עריכת מפה נכונה - בפועל View history

בחזרה לעורך מפה
קישור קצר להעתקה: https://tinyurl.com/55yh9fuy

מטרות כלליות

שימושיות

מעל הכל החשיבות הגדולה ביותר של עבודת עריכת המפה היא לספק לנהגים מפה אשר קל לעקוב אחר הוראות הניווט בה בתצוגה קטנה ולהפיק הוראות שמע הגיוניות ושאפשר להבין ולהתאימן למפה בקלות.

פשטות

מפה נכונה ופשוטה גוררת פחות עבודת תחזוקה, כלומר המטרה היא לא לערוך את המפה נתיב אחר נתיב, אלא להגיע לתוצר המהווה מפה פשוטה להבנה ע״י הנהגים וע״י עורכי המפה כאחד ע״י הימנעות ממורכבות מיותרת ועומס על המפה.

שימור

סגמנטים צוברים מידע כתוצאה מנסיעות של משתמשי Waze ״עליהם״, כמו מהירות ממוצעת וכדומה, המידע הזה יכול לספק תובנות ומסקנות בנוגע לאיך לערוך את המפה בצורה נכונה. כאשר סגמנט נמחק גם המידע שהוא צבר נמחק ואין אליו גישה יותר ולכן כאשר אנו עומדים בפני הבחירה בין מחיקת אוסף סגמנטים מבולגנים ויצירת חדשים במקומם לבין סידור הסגמנטים הללו לכדי מפה מפושטת ונכונה בדר״כ נעדיף את אפשרות ה״מיחזור״.

ובאופן מעשי

מתי לפצל דרך דו כיוונית

בעת בחינת האפשרות של התחלת עבודת מפה הכוללת פיצול של דרך דו כיוונית יש לבחון אם הפיצול עומד בקווים המנחים לפיצול כביש המפורטים בהמשך ולא לפצל אם אין עמידה בהם. לאחר מכן אם זה באזור מנוהל, יש צורך באישור מראש של מנהל האזור לביצוע הפיצול באזורו (יש לו עדיפות לביצוע הפיצול בעצמו). עורך ברמה מתחת 5 יבצע את הפיצול בין השעות 13:05 בצהריים עד 20:00, כולל בקשת הורדת נעילה במידת הצורך. לאחר ביצוע הפיצול ע"י עורך ברמה מתחת 5, הוא צריך לפתוח דיון בפורום ישראל - בקשות עדכון מפה עד 20:00, וזאת כדי לאפשר בדיקה יסודית של הפיצול ע"י עורכים נוספים (זה שהוריד נעילה ואחרים) לפני בניית מפה.

קווים מנחים בפיצול כביש
ניתן לפצל דרך דו כיוונית לשתי דרכים חד כיווניות בחלק בו קיימת הפרדה (מעקה, גדר, אי תנועה)

 • לא משאירים מקטעים מפוצלים/לא מפוצלים שאורכם קטן מ- 50מ'
 • במידה ופיצול מקטע מגיע לצומת, גם הצומת יפוצל כמוצג באיורים הבאים:


ואם בצידו השני של הצומת יש המשך שאינו מפוצל, אזי הסיום לאחר הצומת יהיה כמוצג באיור הבא:

 • יש יוצא מן הכלל לנקודה הקודמת: במידה ופיצול הצומת גורר הכנסת JB על הצומת (למשל בגלל בעיות ETA בפניה שמאלה עקב יצירת מקטע קצר מאד שממנו פונים שמאלה בצומת אשר לא מאפשר איסוף סטטיסטיקה טובה לזמן ההמתנה בפניה שמאלה שבפועל מתחילה במקטע שלפני כן), והכנסת ה- JB הינה בעייתית, ובצד השני של הצומת אין מקטע מפוצל, יש לשקול סיום הפיצול באמצעות צורת V בזווית חדה שהקודקוד שלו בצומת הראשון

איך לפצל כביש

בפיצול של כביש עלינו להקפיד על הדברים הבאים:

 1. יש להימנע מביצוע פיצול בזמן קרוב עד כדי שעתיים לפני או אחרי שעת בניית מפה צפויה (בעת כתיבת שורות אלה בניית המפה נעשית פעמיים ביום)
 2. מומלץ מאד לבצע שמירת שינויים רק במצבים "יציבים" בהם המיפוי החדש לא יגרום לבעיות ניווט
 3. מומלץ לבצע את הפיצול במספר שלבים, כשבכל שלב יבוצע פיצול על חלק קטן של הרחוב באופן שבסיום כל שלב יהיה מצב "יציב"
 4. התוואי של המקטעים מתאים לתוואי של מרכז כל אחד מהכיוונים (ניתן להשתמש בשכבת נקודות GPS ומסלולי נסיעות וכן בתצ"א כאשר ניתן לקזז את ההסטה הקיימת בו)
 5. כל היתרי/איסורי הפניות, כולל פניות פרסה חייבים להישמר כפי שהיו לפני הפיצול, למעט אם אושר לבצע שינוי דרך הפורום (ניתן להעזר במצב צפיה במפה פעילה שנקרא Snapshot בעבר, ורצוי לשמור את המצב המקורי של כל הפניות לפני תחילת הפיצול כשאין אפשרות להעזר בו מסיבה כלשהי)
 6. כאשר מותרת פרסה, יש להקפיד על שמירת זויות שיגרמו להנחיית פרסה ולא שמאלה שמאלה (נקודה 3)
 7. אם עקב פיצול נדרשת עריכת צומת בה יש הנחיית נתיבים, יש לשמור על הזוויות הקיימות לפני כן כדי שלא תשתנה צורת החיצים בתצוגת הנתיבים, ובכל מקרה יש לוודא לאחר בניית מפה שהנחיית הנתיבים תקינה, ואם לא אז לתקן את הזוויות
 8. במידה וקיימות הגבלות (TBR) או נתיבים מיוחדים (כגון נת"צ), יש לשמר אותם בצורה מתאימה בעת הפיצול
 9. מספרי הבתים בשכבת מספרי הבתים מיוחסים לצד הנכון לאחר הפיצול (ראו הערה)
 10. אין מקומות על או בין המקטעים של הכביש המפוצל, והמקומות נמצאים בצד הנכון של הפיצול (ראו הערה)
 11. רצוי מאד לשמור את הסטטיסטיקה של המהירויות בכל אחד מהמקטעים וכן על היסטוריית העריכות של כל מקטע (כמוסבר במצגת והסרטון הנזכרים בהמשך)
 12. רצוי לשמור על נורמליות של כיכרות (אך מצד שני רצוי לא לעוות יותר מדיי את הזוויות והמרחק בין כיוונים לצורך כך)
 13. בסיום הפיצול (או חלק ממנו) על ידי עורך ברמה מתחת 5 יש לבקש בפורום שעורכים אחרים יבדקו את הפיצול, תוך שמירה על מגבלת השעה הרשומה בנקודה 1 לעיל.


הערה: אחרי הפיצול, יעדים שהיו שמורים אצל משתמש בהיסטוריה או במועדפים (כולל בית ועבודה) עלולים ליפול בצד הלא נכון של הרחוב (כי זה נשמר כנ"צ). משתמש כזה יצטרך לבטל את המקום השמור, לבצע חיפוש חדש ולשמור אותו מחדש.שיטת הפיצול מתוארת במצגת ובסרטון שלהלן, אבל יש לשים לב לא לבצע שמירה במצבים בהם יווצר שינוי מהותי במסלולי הניווט האפשריים (כגון מצב שלא ניתן להגיע מתחילת הפיצול לסוף הפיצול באחד הכיוונים). כל שמירה תבוצע רק במצב "יציב" (בסרטון למשל זה לא תקין שמבוצעת שמירה כאשר ישנם חיצים אדומים שצריכים להיות ירוקים).

מתי לאחד דרך דו כיוונית

איחוד של שני מקטעים חד כיווניים למקטע דו כיווני יבוצע רק כאשר זה נדרש עקב בעיה בצומת/כיכר שמחייבת חיבור עם מקטע דו סטרי.

כבישים ראשיים ומחלפים

ניווט ארוך טווח הופך לבלתי אפשרי אם כבישים מהירים וראשיים לא ממופים נכון.
מכיוון שמיפוי כבישים מסוגים אלו מלווים ביותר מקרים שצריך לשים לב אליהם מאשר עבודת מפה של כבישים ורחובות רגילים חשוב מאוד לעבור על הפסקאות הבאות המביאות הארות והוראות בנושא.

כבישים

כביש בעל כמה נתיבים בכל כיוון נסיעה עם איזור הפרדה בנוי וברור בין הכיוונים ושאפשר לצאת ממנו לכבישים אחרים ולהיכנס אליו מכבישים אחרים באמצעות מחלפים הוא כביש בעל יכולת גישה מוגבלת מכיוון שהגישה אליו היא רק דרך המחלפים. צריך למפות כבישים מסוג זה בתור שני סגמנטים חד כיווניים.

מחלפים

כפי שכבר צוין, השם שצריך להינתן למחלף המהווה יציאה מכבישים מהירים וראשיים או עליו לכאלה תמיד יתן מידע לגבי המשך הנסיעה בו, כלומר לאיזה כביש או איזור נגיע אם ניסע דרכו.
דוגמאות בנושא נתינת שמות למחלפים:

 • בדוגמא זו נוכל לראות מחלף אשר ניווט דרכו לוקח מכביש 4 דרום אל כביש 5 מערב לכיוון תל אביב, השם הניתן למחלף זה הוא: ל-5 תל אביב.

 • בדוגמא זו נוכל לראות מחלף אשר ניווט דרכו לוקח מכביש 1 מזרח אל כביש 40 דרום לכיוון רמלה, השם הניתן למחלף זה הוא: ל-40 רמלה.


ראה גם בדף כללים למיפוי היכן לחבר מחברים ביציאה או כניסה.

מתי ליצור מעגל תנועה (כיכר)

ברגע שלמדנו את הדרך ליצור מעגל תנועה בצורה נכונה תמיד יהיה נכון להחליף מעגל תנועה אשר נבנה מסגמנטים רגילים של כביש במעגל תנועה מתפריט ההוספה.
הוראות השמע בעת כניסה למעגל תנועה אשר מופה באמצעות מעגל תנועה מתפריט ההוספה הרבה יותר מדויקות מאשר הוראות השמע בעת הכניסה למעגל תנועה הממופה באמצעות סגמנטים רגילים אשר יכולות לבלבל מאוד, כמו כן גם הייצוג הגיאומטרי של מעגל התנועה נראה ומרגיש הרבה יותר נכון בעת ניווט דרכו כאשר ממפים באמצעות מעגל התנועה מתפריט ההוספה.

נעילת סגמנטים ובקשות להסרת נעילה

שימו לב: פסקה זו אינה מעודכנת ואין להסתמך על הכתוב בה.

אפשרות נעילת הסגמנטים נוצרה על מנת לאפשר ״הגנה״ על סגמנטים בעלי משקל גבוה כמו כאלה המייצגים כבישים מהירים, ראשיים, בין עירוניים וכדומה ממשתמשים לא מנוסים בעריכת מפה שרוצים לערוך את המפה באיזורים שכאלה.
לעולם אל תנעלו סגמנט אלא אם אין לכם כל צל של ספק בעריכה שביצעתם בו ובכל מה שנוגע בו כגון סגמנטים של כבישים המתחברים אליו, כל דרך ניווט אפשרית דרך צמתים ומחלפים המגיעים אליו או ממנו וכדומה.
מומלץ בחום שלא לנעול סגמנטים בתוך איזורי מגורים כמו שכונות קטנות או ישובים, אין בכך צורך ולא לשם כך נוצרה אפשרות הנעילה של סגמנטים.
במקרה ונתקלתם במצב שבו אתם בטוחים לגמרי שצריך לערוך ולשנות סגמנט או מחלף אשר נעול לממפים בעלי דירוג גבוה משלכם יש לעקוב אחר ההוראות הבאות:
ישנן שתי דרכים לבקש הסרה של נעילה מסגמנט או מחלף:

 • אפשר לשלוח בצ'אט למשתמש שנעל את הסגמנט ובה לפרט את הסיבות לבקשה להסרת הנעילה, רוב עורכי המפה בעלי הדירוג הגבוה יעזרו בבעיה ויספקו הכוונה בנושא.
 • במצב שבו העורך שנעל לא עונה לכם להודעות או מסרב להיענות לבקשתכם אפשר ליצור קשר עם מנהל האיזור הרלוונטי ולידע אותו בפרטי הבקשה.

אתם נדרשים לספק מידע ספיציפי ורלוונטי כדי להסביר את הבקשה שלכם, לדוגמא לאיזה דירוג הסגמנט נעול, תיאור הבעיה ואיך הייתם רוצים לפתור אותה.
על מנת לספק את מיקום ושמו של הסגמנט או המחלף הרבה יותר פשוט לצרף פרמלינק של האיזור עם סימון הסגמנט או המחלף בו. יש לציין כמובן את הדירוג שלכם על מנת לתת לממפה שאליו אתם שולחים את הבקשה קצת רקע לגבי רמת הנסיון שלכם בעריכת המפה.

סגמנטים חדשים

מגרשי חניה

מגרשי חניה ממופים משרתים שתי מטרות:

 • זה נותן ל - Waze את האפשרות לספק ניווט שלם מדלת לדלת או בתוך החניון בין נקודות עניין שונות בו.
 • במידת הצורך חברת Waze תוכל לחשב ניווט דרך חניון אשר מקצר את זמן הנסיעה.

מעגלי תנועה

 • אפשר לייצר מעגל תנועה נכון, כלומר כזה שנוצר מתפריט ההוספה ולא ע״י עיצוב סגמנטים רגילים לכדי צורת הכיכר שאותה רוצים לייצג אך ורק באמצעות עורך המפה אשר Waze מספקת למשתמשים באתר Waze.
 • כאשר יוצרים מעגל תנועה הסגמנטים המרכיבים אותו מקבלים ערכים ראשוניים בדיוק כמו כל סגמנט חדש רגיל, כלומר יש לערוך את המידע שלהם כמו שהיינו עורכים את המידע של כביש חדש רגיל.