Translations:Quick start guide/8/nl View history

Wegen verbinden

Wanneer je een nieuwe weg tekent of een bestaande weg verplaatst maakt de editor automatisch een nieuwe kruising aan.

  1. Wanneer je een nieuwe weg, start of eindigt op een bestaand wegsegment wordt automatisch op die plek een kruising gemaakt.
  2. Wanneer je het begin- of eindpunt van een weg verplaatst naar een wegsegment dan wordt hier automatisch een kruising gemaakt.
  3. Wanneer je een kruising verplaatst naar een weg of een andere kruising, dan worden alle betrokken wegen op deze niewe plek met elkaar verbonden met een kruising.


Wegen samenvoegen

  1. Selecteer twee gekoppelde wegsegmenten en
  2. klik op het icoontje wat boven de koppeling vertoond wordt.
  3. Een klein windowtje wordt vertoond: Segmenten samenvoegen? Als er conflicterende gegevens zijn, worden de gegevens gebruikt van het eerst geselecteerde segment. Klik op Toepassen om door te gaan of klik buiten het windowtje om de samenvoegactie te cancellen.


Kruizende wegen
Wanneer twee wegen elkaar kruisen op dezelfde hoogte dan kunnen ze eenvoudig met elkaar verbonden worden. Handig wanneer je in een buurt meerdere nieuwe wegen tekent door eerst de wegen te tekenen en pas later de kruisende verbindingen te maken. De kruising maken gaat als volgt:

  1. Selecteer beide kruisende segmenten
  2. Klik op de welke verschijnt op de plaats van de kruising.
  3. De kruising is gemaakt.

De wordt niet vertoond wanneer de wegen elkaar meerdere keren kruisen en ook niet wanneer ze gedefinieerd zijn met een verschillende hoogte. Wanneer het kruisingsicoontje niet vertoond wordt kan het soms helpen om het zoom-niveau te wijzigen.
Voor meer informatie, zie de globale Wazeopedia pagina over Overlappende wegen.
Zorg ervoor dat je de pijlen, de Junction Arrows van de nieuwe kruisingen controleert.