לוח הבקרה שלי View history

בחזרה לעמוד ראשי

במסך זה נוכל לראות את המידע והסטטיסטיקות שלנו בתור משתמשי Waze.

איך להגיע ללוח הבקרה שלי

לאחר ההתחברות עם שם המשתמש והסיסמא שלנו באתר Waze נוכל לראות בצידו השמאלי העליון של המסך גלגל שיניים קטן צמוד לשם המשתמש שלנו כמתואר בתמונה: , לחיצה על גלגל השיניים תקח אותנו ללוח הבקרה שלנו (כאשר לא נמצאים במסך ראשי לא יוצג גלגל השיניים ונדרש ללחוץ על "תמיכה" בראש הדף כדי להציג אותו).

רכיבים בלוח הבקרה

כפי שאפשר לראות בתמונה המצורפת לוח הבקרה מתחלק לארבעה חלקים עיקריים אשר המידע המוצג בהם מפורט בהמשך.

שם המשתמש ודירוג


בצידו הימני של מסך זה נוכל לראות את שם המשתמש שלנו כאשר מתחתיו מפורטים הנתונים הבאים:

 • מספר הנקודות שצברנו בתור משתמשי Waze.
 • הדירוג שלנו בתור משתמשי Waze.

הדירוג של משתמשי Waze נקבע ע״י מובילי הקהילה באופן תחזוקתי לאורך זמן. במקרה בו עורך מפה רוצה שהדירוג שלו יגדל על מנת לקבל עוד אפשרויות עריכה יש ליצור קשר עם מובילי הקהילה בפורומים השונים או להשתמש במנגנון ההודעה הפרטית על מנת לבקש זאת.

סטטיסטיקות הנסיעה שלי


 • כל הדיווחים: בסעיף זה מצוין מספר הדיווחים הכולל (כלומר כל סוגי הדיווחים) שאי פעם דיווחתם.
 • כמה קילומטרים נסעת: בסעיף זה מצוין כמה קילומטרים נסעתם בזמן ניווט עם Waze.
 • קילומטרים שהוקלטו: בסעיף זה אפשר לראות כמה קילומטרים הקלטתם באמצעות התוכנה במכשיר הסלולרי תוך כדי נסיעה.
 • מטרים שנזללו: סעיף זה מציין את כמות המטרים של הכבישים שניווטתם בהם באמצעות Waze כאשר דמות המפה שלכם בתוכנה הפכה לפאקמן שאוכל את הכביש עם ההתקדמות בו, זה קורה בכבישים שאין לגביהם הרבה מידע, כלומר ניווט באמצעות Waze בכבישים שכאלו תורם למפה יותר מניווט בכביש רגיל.

סטטיסטיקות עריכות מפה והשתתפות בפורומים


 • עריכות מפה: בסעיף זה נוכל לראות כמה עריכות מפה ביצענו בתוכנת עורך המפה.
 • בקשות עדכון שנפתרו: מציג את מספר בקשות העדכון אשר התייחסותינו אליהן פתרו את הבעיה במפה שעבורה בקשת העדכון נפתחה.
 • פירסומים בפורום: מציין את מספר הפירסומים שפרסמנו בפורומים השונים של קהילת Waze.
 • קישור המוביל לתוכנת עורך המפה.
 • קישור המוביל לפורום הקהילה.
 • תפריט המאפשר לבחור הצגה של נתונים משרתים שונים, השרת האמריקאי או השרת העולמי , יש לציין כי כל העריכות שנעשות בישראל נשמרות בשרת העולמי.
 • תפריט המאפשר לבחור הצגה של נתוני מרחק לפי מידות שונות, לפי מטרים או לפי מיילים .

פרטים אישיים


 • אימייל: כתובת האינטרנט שבאמצעותה התחברנו ל-Waze.
 • יום הולדת: מציין את יום ההולדת של המשתמש.
 • מין: אם המשתמש ממין זכר או נקבה.
 • אפשר הצעות ניווט אוטומטיות: סימון אפשרות זו תאפשר לתוכנה במכשיר הסלולרי להציע לכם ניווט בהתאם להרגלי נסיעות שכבר ניווטתם בהן באמצעות Waze.
 • שמור: במידה וביצענו שינויים בפרטים האישיים שלנו לחיצה על כפתור זה תשמור את אותם השינויים.
 • קישור המאפשר שינוי הסיסמא ב-Waze המוביל לדף המוצג בתמונה.

 • קישור המאפשר שינוי העדפות המיילים הנשלחים אלי מ-Waze, מעביר לעמוד המוצג בתמונה.

 • קישור המאפשר מחיקת החשבון של מ-Waze, מעביר לעמוד המוצג בתמונה.


חזרה לעמוד הראשי