Junction Box over Roundabout History

This page contains changes which are not marked for translation.
Other languages:
English • ‎Nederlands

Junction Box en rotondes

Er zijn drie scenario's waarbij het nodig is om een Junction Box over een Rotonde (JuBra) toe te passen:

  1. Er moet op een turbo-rotonde uitgangsmogelijkheden (TR's) op rood gezet worden omdat de rotonde zo gebouwd is dat geheel rond rijden niet toegestaan is.
  2. De rotonde moet aangepaste instructies geven (rechtsaf, rechtdoor of linksaf over de rotonde) om zo de aanwijzingen van borden die bij de rotonde staan over te kunnen nemen.
  3. Voor een uitgangssegment moet, afhankelijk van welke kant je de rotonde benadert, met verschillende richtingsnamen gewerkt worden.

De Junction Boxes worden over de hele Rotonde getekend. Eventuele by-pass segmenten blijven buiten de Junction Box.
Een Junction Box over een Rotonde (JuBra) wordt o.a. gebruikt om op rotondes de instructies linksaf, rechtdoor, rechtsaf en omkeren te krijgen en RS/TI in te stellen per naderingsrichting.

JuBra-voorbeeld.png

Het gebruik van een Junction Box op een rotonde kan zorgen voor:

  • Het corrigeren van Routeringsproblemen.
  • Het aanpassen van afslaginstructies.
  • Het negeren standaard navigatie-instructies.
    • Verdeelde wegen kunnen bijvoorbeeld samenkomen bij een kleine rotonde, waar bestuurders normale instructies zouden verwachten. In plaats van onnatuurlijke geometrie te gebruiken om de normale instructies te forceren, teken je een Junction Box om de rotonde te omsluiten en stel je de gesproken prompt voor elk pad door de rotonde in op Linksaf, Rechtsaf, U-bocht of Doorgaan.
    • Omgekeerd, waar niet-normale instructies gewenst zijn, maak een Junction Box gesproken prompt van Laat "Waze het uitgangsnummer tellen".


Als de Junction Box de volledige rotonde bevat, zullen de gesproken aanwijzingen de juiste gesproken en visuele instructies voor de rotonde produceren, zoals "op de rotonde, sla rechtsaf" en "op de rotonde, neem de vierde afslag". Normale en niet-normale instructies kunnen op dezelfde rotonde worden gebruikt. Als knooppunten buiten de rotonde zijn opgenomen in de Junction Box, werken de navigatie-instructies niet zoals verwacht, dus zorg ervoor dat je, in dit geval, alleen rotondesegmenten opneemt in de Junction Box wanneer je een Junction Box gebruikt om zelf rotonde-instructies te definiëren.
Deze paragraaf is gebaseerd op de USA wiki.


Main Page | Index