Minor Highway History

Other languages:

Minor Highway

 Minor Highway 

Het wegtype Minor Highway (mH) .

 Freeway 
 Major Highway 
 Minor Highway 
 Ramp 
 Primary Street 
 Street 
 Narrow street 
 Off-road 
 Parking Lot Road 
 Private roads 
 Ferry 
 Walking Trail 
 Pedestrian Boardwalk 
 Railroad 
 Runway/Taxiway 

Attributes:

Straatnaam Plaats Lock
Check-icon.png
Check-icon.png
3 / 4


Straatnaam: Wegnummer, en wanneer van toepassing gevolgd door een liggend streepje en de wegnaam.
Wanneer een weg zowel een N-nummer als een S-nummer heeft dan worden beiden opgenomen in de naam gescheiden door een liggend streepje. De onderlinge volgorde van het N-nummer en S-nummer is afhankelijk van wat er op de borden staat. Dit bepaalt ook het road shield.
Plaats: Geef de plaatsnaam in.

Voor het toevoegen van huisnummers kan de ALT naam gebruikt worden: De Straatnaam zonder wegnummer plus Plaats.
Opmerking: Het zoeken op een ALT naam adres werkt (nog) niet. Als (tijdelijke) oplossing kunnen RPP's gebruikt worden.

Voor standaard mH's: Lock op niveau 3. De meer belangrijke mH's kunnen hoger gelockt worden.

Voorbeelden

  • N-wegen in de reeks N400 - N999; bijvoorbeeld N523 - Spiegelweg, Nederhorst den Berg, Nederland.
  • S-wegen (Amsterdam/Den Haag/etc.); bijvoorbeeld S113 - 's-Gravendijkdreef, Amsterdam, Nederland.
  • Wegen met zowel N- als S-nummer: S104 - N703 - Tussenring, Almere, Nederland
  • Omleidingsroutes (Uxx, add U-nummer als straatnaam)
Minor-highway-example.png

Main Page | Index