Wegstatus.nl View history

Other languages:

Wegstatus.nl

Wegstatus logo
Wegstatus logo

Wegstatus.nl is in maart 2016 gestart door Jan Spoelstra om de mogelijkheden van Open Data te laten zien. De website ondersteunt de Waze Nederland-community bij het plaatsen van de juiste afsluitingen. Ook plaatst Wegstatus bij volledige wegafsluitingen berichten met kaartmateriaal automatisch op Twitter.

Wegstatus is de eerste Waze for Cities Program-partner in Nederland, die actief verkeersdata met Waze deelt en ontvangt. Wegstatus gebruikt deze historische en actuele data om overheden en weggebruikers beter te informeren over de situatie op de weg.

Wat is Wegstatus?

Wegstatus fungeert als koppeling tussen de NDW en Waze. De NDW bundelt alle verkeersinformatie van de diverse wegbeheerders en biedt deze aan. Wegstatus haalt deze gegevens op. Een groot gedeelte van de informatie wordt automatisch verwerkt en doorgestuurd naar Waze. Hierbij valt te denken aan:

Voorbeeld van een automatische Wegstatus melding in Waze.
Voorbeeld van een automatische Wegstatus melding in Waze.
 • Rijstrookafsluitingen
 • Ongevallen
 • Brugopeningen
 • Weginspecteurs op de weg
 • Pijlwagens op de weg

Situaties uit de NDW waarbij een afsluiting wordt gemeld, worden niet automatisch doorgestuurd naar Waze. Deze situaties worden door de community handmatig gevalideerd en doorgezet naar Waze.

Waarom Wegstatus?

Door gebruik te maken van de data van de NDW kunnen Wazers nog beter worden geïnformeerd over situaties op de weg tijdens het rijden. De reden achter het plaatsen van afsluitingen middels Wegstatus ligt bij de koppeling met de NDW. Afsluitingen die in de WME worden ingevoerd, moeten vervolgens handmatig gewijzigd worden als de afsluiting eerder of later klaar is. Door de koppeling met de NDW wordt dit voor een groot deel opgevangen, mits de wegbeheerder de gegevens bij de NDW aanpast.

Het plaatsen van afsluitingen middels Wegstatus

De afsluitingen komen op twee verschillende manieren binnen.

 1. Realtime afsluitingen
 2. Geplande afsluitingen
Melding in Slack van een realtime afsluiting.

Realtime afsluitingen

Realtime afsluitingen zijn de situaties die binnenkomen in het Slack-kanaal #feed-wegafsluitingen. Via deze weg komen voornamelijk afsluitingen op de A- en N-wegen binnen. Voor de N-wegen geldt wel dat de wegbeheerder de afsluiting ook actief moet doorsturen naar de Verkeerscentrale. Door op de link Wegstatus.nl te klikken, kom je bij de situatie op de Wegstatus website.

Valideren van een realtime afsluiting

Hoewel de realtime situaties over het algemeen 1-op-1 kunnen worden overgenomen, is dat niet in alle gevallen zo. Zo wordt een afsluiting wel eens in de verkeerde richting gemeld. Daarom worden de realtime afsluitingen altijd eerst gevalideerd alvorens deze worden doorgezet naar Waze. Gelukkig heeft het Reportal van Wegstatus daar een aantal mogelijkheden voor:

 • Google Maps Traffic Layer
 • Matrixborden
 • Tellussen
 • Waze Meldingen
Lijst met geplande werkzaamheden in Wegstatus.

Geplande afsluitingen

Geplande werkzaamheden zijn te vinden op de Wegstatus website onder Situaties > Wegwerk Nederland. Bovenin kun je met de knoppen de lijst filteren naar eigen wens. Wanneer je op een link klikt, kom je bij de situatie uit.

Valideren van een geplande afsluiting

Hoewel een flink aantal van de geplande situaties een closure in Waze zal benodigen, is dit niet voor alle gevallen zo. Daarom is het van belang dat de situaties eerst worden gecontroleerd of er ook echt een closures geplaatst moet worden. Zo geven sommige wegbeheerders ook een situatie in op het moment dat zij alleen het voet- en/of fietspad afsluiten of gaat het verkeer over de ander rijstrook. Controleer daarom altijd of er ook daadwerkelijk een closure nodig is. In vele gevallen staat bij de situatie een link naar de bron: Melvin of Andes. In Melvin en/of Andes kan je vaak nog wat meer informatie halen dan uit de situatie van Wegstatus. Zo kan je er soms een verkeersplan in vinden.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen, waarbij de geplande afsluiting niet kan worden verwerkt in Wegstatus.

Afsluitingen met meerdere periodes

Op dit moment kunnen alleen afsluitingen middels Wegstatus worden geplaatst als de tijd van de afsluiting aaneengesloten is. Wanneer het dus gaat om meerdere nachtafsluitingen, dan kan dit niet via Wegstatus en zal de closure via WME geplaatst moeten worden.

Doorgaande snelwegen en verbindingsbogen

Wanneer Rijkswaterstaat geplande werkzaamheden uitvoert aan een doorgaande snelweg en/of verbindingsboog, zal deze afsluiting ook altijd als realtime afsluiting doorkomen. Doordat deze realtime afsluitingen nog accurater zijn dan de geplande afsluitingen, wordt de voorkeur gegeven aan de realtime afsluiting. Toe- en afritten dienen wel middels een geplande afsluiting geplaatst te worden.

Uitzonderingen
 • Een uitzondering hierop zijn wegen met een hoofdrijbaan en een parallelrijbaan. Hierbij komen zowel de hoofdrijbaan als de parallelrijbaan niet door als realtime afsluiting en dienen dus wel middels een geplande afsluiting geplaatst te worden.
 • Een andere uitzondering zijn dynamische afsluitingen of rijdende afzettingen. Dit komt vaak 's nachts voor bij kortstondige werkzaamheden over een langer traject. Denk hierbij aan onderhoud van het groen langs de weg (maaien/snoeien) en het onderhoud van apparatuur. Een dynamische afsluiting kan je op de situatie-pagina herkennen door te scrollen naar het kopje Werkzaamheden binnen project < code >. Hier zal een lange lijst met allemaal toe- en afritten te vinden zijn, met een beschrijving van de werkzaamheden. In geval van een dynamische afzetting zal de toe- of afrit slechts kort afgesloten zijn. Door alle toe- en afritten op het traject af te sluiten krijgen Wazers die nabij een van de toe- of afritten moet zijn een lange omweg. Door de afsluiting niet te plaatsen, zal de Wazer een andere route krijgen. Een dynamische afzetting wordt dus niet verwerkt.
Verkeersstop

Rijkswaterstaat doet op de snelwegen soms aan een 'verkeersstop'. Hierbij wordt het verkeer voor maximaal 15 minuten stilgezet op de snelweg. Veelal komen deze verkeersstops door als geplande afsluiting. Deze hoeven niet verwerkt te worden. De verkeersstops vinden vaak 's nachts plaats en door de relatief korte duur zal omrijden (in de meeste gevallen) langer duren. Een verkeersstop kan je op de situatie-pagina herkennen aan het periode-veld, waar tijdsblokken van ongeveer 15 minuten zijn aangegeven.

De Situatie-pagina

Wanneer je bij een realtime closure op de 'Wegstatus.nl-link of via de lijst met geplande closures op een situatie klikt, kom je uit bij de situatie-pagina. Op de situatie-pagina vind je:

 • De titel van de situatie met daarachter een aantal knoppen.
 • Een kopje verwerken met daarachter een menuutje.
 • Informatie over de situatie, met daarin links naar WME, WLM, Google Maps en indien beschikbaar de bron van de situatie.
 • Twee kaarten: Google Maps en de Waze Live Map
 • Indien beschikbaar een lijst Werkzaamheden binnen project < code >

De knoppen achter de titel zijn:
Een link naar de DATEXII-situatie. Dit is de ruwe data die vanuit de NDW wordt aangeleverd en is eigenlijk niet relevant.
Indien er al meldingen onder de situatie hangen zie je:
Een link naar de lijst met meldingen die onder de situatie hangen en een status icoon. Dit icoon kan een groen vinkje zijn (alle meldingen zijn verwerkt in Waze) of een oranje zandloper (minstens één van de meldingen moet nog worden verwerkt in Waze).
Een link naar de Reportal-pagina.
Indien je het Wegstatus 2 Slack-script hebt geïnstalleerd zie je ook:
Een klik op de knop zorgt ervoor dat de situatie als closure request in Slack-kanaal #closures-nederland komt te staan.

Achter Verwerken staat een dropdown-menu met drie keuzes:

 • Hier verwerken. Dit wordt gebruikt wanneer er daadwerkelijk meldingen onder de situatie worden gehangen.
 • Elders verwerkt. Dit wordt gebruikt wanneer de situatie niet in Wegstatus verwerkt wordt, maar in WME.
 • Negeren. Dit wordt gebruikt wanneer de situatie genegeerd kan worden. Bijvoorbeeld als alleen het fietspad is afgesloten.

Door een melding op Elders verwerkt of Negeren te zetten zal de situatie (in geval van een geplande afsluiting) uit de lijst van openstaande situaties verdwijnen. Zo zullen collega-editors deze niet ook tegen komen. Wanneer een closure is verwerkt in WME is het dus voor de collega-editor fijn om de situatie ook in Wegstatus op Elders verwerkt te zetten.

De Reportal-pagina

Wanneer je bij een situatie op de -knop drukt, zal de reportal-pagina openen. Op deze pagina wordt een uiteindelijke melding doorgezet naar Waze. Op de reportal-pagina vind je:

 • Google Maps kaart met
  • Google Maps Traffic Layer
  • Start-marker (S)
  • Eind-marker (E)
  • Zwarte lijn
  • Blauwe klikbare lijnen
  • Matrixborden
  • Hectometerborden
  • Zwarte klikbare pijlen
 • Twee WLM-kaartjes: 1 met de locatie van de start-marker (links) en 1 met de locatie van de eind-marker (rechts).
 • Startpunt met daarachter het bijbehorende coördinaat. Indien Waze een segment kan vinden bij dit coördinaat staat hieronder een linkje met de naam van het segment en daarachter hoeveel meter het segment van het punt ligt.
 • Eindpunt met daarachter het bijbehorende coördinaat. Indien Waze een segment kan vinden bij dit coördinaat staat hieronder een linkje met de naam van het segment en daarachter hoeveel meter het segment van het punt ligt.
 • Polyline-veld
 • Richting-veld
 • Type-veld
 • Tekst-veld
 • Weg-veld
 • Locatie-veld
 • Event-veld
 • Starttijd-veld
 • Eindtijd-veld met daarachter een link met de tekst Nu.
 • Gecheckt-checkbox
 • Opslaan-knop
 • Gemaakt en Gewijzigd door: -informatie
 • Link terug naar de situatie waar de melding onder hangt.

Doormiddel van de reportal-pagina kan je daadwerkelijke meldingen in Waze zetten. Volg hiervoor onderstaand stappen plan.

Stappenplan

 1. Indien het segment wat je wilt gebruiken al een blauwe, klikbare lijn is: Klik op de blauwe lijn. De S- en E-marker zullen nu verspringen naar de uiteinden van het segment.
 2. Indien het segment wat je wilt gebruikten nog niet blauw en klikbaar is, sleep de S-marker naar het beginpunt van het gewenste segment en de E-marker naar het eindpunt van het gewenste segment.
 3. Selecteer bij Richting de juiste richting waarin de melding moet komen. Vaak is deze al ingesteld op basis van de situatie waaronder de melding wordt geplaatst.
 4. Selecteer bij Type de melding die je wilt plaatsen.
 5. Voer bij Tekst een tekst in. Vaak is deze al ingevoerd met de titel van de situatie. Deze is vrij om aan te passen.
 6. Voer bij Weg de naam van het segment in. Wanneer je op de blauwe lijn hebt geklikt bij stap 1, dan is deze al juist ingevuld.
 7. Voer bij Locatie de naam van het segment in. Vaak is dit veld al ingevuld. Dit veld is niet verplicht.
 8. Voer bij Event het ID van het MTE in. Dit veld werkt momenteel (nog) niet.
 9. De start- en eindtijd zijn al ingevuld volgens de situatie waar de melding onder hangt. Deze hoef je dus niet aan te passen.
 10. Klik op Opslaan. De pagina ververst nu.

Onder de knop Opslaan verschijnt nu een groen of oranje veld.
Groen: Het groene veld zal het volgende omschrijven:
Closure: Closure wil be created from <starttijd> to <eindtijd>. Link: WME. Let op! De melding die je wilt plaatsen is nog niet actief. Vink hiervoor het vinkje achter Gecheckt aan en druk nogmaals op Opslaan. De melding zal nu binnen enkele seconden naar Waze worden doorgezet. Je bent nu klaar!
Oranje: Het oranje veld zal een van de volgende meldingen geven:

 1. Error: Error calculating closures for event: Failed to create closures: No segments found :( Cannot find matching street name near end point with street <waarde uit weg-veld> :
 2. Error: Error calculating closures for event: Failed to create closures: No segments found :( 1 Segments found but failed to match an allowed direction :
 3. Error: Error calculating closures for event: Failed to create closures: No segments found :( street '<waarde weg-veld>' not found. While searching for common street ambiguous street names found: '<suggestie 1>' and '<suggestie 2>'. Cannot proceed without matching to polyline :
 4. Error: Error calculating closures for event: Failed to create closures: No segments found :( Segment found but to far away from the point: 74.36339495075133 meters. Segment: <segment-id>: . Link: Segment: <segment-id>

Deze foutmeldingen komen vaak door een onjuiste naam en/of onjuist geplaatste markers, zeker wanneer het om meerdere segmenten gaat. Controleer daarom de locatie van de markers en verschuif deze indien nodig. Controleer ook het Weg-veld en pas de naam van de weg aan indien nodig. Klik hierna op Opslaan.

Mocht je weer een foutmelding krijgen, dan kan je proberen om de polyline in te voeren in het Polyline-veld. Zie hiervoor de pagina over het polyline-script. Klik hierna op Opslaan.

Mocht je nu weer een foutmelding krijgen, controleer de richting van de melding. Door het gebruik van een polyline kunnen de S- en E-marker van positie wisselen. Zet indien nodig de richting juist middels het Richting-veld en klik op Opslaan.

Mocht je nog steeds een foutmelding krijgen, probeer dan het eerste en/of laatste coördinaat van de polyline te verwijderen. Let op! Een coordinaat bestaat altijd uit twee cijfers: een lengtegraad en een breedtegraad. Verwijder zowel de lengte- als breedtegraad en druk nogmaals op Opslaan.

Mocht je nog steeds een foutmelding krijgen, probeer dan (indien je meerdere segmenten gebruikt in je polyline) om één segment in te voeren.

Verwijderen van een melding

Wanneer een melding verwijderd moet worden, (bijvoorbeeld omdat de afsluiting eerder klaar is, maar nog niet is verwerkt door de wegbeheerder) zal de melding altijd vanuit het reportal verwijderd moeten worden. Wanneer je een afsluiting via WME verwijderd, zal deze snel terugkeren omdat de gegevens van de afsluiting richting Waze gestuurd blijven worden vanuit Wegstatus.
Om een melding af te sluiten kan je achter het Eindtijd-veld op de link Nu klikken. De eindtijd in het veld zal nu op de huidige tijd springen. Klik hierna op Opslaan en de melding zal binnen enkele seconden verwijderd zijn uit Waze.

Overig

Bij het melden van afsluitingen gelden enkele beperkingen via de reportal-pagina.

 • Wanneer een afsluiting over meerdere segmenten gaat kan je ervoor kiezen om 1 melding in het reportal te plaatsen. Echter, wanneer niet alle primary-names hetzelfde zijn, zal voor iedere primary-name een aparte melding in het reportal moeten komen.
 • Afsluitingen kunnen niet worden geplaatst op:
  • Private roads
  • Parking Lot roads
  • 4x4 roads
  • Pedestrian roads
 • De afstand tussen de S- en E-marker moet minstens 35 meter zijn. Soms kan je dit omzeilen door de markers iets verder van elkaar af te zetten.
 • Wanneer een melding uit Melvin komt, zal een weg die in beide richtingen is afgesloten, twee situaties genereren: voor iedere rijrichting één. Voor beide situaties dien je een aparte melding aan te maken via het reportal. Wanneer je de melding in het reportal op 'Beide richtingen' zet en de melding later wordt geüpdatet, zal de melding terugspringen op een éénrichting-melding waardoor er ook in Waze één rijrichting open zal zijn. Voor meldingen uit Andes geldt dit niet.

Zie ook

Wegstatus toegang

In principe heeft iedere Regio Manager een account voor Wegstatus. Ook kun je een account aanvragen bij Peter van der Veen of Jan Spoelstra.


Main Page | Index