רוחב כביש History

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

רוחב כביש הוא מאפיין של כל מקטע במפה ומטרתו לעזור למנגנון שעוקב אחר מיקום הרכב בכל רגע נתון באפליקציה כדי למנוע שיוך למקטע לא נכון. החשיבות של מאפיין זה היא בעיקר כאשר יש צומת של התפצלות/יציאה או כאשר יש שני כבישים קרובים מקבילים (כגון כביש שירות), כשניתן לעבור ביניהם או כשניתן לפנות לכל אחד מהם מתוך אותו כביש בפניות סמוכות. דף זה מתאר את האופן הנכון להגדרת רוחב כביש.

מבוא

רוחב כביש הוא לכל כיוון בנפרד ומורכב משני נתונים:

  • מספר הנתיבים בכיוון המדובר
  • רוחב נתיב

הכפלה של שני הנתונים הנ"ל נותנת את רוחב הכביש לכיוון המדובר. ההגדרה של נתונים אלה מתבצעת לכל מקטע בנפרד ולכל כיוון בנפרד (כאשר הוא דו כיווני) לאחר בחירתו בעזרת לשונית ייחודית להגדרת נתיבים ורוחב כביש.

Road Width setting.jpg

על מנת להיכנס לחלונית ההגדרה, יש ללחוץ על הקישור להגדרת רוחב הכביש בכיוון המתאים (במקטע דו כיווני יש הגדרה נפרדת לכל כיוון).
הערה: המקטע עצמו בעורך המפה צריך להיות ממוקם באמצע הכביש שאותו הוא מייצג (חד כיווני או דו כיווני). להלן דוגמה למיקום סגמנט חד כיווני המכיל 4 נתיבים.

Segment location.jpg

מספר נתיבים

מספר הנתיבים נספר 30 מטר מתחילת המקטע (בכיוון הנסיעה שאת רוחבו מגדירים). לא משנה אם בהמשך מספר הנתיבים משתנה. בספירה ייספרו רק נתיבים מלאים ולא נתיבים שרוחבם נמצא במהלך צמצום (כשבעוד כמה מטרים מעבר ל- 30 מטר הם נפסקים). כמוכן סופרים רק נתיבים בהם רשאים לנסוע ברכב הנתמך ע"י האפליקציה (סוגים נתמכים כיום: פרטי, מונית, אופנוע), ולא ייספרו נתיבים המיועדים למשל לאוטובוסים בלבד כאשר הנתיבים הללו נמצאים באחד מצידי הכביש המדובר.
אין לבצע חיתוך של מקטע רק בגלל שינוי של מספר הנתיבים במהלכו.

רוחב נתיב

רוחב נתיב מוגדר לפי ברירת המחדל (ספציפית למדינה). ניתן לשנות ערך זה, אך אין לעשות זאת ללא אישור מוקדם בפורום, ובכל מקרה כאשר ההפרש אינו משמעותי, אז אין סיבה לשנותו.