۳- نام های که انگلیسی هستند و در زبان فارسی هم امده مثل انرژی همانطوری که در انگلیسی درست است در نامگذاری انگلیسی هم نوشته خواهند شد:
 • Energy - انرژی

نام‌گذاری کنارگذرها

در صورتی که کنارگذرها نام جداگانه و رسمی ندارند، بر اساس نام راه اصلی نام‌گذاری می‌شوند. برای مثال در صورتی که نام راه اصلی "Babaei Hwy" باشد، نام کنارگذر به‌صورت زیر تنظیم می‌گردد:

 • Babaei local lane - کنارگذر بابایی

نام‌گذاری کنارگذرهای کددار

همانطور که گفته شد،‌ در صورتی که کنارگذرها نام جداگانه و رسمی نداشته باشند، نام‌گذاری آن‌ها بر اساس نام اصلی انجام می‌شود. با این حال، برای نام‌گذاری کنارگذرهایی که در کنار بزرگراه‌های کددار واقع شده‌اند، لازم نیست کد بزرگراه به فارسی و انگلیسی تکرار شود، بلکه کافی است تنها در نام انگلیسی کد کنارگذر درج شود.

برای مثال، نام‌گذاری کنارگذری که در کنار جاده شماره ۹۶ قرار گرفته است، به شکل زیر می‌باشد:

 • 96 local lane - کنارگذر

میدان‌ها

روش صحیح اتصال راه‌های دوطرفه‌ای که در انتهای ورود به میدان از یکدیگر جدا شده‌اند

میدان‌ها باید ساده کشیده شوند. همچنین، میدان‌ها باید تا حد امکان بزرگ کشیده شوند به‌گونه‌ای که شعاع میدان، کل خیابان دور میدان را در بر گیرد. حداقل شعاع مجاز برای میدان‌ها ۱۰ متر می‌باشد و چنانچه میدانی شعاع کمتر از این مقدار داشته باشد، توسط برنامه تشخیص داده نخواهد شد. راه‌های دوطرفه‌ای که در انتهای ورود به میدان از هم جدا شده و به صورت مثلث‌وار درمی‌آیند نیازی به جدا شدن ندارند و باید به صورت یک سگمنت دوطرفه به میدان متصل شوند.

تعیین نوع سگمنت میدان

نوع سگمنت میدانها بر اساس بالاترین نوع سگمنتی که به آن‌ها متصل است و ورودی و خروجی دارد مشخص می‌شود.

نوع سگمنت میدان‌ها بر اساس بالاترین نوع سگمنتی که به‌آن‌ها متصل شده (و ورودی و خروجی دارد) مشخص می‌شود.

نوع سگمنت میدانها بر اساس بالاترین نوع سگمنتی که به آن‌ها متصل است و ورودی و خروجی دارد مشخص می‌شود. برای مثال، فرض کنید به یک میدان، چند خیابان با انواع زیر متصل است:

Minor Highway (دوطرفه) - Primary Street (دوطرفه) - Street (دوطرفه)

در این حالت، سگمنت‌های میدان باید از نوع mH بشوند، چون در این حالت علاوه بر سگمنت mH وارد شده به‌میدان، یک سگمنت mH نیز از میدان خارج شده است. در مثال بالا، اگر mH یک‌طرفه بود، میدان باید از نوع PS بشود، چون در این حالت mH تنها خروجی یا ورودی به میدان دارد.

 • اخطار: اگر دو یا چند خروجی و ورودی میدان در یک نقطه به میدان متصل شوند، سیستم دچار مشکل خواهد شد. لذا هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی چنین کاری مجاز نمی‌باشد و میبایست خیابانها با حداکثر فاصله ممکنه به میدان متصل شوند.
 • - به سگمنت میدان‌ها سرعت مجاز اضافه نمی‌کنیم مگر در جزیره کیش

نام‌گذاری میدان‌ها

جهت جلوگیری از هر گونه اختلال در راهنمای صوتی برنامه، سگمنت میدان‌ها نباید نام‌گذاری گردد و تنها کافیست نام شهر (در صورت موجود بودن) به‌سگمنت اضافه گردد. در صورتی‌که میدان رسماً نام‌گذاری شده است می‌توانید با ایجاد یک مکان جدید با تگ Junction/Intersection، نام میدان را اضافه نمایید. در این حالت، مکان میدان باید به صورت محیط (و نه نقطه) رسم شده و کل محوطه داخل میدان را در بر گیرد.


تذکر: برای نام محدوده مکان که برای میدان ترسیم میشود فقط مجاز به دادن نام شهر هستیم و نام خیابان به هیچ عنوان داده نخواهد شد.

دوربرگردان‌ها (U-Turns)

در محیط ادیتور فلشی جهت ایجاد دوربرگردان در سگمنت‌ها وجود دارد که به‌شکل Uturn-allow.png می‌باشد.

 • در کلیه‌ی خیابان‌های دوطرفه‌ای که مانعی در وسط آن‌ها وجود ندارد (چه در وسط خیابان و جه بر سر تقاطع‌ها) نیازی به مجاز کردن (سبز کردن) علامت دوربرگردان نمی‌باشد و نباید این کار صورت پذیرد.
 • در خیابان‌هایی که بصورت فیزیکی دو طرف از هم جدا شده‌اند (با بلوک، درختکاری و...) ولی در نقشه طبق قوانین بالا به صورت دوطرفه رسم شده‌اند، در بریدگی‌هایی که جهت دوربرگردان تعبیه شده یا در تقاطع‌هایی که دوربرگردان مجاز می‌باشد، باید دوربرگردان مجاز (سبز) گردد.
 • در خیابان‌هایی که مطابق قوانین به صورت دو سگمنت یکطرفه و جدا از هم کشیده شده‌اند، ممکن است بریدگی‌هایی وجود داشته باشد که صرفا به عنوان دوربرگردان از آنها استفاده می‌شود. برای رسم اینگونه بریدگی‌ها یک سگمنت ساده مانند نمونه‌ی زیر رسم می‌کنیم و با توجه به‌اینکه در بریدگی رسم‌شده، گردش به‌کدام سمت مجاز است، یکطرفه یا دوطرفه بودن سگمنت رسم‌شده را مشخص می‌کنیم.
 • انتخاب نوع سگمنت دوربرگردان: اگر خیابان PS یا Street باشد دوربرگردان نیز هم نوع انتخاب می‌شود، اما اگر MH یا mH باشد، نوع بریدگی رمپ (Ramp) انتخاب می‌گردد. در مواردی که بریدگی مکان مناسبی ندارد و ترجیح بر این است که کمتر استفاده شود، نوع آن باید Street انتخاب گردد.

دوربرگردان انتهای بلوارهایی که به صورت دوطرفه رسم شدند

 • در رسم سگمنت دوطرفه، گاهی دوربرگردان در انتهای سگمنت بن بست قرار میگیرد. در این موارد جهت مسیر دادن ویز از دوربرگردان، یک سگمنت پیاده راه به انتهای سگمنت اضافه کرده و فلش دوربرگردان را سبز میکنیم. (مطابق شکل)
Uturn.png

نکته: سگمنت پیاده را در اینجا صرفا بدلیل سبز کردن گردش دوربرگردان استفاده شده است و قوانین مربوط به مسیرهای پیاده روی به قوت خود باقی است. این روش فقط و فقط در مورد دوربرگردان رسمی انتهای بلوارهایی که به صورت سگمنت دوطرفه رسم شده کاربرد دارد و سایر دوربرگردانها از قوانین مربوط به خودشان پیروی میکند.

قوانین جناغی‌ها در اتصال به بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها

اتصال خیابان اصلی به بزرگراه و آزادراه

زمانی که طول جناغی کوتاه باشد

در این حالت جناغی ها و دوربرگردان از جنس خیابان اصلی خواهند بود و تنظیمات زیر انجام می‌شود:

جناغی کوتاه از جنس خیابان اصلی
 1. جناغی‌ها نام اصلی خیابان اصلی را می‌گیرد.
 2. دوربرگردان نام جایگزین (آلتر) خیابان اصلی را می‌گیرد.
 3. زاویه ورود به دوربرگردان بالای ۴۷ تنظیم می‌شود.
 4. در نقطه اتصال جناغی به بزرگراه پیام دستی به راست برانید (Keep Right) داده می‌شود. (به شرطی که در حالت عادی زاویه بالای ۴۷ نباشد)

زمانی که طول جناغی کوتاه نباشد

منظور این است که جناغی با طول زیاد در امتداد بزرگراه ادامه داشته باشد.
در این حالت جناغی ها و دوربرگردان از جنس خیابان اصلی خواهند بود و تنظیمات زیر انجام می‌شود:

جناغی بلند از جنس خیابان اصلی
 1. جناغی نام جایگزین (آلتر) مسیر مقصد را می‌گیرند.
 2. دوربرگردان نام اصلی خیابان اصلی می‌گیرد.
 3. زاویه ورود به دوربرگردان زیر ۴۴ تنظیم می‌شود.

اتصال بزرگراه یا آزادراه به بزرگراه یا آزادراه دیگر

زمانی که طول جناغی کوتاه باشد

در این حالت جناغی‌ها از جنس بزرگراه و دوربرگردان از جنس رمپ خواهند بود و تنظیمات زیر انجام می‌شود:

جناغی کوتاه از جنس بزرگراه
 1. جناغی‌ها نام اصلی می‌گیرند.
 2. دوربرگردان نام جایگزین (آلتر) می‌گیرد.
 3. زاویه ورود به دوربرگردان زیر ۴۴ تنظیم می‌شود.
 4. در نقطه اتصال جناغی به بزرگراه پیام دستی به راست برانید (Keep Right) داده شود. (به شرطی که در حالت عادی زاویه بالای ۴۷ نباشد)

زمانی که طول جناغی کوتاه نباشد

منظور این است که جناغی با طول زیاد در امتداد بزرگراه ادامه داشته باشد.
در این حالت جناغی ها از جنس رمپ و دوربرگردان از جنس بزرگراه خواهند بود و تنظیمات زیر انجام می‌شود:

جناغی بلند از جنس بزرگراه
 1. جناغی‌ها نام جایگزین (آلتر) مسیر مقصد را می‌گیرند.
 2. دوربرگردان نام اصلی می‌گیرد.
 3. زاویه ورود به دوربرگردان زیر ۴۴ تنظیم می‌شود.

زمانی که دو جناغی نامتقارن باشند

منظور این است که یک سمت با طول کوتاه و سمت دیگر با طول زیاد در امتداد بزرگراه ادامه داشته باشد.
در این حالت جناغی بلند و همچنین دوربرگردان از جنس رمپ و جناغی کوتاه از جنس بزرگراه خواهند بود و تنظیمات زیر انجام می‌شود:

جناغی نامتقارن از جنس بزرگراه
 1. جناغی بزرگ نام جایگزین (آلتر) مسیر مقصد را می‌گیرد.
 2. جناغی کوچک نام اصلی می‌گیرد.
 3. دوربرگردان نام جایگزین (آلتر) مسیر مقصد را می‌گیرد.
 4. زاویه ورود به دوربرگردان زیر ۴۴ تنظیم می‌شود.

تاکید می شود که این تنظیمات اجباری نبوده و بسته به شرایط محل و همچنین نظر ادیتور می‌توان از آنها استفاده کرد.

کنارگذرها (local lanes)

کنارگذرها به‌خیابان‌هایی گفته می‌شود که معمولا به‌موازات بزرگراه‌ها یا بلوارها وجود دارد و معمولا طول بسیار بلندی دارند و به‌منظور دسترسی محلی ساخته شده‌اند. به‌عبارت دیگر، کنارگذرها دسترسی محلی بین بزرگراه‌ها یا بلوارها با محله‌ها را به‌صورت غیرمستقیم ایجاد می‌نمایند.

تعیین نوع کنارگذر به‌شرایط مختلفی بستگی دارد:

 1. نوع کنارگذر معمولا ۲ رتبه پایین‌تر از راه اصلی انتخاب می‌شود.
 2. نوع کنارگذر نباید پایین‌تر از نوع خیابان‌هایی که به‌کنارگذر متصل می‌شوند، باشد. مثلا، اگر به‌کنارگذر «خیابان اصلی» متصل شده، نباید نوع کنارگذر «خیابان» تنظیم شود.
 3. در صورتی که به‌کنارگذر «بزرگراه» متصل شده باشد، نوع کنارگذر باید «رمپ» انتخاب شود.
 4. در صورت امکان سرعت مجاز کنارگذرها درج شود.

مکان‌ها

مکان‌ها، مقصدهای قابل جستجو در Waze هستند. بهترین راه پیدا کردن مقصد و مسیریابی، ثبت مکان‌های عمومی در نقشه است.

در این بخش به طور گسترده علاوه بر قوانین مربوط به تعریف مکان‌های عمومی، درباره انواع مکان‌ها , شکل صحیح و نکات اصلی و مهم در نام‌گذاری آنها توضیح داده شده است.

قوانین تعریف مکان‌های عمومی

انواع مکان‌ها

به‌طور کلی مکان‌ها به دو دسته‌ی محیطی و نقطه‌ای تقسیم می‌گردند.

 • مکان‌های محیطی به‌صورت چندضلعی رسم شده و در نقشه به‌کاربر نمایش داده می‌شوند، پس لازم است تنها مکان‌هایی که بسیار بزرگ هستند به‌صورت محیطی رسم شوند زیرا وجود تعداد زیاد مکان‌های محیطی بر روی نقشه، باعث شلوغی و سردرگمی کاربر خواهد شد.
 • مکان‌های نقطه‌ای همان‌گونه که از نامشان پیداست، به‌صورت یک نقطه بر روی نقشه هستند و در نقشه نیز در حالت عادی کاربر مکان‌های نقطه‌ای را نمی‌بیند.

کلیه‌ی مکان‌ها به‌صورت نقطه‌ای ترسیم می‌شوند مگر اینکه یکی از شرایط زیر را داشته باشند که در این‌صورت به‌صورت محیطی رسم می‌گردند.

 • کلیه‌ی جایگاه‌های سوخت، پارکینگ‌ها، میدان‌ها و تقاطع‌ها و محیط‌های طبیعی نظیر جنگل‌ها، پارک‌ها و...
 • مکان‌هایی که بسیار بزرگ هستند.

نام‌گذاری مکان‌ها

تا اطلاع ثانوی نام اصلی مکانها را فقط فارسی بنویسید و از درج نام انگلیسی در نام اصلی خودداری کنید. درج نام انگلیسی و سایر نامها در آلتر بلامانع است.

لازم به ذکر است فعلا دست به ترکیب نامهای قدیمی زده نشود تا موضوع نهایی و قوانین به‌روزرسانی گردد.

نام‌گذاری بانک‌ها

برای نام‌گذاری بانک‌ها، در صورتی که نام و کد شعبه مشخص باشد، به‌صورت زیر نام آن را اضافه می‌کنیم. مانند:


نام اصلی

Melli Bank 546 - بانک ملی صبا

نام جایگزین
بانک ملی شعبه صبا

در صورتی که نام و کد شعبه مشخص نباشد، به‌صورت زیر نام بانک را اضافه می‌کنیم. مانند:

نام اصلی

Melli Bank - بانک ملی

نام جایگزین
بانک ملی

نام‌گذاری خودپردازها

در بانک‌ها یا دیگر دسته‌بندی‌هایی که در آن‌ها خودپرداز وجود دارد، نیازی به ایجاد یک مکان جداگانه برای خودپرداز نمی‌باشد، بلکه کافی است برای همان مکان موجود و در دسته‌بندی‌های آن مکان، «خودپرداز» نیز اضافه گردد. برای ثبت خودپرداز، نیازی به نوشتن کلمه‌ی «بانک» نمی‌باشد.

برای مثال، اضافه کردن خودپرداز بانک ملی، طبق الگوی زیر انجام می‌شود. مانند:

نام اصلی
Melli ATM - خودپرداز ملی

نام جایگزین
خودپرداز ملی

نام‌گذاری سرویس های بهداشتی

مکان هایی که صرفا سرویس بهداشتی می‌باشند در دسته بندی استراحتگاه جای میگیرند. مانند:

Firuz WC - سرویس بهداشتی فیروز
سرویس بهداشتی فیروز

در نظر داشته باشید در امکانات مکان حتما تیک سرویس بهداشتی زده شود درج نشانی و سایر امکانات و اطلاعات نیز طبیعتا واجب است.

مثلا در توضیحات اگر می‌دانید اینکه ایا مردانه-زنانه است یا فقط مثلا مردانه ذکر شود.

در نظر داشته باشید فقط سرویسهای بهداشتی افزوده شود که جنبه استفاده عمومی داشته باشد و متعلق به جای دیگر نباشد.

مثلا سرویسهای بهداشتی رستوران‌ها جایگاه‌های سوخت یا مراکز خرید به صورت جداگانه ثبت نمی‌شود و فقط کافیست در همان مکان تیک سرویس بهداشتی زده شود.

اما در مکان هایی مانند بوستان‌ها که توالت عمومی وجود دارد علاوه بر زدن تیک سرویس بهداشتی در مکان بوستان, خود سرویس بهداشتی نیز به صورت جداگانه تعریف شود.

 • مکان سرویس بهداشتی فقط به صورت نقطه ای درج شود.

دسته بندی و سایر مشخصات مکان‌ها

 • اگر نیاز به ثبت مکان مسکونی بود (که اولویت پایینی دارد) باید در گروه مسکونی ثبت گردد.
 • اگر مکانی دارای چند دسته‌بندی بود، ابتدا دسته‌بندی مهم‌تر و سپس سایر دسته‌بندی‌ها به‌مکان اضافه می‌گردد.

مثلاً، اگر بانکی دارای عابربانک نیز می‌باشد، ابتدا دسته‌ی بانک را انتخاب نموده و سپس دسته‌ی عابربانک را به‌همان مکان اضافه می‌کنیم.

 • اگر مکان موجود واقع در یک شهر و خیابان باشد، حتماً نام خیابان و شهر در تنظیمات مکان اضافه می‌گردد. هم‌چنین در صورتی که شماره‌ی پلاک مکان مورد نظر را می‌دانیم، در مشخصات مکان اضافه می‌کنیم.
 • برای مکان‌های اضافه شده، پیوند مکان مورد نظر در گوگل نیز در صورت وجود باید ثبت گردد.

برای این منظور، در قسمت تنظیمات مربوط به مکان مورد نظر و از قسمت «تأمین‌کننده‌های خارجی»، گزینه «افزودن پیوند به یک مکان Google» را انتخاب کرده و شروع به تایپ نام مکان به همان صورتی که در نقشه‌ی گوگل ثبت شده است بکنید، در صورتی که این کار به‌درستی انجام پذیرد، سیستم مکان مورد نظر را در گوگل پیدا کرده و به شما نمایش می‌دهد. پس از اینکه مطمئن شدید مکان پیدا شده صحیح و برابر با مکان ثبت شده در ویز می‌باشد، عملیات را ذخیره کنید. (برای اطمینان از صحیح بودن پیوند ایجاد شده، می‌توانید روی علامت پیوند در کنار نام مکان در نقشه گوگل کلیک کنید.)

 • سعی کنید اطلاعات مربوط به‌مکان‌های جدید، از جمله ساعات کاری یا مجهز بودن به پارکینگ را تا حد امکان کامل کنید.
 • برای اضافه‌کردن شماره‌ی تلفن مکان ، از استاندارد زیر پیروی کنید (نیاز به استفاده از هیچ‌گونه فاصله‌ای بین اعداد نیست). همچنین، برای مکان‌هایی که دارای چندین شماره هستند نیاز به‌اضافه کردن خط تیره در انتهای شماره نیست و فقط یک شماره ثبت گردد، چرا که با این کار در برخی موبایل‌ها امکان تماس با محل مورد نظر از طریق لمس شماره تلفن از بین می‌رود.

+982187654321

 • حداقل لاک برای جایگاه‌های سوخت، پارکینگ‌ها و میدان‌ها و تقاطع‌ها، ۳ می‌باشد.
 • در مورد مکانهایی که خود داخل یک مرکز خرید بزرگ هستن در نشانی آن مکان نام آن مرکز خرید گذاشته شود.
مثال : مرکز خرید ارگ

قوانین درهای ورودی برای مکانهای محیطی:

۱. فقط ورودی‌هایی مشخص شوند که همگی دقیقا به یک مکان ختم میشوند.

مثال: فرودگاه مهرآباد دارای چندین ترمینال میباشد. لذا نباید حالت یک مکان با چندین ورودی تنظیم شود چون هر کدام از آن ورودی ها به یک ترمینال مجزا ختم میشود.

ترمینالها باید مکان جدا رسم شوند.

۲. فقط ورودی را معرفی کنید که همیشه و همه وقت و برای همه مشتریان قابل استفاده می باشد، مثلا ورودی که فقط مخصوص پرسنل است یا ورودی که فقط در روز یا ساعت خاص باز است معرفی نشود.

۳. همیشه ورودی اصلی به عنوان اولین ورودی تعریف و تیک ورودی اصلی زده شود.

۴. نامگذاری ورودیها میبایست گویا و بسیار خلاصه باشد.

مثال: ١، ٢، ٣، شمالی، شرقی، غربی

۵. مبادی خروجی مکان نیاز به تعریف نیست فقط ورودیها تعریف میگردد.

موارد خاص

 • پل‌ها و تونلها

- اگر مسیر دو طرفه است: نقطه ورود در وسط سگمنت و نام مسیر به صورت خلاصه نوشته شود.

مثال: خ موسوی

- اگر راه جدا رسم شده: نقطه ورود هر سمت جدا گذاشته و نام گذاری بر اساس جهت مسیر انجام شود.

مثال: چمران جنوب ،چمران شمال و....

 • کلمه ورودی به هیچ عنوان نوشته نشود
 • فقط فارسی نوشته شود

نحوه‌ی تأیید مکان‌هایی که از طریق اپ اضافه شده‌اند

 1. سعی کنید از طریق عکسی که کاربر گرفته یا راه‌هایی دیگر از صحت مکان ثبت شده اطمینان حاصل نمایید.
 2. در صورتی‌که اطلاعات وارد شده توسط کاربر کاملاً بی‌ربط و یا اشتباه بود، مکان رد شود.
 3. در صورتی‌که بخش مهم یا تمام اطلاعات صحیح بود، مکان تأیید گردد. پس از تایید مکان، اطلاعات نادرست حذف و اطلاعات صحیح جایگزین شود.
 4. اگر مکان صحیح و عکس کاملاً بی‌ربط بود، پس از تایید مکان، عکس حذف شود. اگر عکس از کیفیت لازم برخوردار نبود ولی مرتبط بود، عکس حذف نشود، مگر این که برای آن مکان قبلاً عکس مناسب ثبت شده باشد.
 5. قبل از تایید مکان دقت نمایید مکان تکراری نباشد.
 6. دقت نمایید مکان بیش از ۳ عکس نداشته باشد چون در این صورت ممکن است در آینده سیستم به‌صورت تصادفی تعدادی از عکس‌ها را پاک کند و عکس‌های کاربردی به‌اشتباه از بین بروند.
 7. در اکثر مواقع موقعیت مکان‌هایی که توسط کاربر ثبت می‌شود دقیق نیست، پس آن را به‌جای دقیق خود منتقل نمایید.

نام‌گذاری جایگاه‌های سوخت

 • بطور کلی در جایگاه‌های سوخت نام فارسی در بخش اصلی و نام انگلیسی در بخش جایگزین وارد می‌شود.
 • نام‌گذاری جایگاه‌های سوخت (بنزین و یا گازوئیل) طبق الگوی زیر انجام می‌شود:
 • جایگاه سوخت "نام" "شماره به فارسی"۰
No. x "Name" Petrol Station

مانند:

 • جایگاه سوخت گندمزار ۲۴۵
No. 245 Gandomzar Petrol Station
 • نام‌گذاری جایگاه‌های سوختی که تنها گاز طبیعی (CNG) عرضه می‌کنند طبق الگوی زیر انجام می‌شود:
 • جایگاه گاز طبیعی "نام" "شماره"۰
No. x "name" CNG Station
 • نام‌گذاری جایگاه‌های سوخت چند منظوره(بنزین یا گازوئیل و گاز طبیعی) طبق الگوی زیر انجام می‌شود:
 • جایگاه چندمنظوره "نام" "شماره"۰
No. x "Name" Petrol & CNG Station
 • جایگاههای سوخت حتما باید به صورت محیطی تعریف شوند.

رسم راه مخصوص جایگاه‌های سوخت

به‌طور کلی مسیر داخل جایگاه‌های سوخت به صورت زیر رسم می‌شود:

 • مسیرهای اختصاصی جایگاههای سوخت بزرگ به صورت راه یکطرفه رسم می‌شود.
 • مسیر جایگاههای سوخت کوچک که نقطه ورود و خروج از هم فاصله کمی دارد (کمتر از ۳۰ متر) به صورت یک سگمنت دو طرفه رسم می‌گردد.

نکته: نوع سگمنت مسیر اختصاصی جایگاههای سوخت می‌بایست از نوع «راه پارکینگ» انتخاب گردد.

قوانین قفل(Lock Levels)

 • سگمنت‌های Street, Private Road, Parking Lot Road: لاک روی L1 - Automatic
 • سگمنت‌های Primary Street: قفل روی L2
 • سگمنت‌های Minor Highway: قفل روی L3
 • سگمنت‌های Major Highway: قفل روی L4
 • ‌ سگمنت‌های Freeway: قفل روی L5
 • سگمنت‌های Ramp: بسته به‌نوع جاده‌هایی که رمپ مورد نظر به‌یکدیگر متصل کرده است بین L3 تا L5 تنظیم می‌گردد.


نکته:

- در مورد راه‌های بین شهری حداقل قفل L2 و برای خ ا L3 می‌باشد.
- مسیرهایی که دارای محدودیت خاصی می‌باشند (نمونه: راه‌هایی که فقط موتورسیکلت عبور می‌کند) حداقل قفل باید ۳ باشد.
- مدیران مناطق بسته به شرایط برای سگمنت‌های خاص مجازند در صورت نیاز قفل را یک سطح بالاتر بگذارند (اما تحت هیچ شرایطی قفل نباید به صورت گسترده افزایش یابد مگر اینکه قبلا توسط مدیران کشور مجوز اخذ شده باشد.

قفل اماکن مهم

اماکن مهم مانند جایگاه‌های سوخت و پارکینگ‌های عمومی باید حداقل قفل ۳ (L3) باشند. در شرایط خاص و مهم ممکن است قفل بالاتری نیز استفاده گردد.

تراز خیابان‌ها (Elevation)

منوی انتخاب تراز سگمنت در ادیتور

در ادیتور میتوان تراز خیابان‌ها نسبت به‌یکدیگر را مشخص نمود. این امکان فقط باید وقتی استفاده شود که دو یا چند تقاطع غیر هم‌سطح داشته باشیم. برای تنظیم تقاطع‌های غیر هم‌سطح، ابتدا سگمنتی که پایین‌ترین سطح را دارد در تراز Ground گذاشته (حتی اگر از سطح زمین پایین‌تر باشد) و سپس سگمنت‌هایی که روی آن قرار دارند را به ترتیب تراز ۱، ۲، ۳ و... می‌دهیم.

 • برای تنظیم ترازها هیچ‌گاه برای تغییر تراز بخشی از یک سگمنت نود اضافه ایجاد نکنید، بلکه کل سگمنت مورد نظر را تغییر تراز دهید.
 • ترازها هیچ تأثیر مثبت یا منفی بر روی مسیریابی یا نمایش نقشه ندارند و کاربرد آن‌ها صرفاً آگاهی دادن به سیستم مسیریابی از عدم تقاطع سگمنت‌هایی است که از روی یکدیگر عبور کرده‌اند.
 • ترازها در نقشه‌ی کاربر نیز هیچ تأثیری ندارند و ویز بدون توجه به تراز انتخابی از سمت ادیتور خیابان‌های روی هم را بسته به اهمیتشان، بر روی یکدیگر نشان می‌دهد. بالاترین سطح اهمیت آزادراه و سپس به‌ترتیب بزرگراه اصلی، بزرگراه فرعی، خیابان اصلی، کوچه و... می‌باشد.

تونل‌ها

تراز منفی را فقط و فقط در تونل‌های زیرزمینی بلند با طول بیش از ۲۰۰ متر که در آن‌ها جی‌پی‌اس به صورت طولانی قابل دریافت نیست، استفاده می‌کنیم. برای این منظور در ابتدا و انتهای تونل نود اضافه کرده، به سگمنت میانی تراز منفی داده و در ادیتور گزینه‌ی تونل را برای سگمنت مورد نظر انتخاب می‌کنیم.

 • نکته: تاکید می‌گردد تیک تونل بر روی سگمنت‌های زیرگذر یا تونل که سیگنال GPS در مقاطعی ندارد بزنید.

قوانین رسم راه‌ها برای موتورسیکلت

به‌طور کلی راه‌های موتورسیکلت‌ها در سه حالت می‌توانند با راه‌های خودروها متفاوت باشند که با اعمال محدودیت بر روی سگمنت‌ها یا فلش‌ها، این محدودیت‌ها را مشخص می‌نماییم.

مسیرهای دارای مانع

مسیرهایی که در ابتدا، وسط یا انتهای آن‌ها مانعی وجود دارد که باعث می‌شود عرض راه از حداقل عرضی که برای عبور خودرو مناسب است، کمتر باشد اما موتورسیکلت به‌راحتی و به‌طور قانونی امکان عبور از آن مسیر را دارد.

 • برای اعمال این محدودیت، می‌بایست یک گره در محل مانع ایجاد شود، سپس بر روی فلش‌های گره اعمال محدودیت کرده و فقط موتورسیکلت را مجاز به‌عبور می‌کنیم.
برای مسیرهای دارای مانع، پس از ایجاد گره در محل مانع، بر روی فلش‌های دو طرف گره اعمال محدودیت کرده و فقط موتورسیکلت را مجاز به‌عبور می‌کنیم.

مسیرهای با عرض کم

مسیرهایی که عرض آن‌ها در سرتاسر مسیر از حداقل عرض مورد نیاز برای عبور خودرو کمتر است اما موتورسیکلت به‌راحتی و به‌طور قانونی می‌تواند از آن مسیر عبور کند.

 • در این حالت، بر روی کل سگمنت مورد نظر اعمال محدودیت کرده و فقط موتورسیکلت را مجاز به‌عبور م‌کنیم.
برای مسیرهای با عرض کم، بر روی کل سگمنت مورد نظر اعمال محدودیت کرده و فقط موتورسیکلت را مجاز به‌عبور می‌کنیم.

مسیرهای ممنوع برای موتورسیکلت

مسیرهایی که طبق قانون، تردد موتورسیکلت از آن‌ها ممنوع است (مانند تونل‌های با طول زیاد و یا بزرگراه‌ها)

 • در این حالت، بر روی سگمنت مورد نظر اعمال محدودیت کرده و عبور موتورسیکلت را غیرمجاز می‌کنیم.
برای مسیرهای ممنوع برای موتورسیکلت، بر روی سگمنت مورد نظر اعمال محدودیت کرده و عبور موتورسیکلت را غیرمجاز می‌کنیم.

مسیرهای پیاده‌روی

همان‌طور که می‌دانید ویز یک مسیریاب مخصوص سواره‌روها می‌باشد و اصولاً نیازی به‌رسم راه‌های غیر سواره‌رو نیست. در شرایط خاص مسیر‌های پیاده را نیز می‌توان رسم نمود، اما در نظر داشته باشید که این کار در اولویت نمی‌باشد.

مسیرهای پیاده‌روی فقط در شرایطی رسم می‌شود که نسبتاً طولانی باشد. رسم این مسیرها فقط برای رسیدن راننده به خودرو و تخمین فاصله زمانی میان راننده تا محل پارک خودرو است. برای مثال، در یک مرکز خرید بسیار بزرگ، فاصله زمانی که راننده از مرکز خرید خارج می‌شود تا محل پارک خودرو زیاد است و خیابانی نیز بین مرکز خرید تا پارکینگ وجود ندارد،‌ در این حالت می‌توان مسیر پیاده‌ را رسم نمود.

انواع مسیرهای پیاده‌روی

 1. پیاده‌راه: به‌مسیری گفته می‌شود که عموماً خاکی است و خودبه‌خود در اثر عبور و مرور زیاد به‌وجود آمده است.
 2. مسیر پیاده‌روی: به‌مسیری گفته می‌شود که عموماً برای پیاده‌روی ساخته شده و معمولاً دارای سنگفرش و پوشش‌های مشابه آن می‌باشد.
 3. راه‌پله: هرگونه مسیری که از پله تشکیل شده باشد.

مسیرهای پیاده‌روی را می‌توان به‌خیابان‌ها متصل نمود. در نظر داشته باشید اتصال پیاده‌راه‌ به خیابان مانند اتصال دو خیابان به یکدیگر گره‌های معمول را ایجاد نمی‌کند، بلکه «گره فانتوم» ایجاد می‌کند که موجب دو تکه شدن سگمنت خیابان‌ها نخواهد شد.

نکته: تحت هیچ شرایطی برای مسافت‌های کوتاه مانند اتصال خیابان‌های بن‌بست به یکدیگر و یا موارد مشابه آن، مسیر‌های پیاده‌روی رسم نگردد.