Lane Guidance History

This page contains changes which are not marked for translation.
Other languages:
English • ‎Nederlands

Lane Guidance

Algemeen

Lane Guidance (LG) - rijstrookaanwijzing - werkt nu op kruisingen met een LG-plus-sign.png, H, T en LG-hash-sign.png structuur. Rotondes, meer complexe kruisingen en JB's worden nog niet (volledig) ondersteund. Voor uitleg over de rijstrookbreedte zie de Road width pagina.

De afstand tot de kruising waarop LG getoond wordt is afhankelijk van het wegtype:
- Highways: FW, Ramp, MH: 1000 meter
- Streets: mH, PS, ST etc: 500 meter

Het WME LaneTools Dev script maakt het instellen van de LG een stukje eenvoudiger, op de kaart is dan ook direct te zien dat LG is ingesteld.

Lane Guidance editing is available for level 3 and up.

LG-NL-001.png
LG-NL-002.png
 • Je krijgt alleen pijlen voor je rijrichting te zien wanneer er ook een instructie is. Zonder turn instructie in de app dus ook geen pijlen in beeld.
 • We houden bij de instructie zo veel mogelijk pijlen op de borden en op het wegdek aan.
 • Wanneer de pijlen op het wegdek afwijken van de pijlen op de borden op dan volgen we de borden.
 • De pijlen die de app standaard kiest, kunnen worden overruled, dat is soms nodig bij gekunstelde kruisingen. Maar houd ook dan als correctie de pijlen aan die op borden of weg staan.
 • Zodra er meerdere rijstroken zijn waaruit je moet kiezen om een richting op te gaan, wel LG invoeren.
 • Als er geen aparte rijstroken zijn, geen borden, geen pijlen, dan geen LG invoeren.
 • Bij één enkele rijstrook voegen we geen LG toe bij afritten.
 • Zijn er twee rijstroken die dezelfde kant afslaan, dan kun je die wel invoeren.
 • Indien niet in alle richtingen pijlen op het wegdek of borden is aangebracht, dan zal dat in WME wel moeten gebeuren. Rijstroken kunnen niet leeg worden gelaten.
 • Rijstroken waar ‘gewoon’ verkeer geen gebruik van kan maken, zoals openbaar vervoer, worden nog niet ondersteund en kunnen dus nog niet worden aangegeven, tenzij het kruispunt hiervoor al is aangepast.
 • Voor het toepassen van Lane guidance bij spitsstroken geldt dat wanneer er een instructie is ingesteld om rechtdoor te gaan om op de snelweg te blijven en de spitsstrook aan de linkerkant ligt dan nemen we die spitstrook mee in het aantal rijstroken en wanneer de spitsstrook aan de rechterkant ligt (meestal de vluchtstrook) wordt deze niet meegenomen in de rijstrookaanwijzing.
 • Als je rechtdoor gaat op een kruising en niet van baan hoeft te wisselen hoeft er geen LG te worden getoond, maar als rechtdoor betekent dat je een snelweg op gaat is een visuele en auditieve waarschuwing op z'n plaats.
 • We gaan vooralsnog geen kruispunten aanpassingen om de LG te laten werken.


Foute opslag resulteert in geen weergave in de app en een grijs vlak in de WME. Momenteel komt het vrij veel voor dat opgeslagen LG achteraf niet wordt weergegeven. Dit kan mogelijk nog een bug zijn in WME. Je ziet de kleur soms ook grijs worden als je de kaart wegschuift zonder de wijziging direct op te slaan.

LG-NL-003.pngAfritten en weefvakken

We hanteren de volgende instructies bij afritten en weefvakken op alle snelwegen en op de meeste MH en mH wegen:

Afrit: LG-NL-Arrow-up.png LG-NL-Arrow-up-right.png
Weefvak: LG-NL-Arrow-up.png LG-NL-Arrow-up.png LG-NL-Arrow-right.png
Afrit met taper: LG-NL-Arrow-up.png LG-NL-Arrow-up-right.png LG-NL-Arrow-right.png
Dubbele afrit zonder taper: LG-NL-Arrow-up.png LG-NL-Arrow-up.png LG-NL-Arrow-right.png LG-NL-Arrow-right.png


LG-NL-004.png

Bij kruispunten waar een stopstreep aanwezig is, hanteren we dat afslagen volledig als eigen rijbaan worden weergeven, dus bijvoorbeeld:

Kruispunt met stopstreep: LG-NL-Arrow-left.png LG-NL-Arrow-up.png LG-NL-Arrow-up.png LG-NL-Arrow-up-right-90.png LG-NL-Arrow-right-90.png


Rijstroken op gedeelde wegen (H en LG-hash-sign.png kruispunten)

LG-NL-016.png LG-NL-017.png
H-kruising LG-hash-sign.png-kruising

Op kruispunten waar een of beide wegen verdeeld zijn, kunnen rijstroken niet altijd direct worden toegevoegd.

Veel van dergelijke kruispunten kunnen worden geclassificeerd als H-kruisingen (waar slechts één weg is verdeeld) of LG-hash-sign.png-kruisingen (waar beide wegen zijn verdeeld).

Let op: op de gedeelde eenrichtingsverkeer rijweg die een H-kruising nadert, kunnen rijstroken direct aan de segmenten worden toegevoegd.

Voor sommige LG-hash-sign.png kruispunten en op de onverdeelde wegen die sommige H-kruisingen naderen, kan Waze rijstrookinformatie van meer dan één segment combineren tot één set rijstroken die zowel links als rechts afslaan, zoals de bestuurder verwacht. Dit is alleen mogelijk als aan al deze voorwaarden is voldaan:

 1. Op de kruising zijn zowel links als rechts afslaan mogelijk;
 2. De twee delen van de gedeelde rijbaan lopen in wezen parallel aan elkaar (maximale offset van 21°);
 3. De twee kruisende wegen staan ​​min of meer loodrecht op elkaar (maximale offset van 21°);
 4. Het tussensegment in kwestie is 50 m of korter; en
 5. Het aantal rijstroken dat het kruispunt binnenkomt, is gelijk aan het totale aantal rijstroken dat het kruispunt verlaat (totaal aantal rijstroken dat het kruispunt verlaat = aantal rijstroken op het tussensegment + aantal rechtsaf alleen rijstroken op het toegangs-segment - met andere woorden, er worden geen nieuwe rijstroken toegevoegd in het tussensegment).

Als aan deze voorwaarden is voldaan, volgt u de instructies in de volgende sectie om rijstrookinformatie toe te voegen.

Opmerking: het doel van de Heuristiek is het combineren van pijlen voor links, rechtdoor en rechts afslaan tot een enkele rijstrookset. Op kruispunten waar linksaf of rechtsaf slaan niet is toegestaan, kunnen rijstroken direct worden toegevoegd en is heuristiek niet nodig - met andere woorden, het is niet nodig om "alleen rechte" rijstrookinformatie toe te voegen. In het onderstaande voorbeeld krijgt rechtsafslaand verkeer de volledige set rijstroken van het ingangssegment; het toevoegen van rijstroken aan het middensegment heeft geen zin.

LG-NL-018.png LG-NL-019.png


Rijstroken in kaart brengen op gedeelde wegen

LG-NL-020.png

Zorg er eerst voor dat het kruispunt en de afslag die u in kaart brengt aan de bovenstaande richtlijnen voldoen.
Behandel één rijrichting tegelijk.
Voor elke rijrichting moeten rijstroken in kaart worden gebracht op twee segmenten: het "ingangssegment" (onmiddellijk voor het tussensegment) en het "tussensegment" zelf.

Vermeld in het ingangssegment het totale aantal rijstroken dat het segment binnenkomt.
Elke rijstrook die kan worden gebruikt om links af te slaan of rechtdoor te gaan, moet worden aangegeven als een doorlopende rechte rijstrook.
Rijstroken voor rechtsaf moeten normaal in kaart worden gebracht.
Neem in het tussensegment het totale aantal rijstroken op het middensegment op (dat gelijk moet zijn aan het aantal rijstroken op het ingangssegment minus het aantal rijstroken met alleen rechtsaf).

Ingangssegment
LG-NL-021.png
Tussensegment


De Heuristiek in de routing server combineert deze twee sets rijstroken samen en biedt een enkele set voor chauffeurs die links of rechts afslaan. Helaas is er geen manier om het resultaat in WME te visualiseren.
Resultaat:

LG-NL-Arrow-left-90.png LG-NL-Arrow-left-90.png LG-NL-Arrow-up.png LG-NL-Arrow-right-90.png
LG-NL-022.png
Dezelfde Heuristiek is van ook van toepassing op de onverdeelde rijweg (tweerichtingsverkeer) van een H-splitsing. Voor de gedeelde rijweg is geen heuristiek nodig.
LG-NL-023.png
LG-NL-024.png
Verdeelde rijweg (eenrichtingsverkeer)
LG-NL-025.png

Opmerking: de tussensegmenten van LG-hash-sign.png- en H-kruisingen zijn een zeldzaam geval waarbij het soms juist is om "1 rijstrook" aan een segment toe te voegen. Dit is nodig wanneer er meerdere rijstroken zijn op het ingangssegment, maar er blijft slechts één rijstrook over op het middensegment (omdat elke andere rijstrook alleen rechtsaf was).

LG-NL-026.png
LG-NL-027.png


Jezelf controleren

Er zijn een paar dingen die je kunt doen om je werk nogmaals te controleren op kruispunten met gescheiden wegen die in kaart moeten worden gebracht met heuristieken.

 • Het totale aantal rijstroken op het ingangssegmentmoet gelijk zijn aan het totale aantal rijstroken op de kruising:
  • totaal rijstroken (kruising) = totaal rijstroken (ingang)
 • Het totale aantal rijstroken op het middensegment moet gelijk zijn aan het verschil tussen het totale aantal rijstroken op het ingangssegmenten het aantal rechtse rijstroken op het ingangssegment:
  • totale rijstroken (tussensegment) = totale rijstroken (toegang) - alleen rechtse rijstroken (toegang)
 • Het aantal rechtdoorgaande rijstroken op het ingangssegment(d.w.z. het aantal vakjes dat is aangevinkt voor de rechtdoorgaande beweging) moet gelijk zijn aan het totale aantal rijstroken op het mediane segment:
  • rechtdoor rijstroken (ingang) = totaal rijstroken (mediaan)


Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, werkt de heuristische methode mogelijk niet zoals verwacht en kunt u de rijstroken voorlopig het beste niet invoeren.

Junction Boxes

Rijstrookinformatie kan worden toegevoegd aan segmenten die deel uitmaken van een Junction Box, net zoals ze kunnen worden toegevoegd aan elk ander segment. Alle afslagpijlen in een Junction Box moeten groen (onbeperkt) zijn om de rijstrookadvies te laten werken. Gebruik de Junction Box zelf om eventuele noodzakelijke bochten te beperken.

Heuristiek

Bij kruisingen met dubbele banen (één of beide kruisende wegen) wordt de instructie voor de volgende rijbaan opgebouwd uit 2 opeenvolgende instructies. Deze zogenaamde heuristics zorgen ervoor dat pijlen van een volgende bocht in bijv H-kruisingen worden samengevoegd met de eerste.
Als je een rechtdoor indicatie wilt laten zien of horen op een kruising waarbij heuristiek actief is, moet dit worden aangegeven op het eerste segment, en niet op het tussensegment.

LG-NL-005.png Voor B: LG-NL-006.png
Na B: LG-NL-007.png
LG-NL-008.png

Zodra een route door deze afslag is berekend (linksaf, rechtsaf), zal de heuristiek alle rijstroken langsgaan en ze samenvoegen tot één instructie. De heuristiek zal de twee linker rijstroken vervangen door de linker rijstroken van het binnenste segment.

Hiervoor moeten de hoeken van de segmenten wel binnen een range van 70-110° per hoek zijn. (21° offset)
X turns zullen dus standaard niet worden ondersteund.
Met mDLs kun je de hoeken wel 90° maken. En dan werkt het wel.
Het tweede segment moet kleiner zijn dan 50 m. (50 m werkt niet meer).

LG-NL-009.png

De hoeken voor de blauwe route vallen binnen de range van 70 en 110, dus de Lane Guidance werkt wel. De hoek van het tweede segment met de derde is de som van 35.3 en 71.3 = 106.6.

Onlogische afslagen en onjuiste instructies

Als een afslag niet logisch is, maar wel mogelijk, dan zal daar ook een instructie voor gegeven moeten worden. Deze afslag kan niet leeg worden gelaten (de LG wordt dan niet opgeslagen). Dat houdt in dat de Wazer in de instructie ook deze onlogische afslag zal zien.

LG-NL-010.png LG-NL-011.png
LG-NL-012.png

Sommige kruispunten zijn zo samengesteld dat WME automatisch tot een verkeerde keuzes pijlen komt. Deze zijn handmatig te corrigeren (gesproken instructies worden door de keuze niet beïnvloed).

LG-NL-014.png LG-NL-015.png

Main Page | Index