Major Traffic Events View history

Revision as of 15:23, 6 October 2022 by Kamonu (talk | contribs)
Other languages:

Belangrijke verkeersgebeurtenissen (MTE)

Grote verkeersgebeurtenissen, of MTE's, zijn grootschalige gebeurtenissen met bijbehorende weg afsluitingen. Een MTE heeft een duidelijke naam. MTE's kunnen sportevenementen zijn (marathons, triatlons, enz.), festivals, parades, belangrijke bouwwerkzaamheden of zelfs (natuur)rampen zoals overstromingen (bijv. Afsluiting van snelwegen of belangrijke tunnels), VIP-bezoeken, enz.

Voor regelmatig terugkerende gebeurtenissen, zoals een wekelijks evenement met bijbehorende afsluitingen is het beter alleen voor de eerste keer een MTE aan te maken.

Om een ​​MTE in te dienen moet je geautoriseerd zijn om wegafsluitingen in te voeren (level 3 of hoger) of samen werken met een editor die hiervoor geautoriseerd is. Er wordt automatisch een webpagina gemaakt: https://www.waze.com/nl/events/.

Wazers die te maken krijgen met de MTE krijgen een push-bericht.

Maak een MTE aan

Alle MTE's moeten ten minste 48 uur voor aanvang van het evenement worden ingediend. Dit geeft Waze HQ voldoende tijd om het push-bericht te regelen. Bewerken van de MTE-afsluitingen is nog steeds mogelijk na het indienen, maar het hebben van alle afsluitingen aan de MTE gekoppeld is cruciaal voor het pushbericht.

 1. Open de WME met de sluitingen layer geactiveerd.
 2. Plaats de kaart zo dat deze alle gerelateerde wegsegmenten omvat.
 3. Klik op het tabblad Gebeurtenissen in het menu aan de linkerkant.
 4. Controleer voor het aanmaken eerst via het dialoogvenster Zoek evenement of iemand anders het evenement nog niet heeft aangemaakt. Zorg ervoor dat je de juiste periode selecteert.
 5. Maak een nieuw evenement aan door op de knop Voeg nieuwe gebeurtenis toe te klikken. U krijgt het weergegeven paneel te zien.
 6. Voeg de gebeurtenisnaam toe in het Engels (verplicht) - de gebeurtenisnaam moet zo kort mogelijk zijn en de gebeurtenis nauwkeurig weergeven. Er is een limiet van 25 tekens.
 7. Voeg secundaire gebeurtenisnaam toe in de lokale taal (optioneel) - de gebeurtenisnaam moet zo kort mogelijk zijn en de gebeurtenis nauwkeurig weergeven.
 8. Vul de details van het evenement in. Let op: Houd rekening met de voorbereidings-, opbouw- en afbreektijd na het evenement. Alle sluitingen moeten binnen de algemene begin- en eindtijd van het evenement vallen. Eenmaal ingediend kunt u de algemene MTE begin- en eindtijd niet meer wijzigen. Afsluitingen die eerder beginnen of later eindigen dan de algemene MTE begin- en eindtijd kunnen geen onderdeel uitmaken van het evenement.
 9. Zorg ervoor dat je je werk opslaat!


Voer de afsluitingen van de gebeurtenis toe

 1. Je moet in default mode zijn om afsluitingen aan een evenement toe te voegen. Je kan alleen evenementen maken en bewerken in de evenementenmodus.
 2. Voer de afsluitingen in zoals je normaal zou doen, maar in plaats van het evenement als "geen" te verlaten, zou je je evenementnaam in het vervolgkeuzemenu moeten zien: Het is noodzakelijk dat de afsluiting binnen de duur van het evenement valt.
 3. Bewaar je afsluitingen. Ze zijn nu zichtbaar op het tabblad Afsluitingen van het evenement in de evenementeditor:
 4. Zodra de afsluitingen aan het evenement zijn gekoppeld, gaat u terug naar het evenement in de gebeurtenismodus en markeert u het als Verzenden. Opslaan! Deze stap moet uiterlijk 48 uur voor aanvang van het evenement worden gedaan. 1)

1) Submit betekent dat de afsluitingen voor het evenement zijn ingevoerd en zijn gekoppeld aan het evenement. Zodra dit is uitgevoerd, is de gebeurtenis website beschikbaar.

Volgende stappen:
Zodra je evenement is gemarkeerd als "Ingediend", zal iemand van het Waze-afsluitingsteam het evenement beoordelen en beslissen of er een pushbericht voor wordt verzonden. Als een MTE niet van ready naar published gaat kun je mailen met waze-closures@google.com om hem alsnog te laten activeren.

Gebeurtenissen in de App

We sturen alleen meldingen naar Wazers die in de maanden voorafgaand aan de startdatum van het evenement meerdere keren over de getroffen wegen hebben gereden. Tijdens het event krijgen Wazers die binnen een afstand van 50 meter van een afgesloten segment komen een waarschuwing.


Main Page | Index