Turn Instructions View history

This page contains changes which are not marked for translation.
Other languages:
 • Nederlands

Navigatie-aanwijzingen

Een Navigatie-aanwijzing (TI) is het geheel van tekst, afbeeldingen en gesproken woorden die bij kruispuntpijlen aangegeven kan worden.

Door een kruispuntpijl te selecteren wordt bijgaand panel opgeroepen. Meer algemene informatie is te vinden op de Junction Arrow (kruispuntpijl) pagina.

Deze pagina gaat verder in op het panel Navigatie-aanwijzingen panel wat opgeroepen kan worden door te klikken op Bewerken aanwijzingen.

Het Navigatie-aanwijzingen panel bevat de volgende onderdelen:Visuele aanwijzingen

Visuele aanwijzingen kunnen bestaan uit een Wegschild en/of Vrije tekst. Kijk voor wegschilden op de Wegschild pagina.

Als er niet eerder aanwijzingen aan de turn zijn toegevoegd, ga je als volgt te werk:

 • Verwijder het bestaande veld.
 • Klik op de + en kies voor Wegschild.
  • Zie verder op de Wegschild pagina.
  • Tekst niet bij het schild ingeven. De tekst wordt bij de Vrije tekst ingegeven.
 • Klik op + en voeg Vrije tekst toe.
  • Voeg maximaal drie plaatsnamen (maar ook aanduidingen als "andere richtingen", "doorgaand verkeer"), die op de borden in wit-op-blauw staan, toe in één blok vrije tekst.
  • Tekst in witte / bruine blokken wordt alleen gebruikt als het bord geen andere tekst bevat en je perse de bebording wil invullen, anders niets invullen zodat de standaard wegnaam wordt aangegeven.
  • Let op de ‘ / ’ als scheiding tussen plaatsnamen.
  • Als er geen richtingsborden zijn wordt de straatnaam (zonder wegnummer) ingevuld.


Opmerkingen

 • In de app zijn twee volle regels zichtbaar, wat er niet op past, is niet zichtbaar.
 • Gebruik, waar van toepassing, het 1200 bord voor de officiële namen.
 • We gebruiken voorlopig geen afbeeldingen zoals in de Visuele aanwijzingen.
 • Als op een bord een plaatsnaam met daarachter een wegnummer tussen haakjes staat - bijvoorbeeld Amsterdam (A4) - dit wegnummer niet toevoegen bij de visuele aanwijzingen. Wanneer het wegnummer zonder haakjes vermeld wordt, het wegnummer wel aangeven.
 • We houden vooralsnog de lange namen op de afritten en vervangen ze niet voor instructies.


Richtingen

 • De standaardregel is vul het richtingenveld met de Plaatsnamen.
 • Laat richtingenveld leeg voor snelwegen en afritten


Afslagborden

 • Bij genummerde afritten voeg je een afritbord toe met het goede afritnummer, anders geen afslagbord toevoegen.


Aanwijzing

Voeg zo nodig een aanwijzing toe of laat "Waze selecteert" staan.


TTS

Vul het TTS veld in als volgt:

 • Indien van toepassing: "Wegnummer" of "Afrit"
 • ri (bij afrit weglaten)
 • Alle plaatsnamen (indien van toepassing), gescheiden door een “ / “.


Opmerkingen en tips

 • Als het bord een plaatsnaam met daarachter een wegnummer tussen haakjes staat - bijvoorbeeld Amsterdam (A4) - dit wegnummer niet toevoegen bij de gesproken aanwijzingen.
 • TTS gelijk maken aan tekst in Wegschild-blok is wel zo handig, maar beste aanpak kan per situatie verschillen.
 • Klik op het microfoontje om te controleren hoe de instructie wordt uitgesproken.


Hoofdregel

Hoe om te gaan met Shields, plaatsnamen en TTS.

 • Voor op- en afritten zie de Ramp pagina.


Voorbeelden

Hieronder een aantal voorbeelden uit de praktijk:

Wanneer een afslag ook al op een eerder bord is aangegeven, baseer dan de aanwijzingen op dit eerdere bord. Zo niet, gebruik dan de wegwijzers op de kruising.

 • Visuele aanwijzing: Wel wegschild, tekst: A73 / Horst / Venray / Nijmegen
 • Wegschild: N295
 • TTS: N295 ri A73 / Horst / Venray / Nijmegen

Een voorbeeld met een wegwijzer waar wel een wegnummer (N300) genoemd zonder wegschild.

 • Visuele aanwijzing: Geen wegschild, tekst: Ring Parkstad / Nuth / Heerlen / A76
 • Wegschild: Geen
 • TTS: Ring Parkstad ri Nuth / Heerlen / A76

Een voorbeeld van een wegwijzer met een Wegschild in een witte ondergrond.

 • Visuele aanwijzing: Wel wegschild, tekst: Landgraaf / Kerkrade
 • Wegschild: Ring N300
 • TTS: Ring N300 ri Landgraaf / Kerkrade


En verder

Main Page | Index