Corona History

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Other languages:
English • ‎Nederlands

Corona

GGD-testlocatie.png

Gebruik voor Corona / COVID-19 test- and vaccinatie locaties, de algemene plaats categorie overig.

Gebruik afzonderlijke puntplaatsen voor test- and vaccinatie locaties.
We voegen alleen de officiële test- en vaccinatie locaties toe.
Lock deze plaatsen op niveau 2.

Bij commerciële test sites kan, voor de aanduiding Corona testlocatie, bij de bedrijfsplaats een alternatieve naam toegevoegd worden.

Corona testlocaties:

  • Naam: Corona Testlocatie (GGD)
  • Omschrijving: Let op! Alleen op afspraak!
  • Website: www.coronatest.nl
  • Telefoon: +31 800 1202
  • Geen openingstijden, testen is alleen op afspraak.


Corona vaccinatie locaties:

  • Naam: Corona Vaccinatielocatie (GGD)
  • Omschrijving: Let op! Alleen op afspraak!
  • Geen openingstijden, vaccinatie is alleen op afspraak.

Main Page | Index