Road Aspects View history

This page contains changes which are not marked for translation.
Other languages:

Segment eigenschappen

Eigenschappen die van belang zijn voor de meeste Wegtypen

Adres

Zie de pagina over Straat- en plaatsnamen.

Wegtype

Zie de pagina over Wegtypen.

Weggegevens

Onverharde weg
Vink het Onverharde weg attribuut aan bij elke weg die voor een normale auto berijdbaar is en die geen verharding heeft.
De app heeft een instelling voor het al dan niet gebruiken van Onverharde wegen. Standaard staat deze op "Niet toestaan". Andere mogelijke waarden zijn "Toestaan" en "Vermijd lange stukken (> +/- 400m)".
Kies alleen, in het uitzonderlijke geval, dat een niet verharde weg alleen berijdbaar is met een 4x4 en echt op de kaart hoort te staan, voor het Off-road wegtype.

Naast een carpool-/busstrook
Selecteer dit attribuut bij een segment wanneer het direct naast een carpool- of busstrook-segment ligt. Gebruik dit attribuut niet op de carpool- of busstrook-segmenten zelf.

Door dit kenmerk aan te vinken wordt rekening gehouden met GPS-afwijkingen bij de berekening van de aankomsttijd. GPS-afwijking kan ervoor zorgen dat snelheidinformatie aan het verkeerde (naastliggende) segment wordt toegekend.

Dimlicht verplicht
In de app wordt de dimlicht waarschuwing elke keer gegeven wanneer een route gestart wordt waarin een segment gepasseerd wordt met Dimlicht verplicht aangevinkt. Deze waarschuwing is alleen zinvol in de paar landen waarvoor deze werd ontwikkeld. Het is beter dit attribuut niet aan te vinken.

Navigatie

Met dit wegment attribuut kun je het belang in de routing van een wegtype een stapje omhoog (Positief) of omlaag (Negatief) zetten. Voorbeeld: een positieve mH gedraagt zich als een MH en een negatieve mH gedraagt zich als PS. De effectieve locking wijzigt mee. Niet gebruiken anders dan in overleg met een CM.

Beperkingen

Zie de pagina over Beperkingen.

Rijrichting

De uiteinden van een segment worden met een A en B node aangegeven. Kies voor 2 richtingen, alleen van A> B of alleen van B > A.

Maximum snelheid

Zie de pagina over Maximum snelheid.

Traject controle

Vink op alle wegsegmenten waar traject controle camera's operationeel zijn de Traject controle aan. Je kunt een langer segment splitsen wanneer een TC zone start of eindigt in het midden van het oorspronkelijke segment om zo de TC te laten starten/eindigen op de juiste plaats. Splitsen is niet nodig wanneer start/einde op maximaal 20m afstaat van het bestaande segment.

Dummy camera's kunnen gebruikt worden wanneer de camera's al wel geplaatst zijn maar nog niet operationeel zijn.

Op dit moment moet, vanwege een bug, een Traject controle altijd beginnen met het A punt van een segment. Wanneer het een 2-richtings segment betreft kan het noodzakelijk zijn om het segment te splitsen in twee een-richting verkeers segmenten zodat het mogelijk is om bij beide richtingen de TC te beginnen op het A punt. Het A-punt zorgt voor de waarschuwing in de app.

Lock

Zie de pagina over Lock niveau.

Hoogte

Zie de pagina over Hoogte.

Bewerk huisnummers

Zie de pagina over Huisnummers.

Aspecten

Keep It Simple/Stupid (KISS)

"Zo simpel mogelijk, zo complex als noodzakelijk"

KISS betekent de weggeometrie zo simpel mogelijk houden zonder de essentiele informatie te verliezen die nodig is voor de navigatie instructies. Meer informatie, zie de pagina over KISS.

Voorsorteerstroken

Voorsorteerstroken worden niet als aparte segmenten op de kaart gezet maar kunnen wel via de Rijstrookaanwijzing geconfigureerd worden.

Voorsorteerstroken, als aparte segmenten, passen niet binnen het KISS principe. Zij zorgen voor moeilijk te onderhouden complexe situaties, terwijl ze weinig toegevoegde waarde hebben voor de navigatie-instructies. Korte segmenten en extra knippen kunnen een negatieve invloed hebben op de navigatie (extra penalty, onjuiste gemiddelde snelheid, ...).

Maar, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Wanneer meer dan 50 meter voor de kruising al voorgesorteerd moet worden en de voorsorteerrijstrook is van de hoofdbaan gescheiden met fysieke obstakels (bijvoorbeeld betonblokken), dan moet deze wel apart ingetekend worden.

Twee-richting verkeer segmenten splitsen

De standaard aanpak voor 2-richtingsverkeer wegen bestaat uit segmenten met 2-rijrichtingen, zelfs wanneer de fysieke weg gescheiden rijbanen heeft. Een weg mag gesplitst worden in twee 1-richtingsverkeer trajecten naast elkaar wanneer de GPS sporen tussen beide richtingen op een zoom niveau van 100m 500ft duidelijk verschillende identificeerbare stromen laten zien.

Wanneer er adressen/bestemmingen aan de weg liggen spelen nog wat extra overwegingen.

Een straat met fysiek gescheiden rijbanen met adressen/bestemmingen - denk aan parkeren in de centrale as, gescheiden door een sloot, groenstrook of een andere hindernis - kan op verschillende manieren worden getekend. Belangrijkste overweging bij de keuze: de beste navigatie naar, zo mogelijk, de voordeur van je bestemming.

Twee mogelijkheden:

 • Gescheiden 1-richtingsverkeer segmenten met verbindingswegen ertussen.
 • 2-richtingsverkeersegmenten met U-turnpijlen op groen bij de verbindingswegen. (De KISS variant)

Overwegingen die meespelen bij het kiezen tussen beide varianten:

Gescheiden 1-richtingsverkeer segmenten
Voordeel: kaartbeeld in de app komt overeen met de realiteit.
Nadeel: druk kaartbeeld in app en WME, (te) weinig ruimte voor de verbindingsstukken in verband met de minimum segmentlengte van 6 meter, U-turn preventie kan optreden bij hogere wegtypes.

KISS variant
Voordeel: rustig kaartbeeld in app en WME, geen last van U-turn preventie.
Nadeel: kaartbeeld wijkt af van het straatbeeld, edit-technisch wat lastiger, groene U-turnpijlen kunnen editors op het verkeerde been zetten. Navigatie naar bestemming zonder rekening te houden met eventuele problemen om de voordeur van je bestemming te bereiken vanwege een blokkerende rijbaanscheiding.

Van belang bij keuze van optie is vooral ook:

 • maakt het uit van welke kant ik moet komen aanrijden?
 • kan ik dan vanaf de zijde waar ik aankom dan nog goed bij mijn bestemming komen? Of moet ik eerst nog hekjes/berm/slootjes afrastering overstappen?

Zo ja, dan weg splitsen. Zo nee, dan juist niet splitsen. Want waarom helemaal een blokje om worden gestuurd terwijl er gewoon rechtstreeks heen gereden kan worden.

Hoe splitsen

 • Noteer hoe het te splitsen 2-richting segment verbonden is met omliggende segmenten. Welke inkomende/uitgaande verkeersbewegingen zijn mogelijk.
 • Knip het te splitsen 2-richting segment in twee delen en maak ze van elkaar los.
 • Maak beide segmenten 1-richtingsverkeer.
 • Verleng beide segmenten zodat ze parallel aan elkaar liggen.
 • Verbind beide segmenten met de omliggende segmenten, zoals genoteerd in de eerste stap.

Zie ook deze video How to divide a two-way- road.


Samenvoegen twee 1-richtingsverkeer segmenten

Het samenvoegen van twee 1-richtingsverkeer segmenten naar één 2-richtingsverkeer segment is alleen mogelijk wanneer beide segmenten gelijk zijn qua naam, type, maximum snelheid en locking level.

Een in twee 1-richting verkeer gesplitste weg weer terugbrengen naar 2-richting verkeer segmenten kan het beste zo gedaan worden:

 • Selecteer de samen te voegen 1-richting verkeer segmenten.
 • Wijzig de geselecteerde segmenten naar 2-richting verkeer.
 • Maak beide geselecteerde segmenten aan één kant los. Het ene segment aan de ene kant, het andere aan de andere kant.
 • Breng de losse uiteinden van beide segmenten naar elkaar toe en verbind ze.
 • Verwijder de zo gecreëerde verbindingsnode.
 • Plaats het nieuwe 2-richting verkeer segment in het midden van de weg.
 • Check de pijlen van alle inkomende en uitgaande richtingen
 • Zet nu het stoppunt / de segmentmarkering van eventuele huisnummers goed.


Rotondes

Wanneer je een Rotonde wilt toevoegen, kun je het beste eerst de wegen tekenen alsof het een gewone kruising betreft, maar zonder ze onderling te verbinden. Hierna teken je over deze losse wegen de Rotonde waarna de WME de wegen automatisch zal verbinden met de Rotonde.

Een Rotonde hoort altijd een plaatsnaam te krijgen, maar nooit een straatnaam. Reden hiervoor zijn de navigatie instructies: zo zijn deze het duidelijkst. Een Rotonde krijgt altijd het wegtype van de aangesloten weg met het hoogste wegtype.

Zie ook de pagina over Rotondes.

Secundaire wegen

Een weg direct naast een doorgaande weg, bedoeld voor plaatselijk verkeer tekenen we alleen in wanneer deze weg meer verkeer kent dan af en toe een tractor. Check de GPS-sporen. Teken alleen de doorgangen tussen de secundaire weg en de doorgaande weg in op plaatsen waar er een mogelijke bestemming aan de secundaire weg ligt.

 • Voorkom zo nodig U-bocht preventie via a mDL

Winkelstraten

Winkelstraten die alleen voor voetgangers en eventueel fietsers toegankelijk zijn, met een uitzondering voor het laden/lossen op bepaalde uren worden gedefinieerd als Private Roads (bestemmingsverkeer).

Twee maal links en twee maal rechts

Het Waze routing algoritme voorkomt dubbel-links en dubbel-rechts afslaan door het toepassen van een extreem hoge U-bocht penalty wanneer deze condities gelden:

 • Drie segmenten: De U-bocht is een omkering van de rijrichting via drie segmenten: het inrijdende segment (A), een enkel verbindingssegment (B) en een uitrijdend segment (C).
 • Kort verbindingssegment: Het verbindingssegment (B) is kleiner of gelijk aan 15 meter.
 • In/uit parallelisme: De in- en uitgaande segmenten (A en C) zijn, binnen een hoek van ±5°, parallel aan elkaar. Wanneer het verbindingssegment niet recht is, bereken dan de hoek alsof het segment wat A en C verbindt een denkbeeldig recht segment is.
 • Niet alle A, B and C segmenten zijn van het wegtype Straat.


Voorbeeld / zie plaatje: Rijdend van links naar rechts over de bovenste straat (A) met bestemming westwaards vereist een omkering van de rijrichting. Wanneer het verbindingssegment B (rode pijl) 15 meter of minder is dan zal de app instructies geven over de lagere straat in westelijke richting. Alleen wanneer het verbindingssegment 16 meter of langer is zal de app een route geven over de grotere weg in het midden (C).

Zie ook de global wiki page over Routing penalties/Controlling U-turn penalties

Main Page | Index