Translations:Closures/6/nl View history

Real Time Closures

Real Time Closures (RTC) worden gebruikt wanneer een weg tijdelijk afgesloten is. Geplaatste closures / afsluitingen zijn direct actief. Vanaf het moment dat een closure actief is, worden er geen routes meer over de afgesloten segmenten gegeven. Actieve closures worden in de app en op de Live map aangegeven met candy stripes (rood-witte strepen) op de afgesloten segmenten.