פורומי הקהילה View history

 שימו לב, הדף אינו מעודכן, 

פורומי הקהילה של Waze זוהי מערכת להצגת נושאים או הודעות (פוסטים) או דיונים המבוססת על מערכת הפורומים phpBB.
פורום ישראל הוא תת פורום של הפורום העולמי. על מנת להשתמש בפורום יש לקרוא את הכתוב בהנחיות המופיעות בו.
בעמוד הראשי של פורום ישראל יש הפניה אל פורומים שונים כשלחלק מהפורומים יש גם תתי פורומים (מבנה של עץ).

תצוגת הפורומים והנושאים

 • בפורום או תת פורום שאין בהם תתי פורומים, מתפרסם לעיתים בכותרת ברקע אפור הסבר על כללי השימוש בפורום הספציפי ולאחר מכן מוצגות ההכרזות.
 • בכל פורום או תת פורום למעט העמוד הראשי מופיעים (לאחר ההכרזות) הנושאים שפורסמו בו או בתתי הפורומים מתחתיו, כאשר בהתחלה יופיעו נושאים "דביקים" ואחריהם נושאים נוספים המסודרים על פי סינון ומיון שנקבעים על ידי המשתמש בתחתית הטבלה.
 • בכל פורום המכיל תתי פורומים, יוצגו תתי הפורומים לפני תצוגת הנושאים הפעילים.
 • בעמוד הראשי של פורום ישראל מוצגים הנושאים הפעילים שהם הנושאים (דיונים) אשר היו בהם שינויים לאחרונה.
 • כל שם של פורום או תת פורום משמש כקישור שניתן ללחוץ עליו ולעבור ישירות אליו.

משמעות הסימנים

להלן הסבר לסימנים (צלמיות/אייקונים) המופיעים מצד ימין של הפורומים או הנושאים או הדיונים (שרשורים):

 • נקודה בצבע אדום משמעותה שזה נושא המכיל הודעה אחת לפחות שלא נקראה עדיין, או פורום המכיל נושאים שלא נקראו עדיין. כשאין נקודה כזו אז כל ההודעות נקראו.
 • מנעול על גבי הסימן משמעותו נושא נעול שלא ניתן להוסיף בו הודעות.
 • שורות מתגלגלות/נעות משמעותן שיש 25 או יותר הודעות בנושא הזה.
 • ריבוע אדום כהה על גבי הסימן מציין שיש לך הודעה בנושא/דיון/פורום הזה.
 • מנורה משמעותה נושא "דביק" שיופיע תמיד בראש הפורום.
 • i מסמן הכרזה או הכרזה גלובלית. נושאים מסוג הכרזה יופיעו בפורום בכל אחד מהעמודים לפני הצגת הנושאים האחרים. נושא מסוג הכרזה גלובלית יופיע בראש כל אחד מהפורומים ובכל אחד מהעמודים.
 • מהדק מסמן הודעה שאליה מצורף קובץ.


להלן מספר דוגמאות לסמלים השונים:
נושא שכל ההודעות בו נקראו
הכרזה שנקראה
הכרזה נעולה
נושא המכיל הודעות שטרם נקראו
נושא נעול שנקרא
נושא "דביק" נעול
נושא שהועבר
פורום המכיל תת פורום המכיל הודעות שטרם נקראו
נושא או פורום שהודעותיו נקראו המכיל לפחות הודעה אחת שלך
קישור להודעה ראשונה שלא נקראה - מופיע ליד שם נושא שלא כל ההודעות נקראו בו.
קישור להודעה אחרונה - מופיע ליד שם המשתמש של כותב ההודעה האחרונה בנושא.

ניהול הפורומים

ניהול הפורומים מתבצע על ידי מנהלי הפורומים (Moderators) ובראשם האדמיניסטרטור הראשי (Administrator). נכון לזמן כתיבת שורות אלה מנהלי כל הפורומים הם אנשי צוות Waze וכן מנהלים ארציים ברמה 6.
מנהלי פורומים רשאים לבצע עריכה או למחוק הודעות, לנעול נושאים או לבטל נעילה שלהם, להעביר, לפצל ואף למחוק נושאים בפורום אותו הם מנהלים. מתפקיד מנהלי הפורום למנוע ממשתמשי הפורום לסטות בהודעות שלהם מהנושא, או מלפרסם הודעות פוגעות או בלתי הולמות.
האדמיניסטרטור הראשי (ייתכן יותר מאחד) הוא בעל הסמכות הגבוהה ביותר בבקרה של מערכת הפורומים. הוא יכול לבצע כל דבר הנדרש לצורך ניהול הפורומים כולל מתן הרשאות, חסימת משתמשים, יצירת קבוצות משתמשים וכו'. בנוסף יש לו את כל הסמכויות של מנהלי הפורומים בכל הפורומים.

חוקי הפורומים

הזמנים

הזמנים הרשומים על כל הודעה מותאמים לזמן המוגדר בלוח הבקרה למשתמש בלשונית העדפות מערכת. אם למשל מוגדר שם שהזמנים הם זמני UTC+2 ללא שעון קיץ (זו ברירת המחדל) כלומר, הם מותאמים לשעון החורף בישראל, אזי בקיץ נוצר הפרש של שעה בין הזמן הרשום לזמן המקומי שבו נשלחה ההודעה. לדוגמא הודעה שנשלחה בשעה 16:00 תרשם בקיץ עם זמן שליחה ב- 15:00.

חיפוש בפורום


החיפוש בפורום מתבצע באמצעות החלון המופיע למעלה. כמו כן ניתן לבצע חיפוש מתקדם על ידי לחיצה על "עבור לחיפוש מתקדם" המופיע לאחר ביצוע חיפוש.
בחיפוש יש להכניס מילות מפתח, אך כל מילה חייבת להכיל לפחות 4 תווים. לאחר מכן יש ללחוץ על לחצן החיפוש המופיע ליד החלון. תוצאות החיפוש בצורה הפשוטה יהיו כאלה המכילות הודעות שבהן מופיעות כל מילות החיפוש.
ניתן לבצע חיפוש בתוך הפורום שבו נמצאים ע"י לחיצה על המשולש בצד שמאל של חלון החיפוש ולבחור שם בפורום הזה.
ניתן לבצע חיפוש בתוך תוצאות החיפוש שהתקבלו על ידי הכנסת מילות חיפוש נוספות לחלון שמופיע מעל תוצאות החיפוש ולחיצה על לחצן החיפוש.
טיפ: ניתן לבצע חיפוש של מילים בנות פחות מ- 4 תווים ע"י חיפוש בגוגל של המילים הרצויות בלי מגבלת האורך בתוספת של: site:http://www.waze.com/forum בסוף הגדרת החיפוש.

בחיפוש המתקדם ניתן לחפש על פי מאפיינים שונים של ההודעה כגון חיפוש לפי שם המחבר, או לפי פורום ספציפי וכו'.

אפשרויות נוספות לחיפוש ומיון

בעמוד הראשי של פורום ישראל ניתן לבחור מתוך מגוון אפשרויות חיפוש נוספות:

 • שאלות נפוצות: מעבר לדף המכיל תשובות לשאלות נפוצות לגבי הפורום
 • משתמשים: חיפוש של משתמשים בפורום
 • הצג הודעותיך: חיפוש ההודעות שנכתבו על ידך
 • לוח בקרה למשתמש (N הודעות חדשות): הפניה ללוח הבקרה (בסוגריים מספר ההודעות הנכנסות שטרם נקראו על ידך). לחיצה על לוח הבקרה למשתמש מפנה לעמוד הראשי של לוח הבקרה, ולחיצה על מספר ההודעות בסוגריים מפנה אל לשונית ההודעות הפרטיות בתוך לוח הבקרה.

פתיחת נושא חדש או תגובה

לפני פתיחת נושא חדש יש לוודא שאין כבר נושא כזה בפורום. במידה וכבר קיים נושא כזה, יש לפרסם בו תגובה חדשה ולא לפתוח נושא חדש.
במידה ולא קיים הנושא הרצוי, יש למצוא את הפורום המתאים ביותר לנושא זה, ושם לקרוא את ההוראות עם רקע אדום בתחילת הפורום. לאחר מכן יש ללחוץ על הלחצן ולכתוב את ההודעה בחלון שנפתח.


ההודעה כוללת נושא וגוף הודעה. הנושא צריך לכלול את הגדרת הנושא, ובמידה ומדובר על מקום מסויים, יש לציין לפחות את העיר עליה מדובר בתוך הנושא (ואם זה מחוץ לעיר אז מספר כביש או שם מחלף/צומת). לגבי פתיחת נושא בפורום בקשות עדכון מפה יש לקרוא קודם לכן את ההוראות המתאימות.
קיימות אפשרויות להוספת קובץ או ליצירת סקר על ידי לחיצה על הלשונית המתאימה מתחת לגוף ההודעה, וכן קיימות אפשרויות נוספות כפי שמופיע בחלון.

לצורך כתיבת תגובה, יש להגיע אל הנושא / דיון הרצוי, וללחוץ על הלחצן ולכתוב את ההודעה הרצויה בגוף ההודעה (הנושא מועתק אוטומטית מהנושא של הדיון).

סיום טיפול בבקשה או בעיה

אם פניתם בבעיה או בקשה בפורום, ונעניתם בצורה שהבעיה/בקשה נפתרה, יש ללחוץ על הלחצן הנמצא בחלק העליון של הפוסט של התשובה המתאימה ביותר שקיבלתם, ואם אין תשובה כזו אז סמנו בפוסט הראשון שפתחתם. בנוסף מן הנימוס גם ללחוץ על לחצן בפוסט של זה שעזר לכם.