CADO View history

Other languages:

CADO

CADO, staat voor Calamiteiten doorsteek. Een doorgang die geopend kan worden voor de veilgheidsdiensten.

Als algemene regel geldt dat CADO's niet op de kaart gezet worden. De uitzonderingen worden beveiligd met lang lopende afsluitingen.

De CADO's die wel op de kaart staan, zijn diegenen die zonodig voor het publiek geopend kunnen worden. Bijvoorbeeld, wanneer door een incident de normale weg wordt geblokkeerd. Als voorbeeld op de N59, Ooltgensplaat. Het afgesloten segment is geknikt om ervoor te zorgen dat de afsluiting niet toegepast wordt in Google Maps op de hier aanwezige wegen.

CADO Ooltgensplaat
CADO Ooltgensplaat

Main Page | Index