Translations:Road Aspects/1/nl History

Segment eigenschappen

Eigenschappen die van belang zijn voor de meeste Wegtypenː


Onverharde weg
Vink het Onverharde weg attribuut aan bij elke weg die voor een normale auto berijdbaar is en die geen verharding heeft.
De app heeft een instelling voor het al dan niet gebruiken van Onverharde wegen. Standaard staat deze op "Niet toestaan". Andere mogelijke waarden zijn "Toestaan" and "Vermijd lange stukken (> +/- 400m)".
Kies alleen, in het uitzonderlijke geval, dat een niet verharde weg alleen berijdbaar is met een 4x4 en echt op de kaart hoort te staan, voor het Off-road wegtype.