מדריך למנהלי אזור View history

קישור קצר להעתקה: https://tinyurl.com/yeytujx2
דף זה מפרט את הכללים החלים על מנהלי אזור ומעלה.

הנחיות כלליות

אם הנך מנהל אזור חדש, התחל לאט ובזהירות. לא רצוי להתנפל על האזור לפני שצוברים נסיון. מומלץ להתחיל ברחובות צדדיים ותיקונים קטנים, ורק אחר כך להמשיך לרחובות וצמתים ראשיים יותר.

למנהל אזור חדש ימונה חונך שהוא מנהל אזור וותיק, אשר ילווה אותו בשלבים הראשונים הן בייעוץ והן בבדיקה.

ניתן לחלק את ניהול האזור לשני סוגים עיקריים:

 • תחזוקה שוטפת

תחת תחזוקה שוטפת כלולים טיפול בדיווחים, טיפול בבקשות עדכון מקום, טיפול במפה, קישור מקומות למפת גוגל וכו'.

 • תחזוקה מונעת, או פרויקטים

כאן כלולות כל הפעולות שישפרו את חוויות המשתמש העובר באזור הניהול שלכם, כשיש זמן פנוי מתחזוקה שוטפת אפשר להתפנות לזה. למשל: תיקוני תוואי של מקטעים (בתנאים הרשומים כאן), דיוק המיקום של מספרי בתים לפי סיורים בשטח, תצוגת רחוב בעורך או תיעוד מוניציפלי.

ממנהל אזור אנו מצפים שיכיר את האזור שבניהולו גם היכרות פיזית - לרוב מדובר באזור מגורים או עבודה, כלומר ברוב המקרים זהו אזור שמנהל האזור יעבור בו לעיתים קרובות. במעברים הפיזיים האלו יש לפקוח עיניים, לשים לב לשינויים, ואף לפתוח לעצמכם בקשות עדכון בנקודות שדורשות טיפול במפה.

יתרון גדול יהיה יצירת קשר עם גורם מוסמך ברשות המקומית באזור הניהול שלכם - תוכלו לקבל מידע אמין מיד ראשונה על שינויים (רחובות חדשים, שינויים בתנועה, תקופות בנייה, כיכרות חדשות, חסימות לרגל ארועים וכו').

שיתוף פעולה עם משתמשים אחרים בנוגע למיפוי נכון ועדכני יכול לעזור ולהביא את המפה למצב אופטימלי, כלומר מפה עדכנית ככל האפשר. צריך לזכור שכל שינוי במפה משפיע על כלל המשתמשים בארץ ולכן לכל צעד שמבצעים (במיוחד בתור מנהלי אזור) יש משקל גדול.

הכלים שעומדים לרשותכם, לפני ותוך כדי טיפול במפה:

1. הכלים הנזכרים בכללים למשתמש בעורך המפה.

2. העזרו במנהלי האזורים האחרים בפורום ישראל. כל דיון בכל נושא בפורום מנהלי אזורים יתקבל בברכה.

3. מנהלים ארציים ומובילי קהילה, זמינים רוב היום בין אם ע"ג הפורום, ובין אם בפניות אישיות (הודעה בצ'אט או מסר פרטי ב Whatsapp או במייל).
אזור הניהול של מנהל אזור יכול לחפוף באופן חלקי או מלא אזור ניהול של מנהל אחר. כאשר פוליגון קטן נמצא כולו או חלק גדול ממנו בתוך פוליגון גדול יותר, השטח החופף ייחשב כשייך לפוליגון הקטן יותר. כאשר יש חפיפה קטנה בין פוליגונים, השטח החופף יהיה שייך לפוליגון שנכנס ראשון מביניהם למפה אלא אם סוכם אחרת בין שני מנהלי האזור.

עריכת המפה

טיפול בדיווחים והצעות עריכה

 • יש לעבור על הדיווחים (בקשות עדכון/בעיות מפה) והצעות עריכה אשר מופיעים באזור הניהול מספר פעמים בשבוע.
 • לגבי הצעות עריכה יש לפעול על פי המתואר בדף הצעת עריכה.
 • לגבי דיווחים יש לפעול על פי הכללים הנזכרים בערך טיפול בדיווחים שמיועד לכלל המשתמשים בעורך המפה.
 • במקרה של דיווח שעדיין לא נענה, יש לענות, למעט מקרים בהם ברור מעל כל צל של ספק שהדיווח שגוי או ספאם, המזוהה ככזה ע"י התמיכה, או כזה מכיל ביטוי פוגעני או לא הגון.
 • במקרה של דיווח שמשתמש אחר כבר החל לטפל בו, יש לבצע מעקב כדי לוודא שיטופל וייסגר בסיום. במידת הצורך ניתן להתערב בהתכתבות בו על מנת לעזור לפתור את הבעיה שהועלתה.
 • כשמנהל אזור פותח דיווח (בקליינט) רצוי לרשום שם משתמש או שם פרטי כך ששאר המנהלים יזהו שזה דיווח של מנהל.
 • הטיפול במפה הנדרש על פי הדיווח של מנהל אחר יבוצע ע"י המנהל המדווח לאחר תאום עם מנהל האזור (זהו מקרה חריג לכלל שלא עורכים את המפה באזור של מנהל אחר).
 • מנהל אזור שרואה דיווח של מנהל אחר (על פי זה ששמו מופיע), ימתין לתגובת/טיפול המנהל שדיווח. אפשר להזכיר לו אם רואים ש"שכח" מהדיווח (אך לא רצוי "לנדנד" באופן מוגזם).

טיפול במפה (עריכות, דיווחים ומקומות) מחוץ לאזור הניהול

 • ככלל אין לטפל במפה בתוך אזור המנוהל ע"י מנהל אחר, אלא לאחר קבלת אישורו[1]. זה נכון גם כאשר מישהו אחר הציע את השינוי. יוצא דופן אחד הוא במקרה בו משתמש שאינו מנהל מבקש שינוי או הקמת מקום באזור ניהול של מישהו אחר תוך כדי שיחה בצ'אט בעורך. במקרה זה יש מספר אפשרויות: לתת למשתמש הנחיות איך לפנות למנהל האזור בהודעה פרטית בצ'אט, להסביר לו איך לפתוח הודעה בפורום ולהגיד לו שמנהל האזור יטפל במקרה דרך הפורום ובכל מקרה זה יטופל תוך יום עד יומיים, וניתן גם לבצע את המתבקש אבל אחר כך ליידע את מנהל האזור על השינוי שבוצע. יוצא דופן שני הוא כשמנהל אזור אחר עובר באזור הניהול ופותח דיווח על בעיה שראה (ראה בטיפול בדיווחים), יוצא דופן שלישי הוא בהחלפת מנהל לתקופה מוגבלת כמתואר כאן.
 • יש להעדיף באופן מוחלט טיפול באזור המנוהל על פני כל עריכה אחרת מחוץ לאזור. מנהל אשר מבצע עריכות מחוץ לאזורו, כאשר באזורו יש דיווחים או בקשות עדכון מקום לא מטופלים ייחשב מנהל שאינו מבצע את תפקידו כהלכה.

 1. האישור לערוך באזור מנוהל הינו אישור פרטני למקרה. מנהל לא רשאי לתת אישור גורף למנהל אחר לערוך באזרו ללא תיאום בכל מקרה.

השתתפות וטיפול בהודעות בפורום

 • יש להיות פעיל בפורום, גם לצורך קריאה של הודעות של אחרים וגם לצורך כתיבת הודעות כעזרה למשתמשים.
 • כאשר משתמש כותב בפורום הודעה הנוגעת למקום הנמצא באזור מנוהל, מי שצריך לטפל בהודעה הוא מנהל האזור.
 • במידה ומנהל אזור שם לב שהודעה הנוגעת למנהל אזור אחר לא מטופלת, ניתן לכתוב בצ'אט או בווטסאפ למנהל האזור המתאים ולהפנות אותו להודעה, ואם עברו יותר מ- 24 שעות ללא מענה, כל אחד רשאי לענות. במידה ונדרשת עריכה בתוך האזור המנוהל לצורך פתרון הבעיה, אזי יש לפעול על פי הדחיפות:
  • אם מדובר על שינוי שלא סובל דיחוי של שעה ויותר (למשל צורך בסגירת זמן אמת מיידית או שחשוב מאד שייכנס לפני בניית מפה שתתרחש בשעה הקרובה), אזי יש לבצע את השינוי הנדרש ולאחר מכן לעדכן את מנהל האזור בהודעה בצ'אט.
  • אם מדובר על שינוי שמחייב טיפול לפני בניית המפה הבאה כי אחרת תהיה פגיעה בניווט של משתמשים רבים, ובניית המפה לא צפויה בשעה הקרובה, אזי יש לפנות למנהל האזור בהודעה בצ'אט (או בווטסאפ) ולעקוב, ובמידה ומנהל האזור לא טיפל עד שעה לפני בניית המפה, יש לבצע את העריכה הנדרשת ולעדכן את מנהל האזור.
  • בכל מקרה אחר (עריכה לא דחופה) יש לפנות למנהל האזור בהודעה בצ'אט על פי המתואר כאן (נקודה שלישית).
 • הודעה שהחל טיפול בה ע"י מנהל מסויים, רצוי לא להיכנס באמצע, ולתת למנהל שהחל ראשון בטיפול את האפשרות לטפל בעצמו. אם עברו לפחות 24 שעות והמנהל שהחל בטיפול לא מגיב, אז מותר להגיב. יש מקרים שבהם למרות שלא עברו 24 שעות ניתן להגיב, לדוגמה: כאשר רואים שמנהל האזור לא מצליח לפתור את הבעיה (העניין נראה תקוע), ויש אפשרות לעזור להגיע לפתרון הבעיה, או כאשר המדווח בפורום ביצע טעות עריכה שמשפיעה על הניווט והמנהל שטיפל לא ראה ובניית המפה קרובה.
 • איך להתייחס לאלה שלא כותבים לפי ההנחיות במסגרת האדומה: לא להתחיל "לחנך" את המשתמש המזדמן בהודעה הראשונה שכותבים לו. לנסות לעזור אם אפשר גם אם לא נתן פרמלינק או לא כתב את שם הנושא נכון. אם אין מספיק נתונים אז לכתוב לו בצורה ברורה שמובנת לכולם ללא שימוש במושגים "מקצועיים", להגיד לו איזה מידע חסר ואיך להשלים אותו (למשל הפניה לסרטון איך לייצר קישור לעורך המפה). אם המשתמש לא כתב בהתאם לכללים, ניתן להסביר לו בסיום הטיפול שבפעם הבאה ישתדל לפעול לפי המוסבר בכותרת האדומה ואז יהיה לנו המתנדבים קל יותר להבין את הבעיה.
 • במענה לבקשת הורדת נעילה, יש להענות לבקשה רק כשמדובר בהורדה של 2 רמות לכל היותר (למעט אם הנעילה הייתה ברמה שגויה).
 • אין להוריד נעילה ברמה 5 לרמה נמוכה יותר אלא רק דרך הפורום (לא בהתכתבות פרטית משום סוג).
 • מה שקשור לעריכות מפה מאד מומלץ לדון בפורום ולא בתוכנות מסרים כגון ווטסאפ.
 • הודעות שפורסמו בפורום סגור (כגון פורום מנהלי אזור), אין להדליף את תוכנן מחוץ לקבוצת המורשים.
 • יש לכתוב על פי הכללים המתוארים בחוקי הפורומים.
 • מומלץ לתת לייק למישהו כאשר הוא חידש לכם משהו או עזר לכם.
 • לפעמים רצוי לעבור להודעות פרטיות בצ'אט או בווטסאפ כאשר המשך באופן פומבי עלול לפגוע או לגרום לחוסר נוחות של מישהו.

טיפול בהודעות פרטיות בצ'אט

 • כל הודעה המתקבלת על ידי מנהל אזור בצ'אט, רצוי שתקבל מענה תוך יומיים (למעט חופשות כנזכר בהמשך). לצורך כך יש להיכנס לדואר הנכנס בצורה יום יומית או לפחות לדאוג להתרעה בנייד על כל הודעה נכנסת (לא לחסום אותן).
 • כאשר כותבים אל נמען, ניתן לדעת אם קרא אותה ע"י בדיקה אם מופיע סימן וי כפול כחול.
 • אם עברו יומיים לאחר שנכתבה הודעה הכוללת בקשה כלשהי למנהל האזור והוא לא הגיב, יש לשלוח לו הודעה נוספת (בצ'אט או בכל אמצעי תקשורת אחר) ולהמתין עוד 24 שעות לתגובה. במידה ולא הגיב יש לידע את מובילי הקהילה והפונה יכול במידת הצורך לבצע עריכה באזור של המנהל שלא ניתן ליצור קשר איתו.

טיפול בעורכים מתחילים

 • בכל שגיאת עריכה במקטעים המיועדים לנסיעה (לא טיילת/שביל/מדרגות, לא הקלטה, לא מקומות ולא הצעת עריכה) שנעשתה ב- 3 החודשים האחרונים ע"י מישהו שאינו מנהל, יש לפנות אל רכז ההדרכה בקהילה בהודעה בצ'אט עם שם העורך ופרמלינק לסגמנטים השגויים, ולציין אם רוצים להתכתב מול העורך המתחיל (ולא שרכז ההדרכה יבצע זאת).
 • לאחר קבלת הודעה כזו, רכז ההדרכה מטפל מול העורך המתחיל בתיקון תוך כדי הדרכה צמודה.
 • במקרים של חוסר שיתוף פעולה מצד העורך, רכז ההדרכה פונה חזרה (לוקח שבוע עד שבועיים לעיתים) אל המנהל הראשון שעלה על השגיאה ומבקש ממנו לתקן. במידה והמנהל מעוניין בכך, ניתן לבקש מרכז ההדרכה שיתקן בעצמו (ניתן לבקש מראש).
 • כאשר מתגלית שגיאה ישנה יותר מ- 3 חודשים או שגיאה בטיילת/שביל/מדרגות או מקום, יש לתקן אותה ואין צורך לפנות לרכז ההדרכה.
 • כאשר מתגלית שגיאה חמורה שאינה סובלת דיחוי עד אחרי בניית מפה (שינוי הגורם להארכת מסלולי ניווט באופן משמעותי לנהגים רבים כגון: ניתוק כביש ראשי או איסור פניה חשובה), יש לצלם תמונת מסך של המצב לפני התיקון כך שהשגיאה תיראה בברור עם שם העורך. לאחר מכן יש לתקן, ולכתוב לרכז ההדרכה מה הייתה השגיאה ואיזה תיקון בוצע. אין לתקן שגיאות כאשר העניין סובל דיחוי של יום או יותר.
 • אם מתגלית שגיאה שנעשתה ע"י מנהל אזור ומעלה - יש לפנות אליו ישירות בהודעה בצ'אט או בווטסאפ לברור העניין.

העדרות מניהול האזור

כאשר מנהל יודע שלא יוכל לטפל באזורו בתקופה העולה על שבועיים (אם זה מפאת חופשה או עומס בעבודה או מילואים או לימודים או מחלה), ידאג למנות לעצמו מחליף בעל הרשאה באזורו לתקופת ההעדרות, וגם רצוי להודיע למובילים על ההעדרות, בפרט אם זה לתקופה ממושכת.
מנהל האזור ומחליפו יסכמו ביניהם איך לטפל באזור בזמן ההעדרות ואחריה (למשל מה לעשות עם דיווחים שהמחליף החל לטפל בהם).

קשר מול החברה

כפי שמוגדר במבנה הקהילה, עיקר הקשר אל החברה יתבצע דרך מובילי הקהילה. מי שאינו מוביל קהילה וצריך לפנות לעובד חברה כלשהו בעניינים מקצועיים, יפנה אל אחד ממובילי הקהילה ויעביר דרכו את ההודעה. במידת הצורך מובילי הקהילה ידאגו להעביר את המידע בהתאם לדחיפות הנושא וחומרתו על מנת להבטיח טיפול ראוי בבקשות. במידה ובקשה לא תועבר לעובד החברה, הפונה יקבל על כך הודעה עם פרוט הסיבה לאי העברת ההודעה.
באופן דומה גם בכיוון ההפוך, מובילי הקהילה יעבירו במידת הצורך אל אחד או יותר מחברי הקהילה הודעות שהם מקבלים מהחברה בהתאם לרלוונטיות לקהילה, לרמת העורך ותפקידו בקהילה.
עניינים אישיים או ביקורת על המובילים אפשר להפנות ישירות למנהל הקהילה בחברה.